C Programlama Değişkenler

C Programlama Değişkenler

 
C Programlama 
 
Değişkenler bir programlama dilinin en önemli bileşenlerindendir. En basit bir aritmetik işlemin bile kullanıcının girdiği değerleri saklamak için çeşitlik bellek alanlarına ihtiyacı vardır. İşte değişkenler bu bellek adreslerine verilen isimlerdir. Kısaca değişkenler bellekte bilginin saklandığı hücreler verilmiş sembolik adlardır. Her değişkenin tuttuğu değerin nasıl bir veri olduğunu gösteren bir tipi vardır. C dilinde temelde birkaç tane değişken tipi vardır. 
 
C gibi yüksek seviyeli programlama dilleri programcıyı bellek adreslerinin karmaşasından kurtararak değişkenler aracılığıyla bellek alanlarına takma isimler vermemize olanak tanırlar. Bu sayede hexadecimal olarak bilinen 16'lık sayı tabanında tutulan bellek adreslerini bilme zorunluluğumuz ortadan kalkar ve kodlama süresince ihtiyaç duyulan bellek alanlarına kendi adlandırdığımız isimlerle erişebilme kolaylığına sahip oluruz.
 
Değişken isimleri verirken bazı kurallara uymak gereklidir.
 • Değişken adları en fazla 32 karakterden oluşabilir. 
 • 32 karakterden uzun değişken adları ilk 32 karakteri değerlendirilir. 
 • Geriye kalan karakterler işleme tabi tutulmaz.
 • Değişken adları ingiliz alfabesinde bulunan karakterler (A-Z) veya (a-z) yada rakamlar (0-9) ile yazılmalıdır. 
 • Türkçe karakterler, özel karakter veya boşluk karakteri kullanılamaz.
 • Değişken adları herhangi bir rakam ile başlayamaz. 
 • İlk karakter bir harf olamalıdır. Sonrakiler rakamlardan oluşabilir. 
 • Daha önce  değişken adı olarak kullanılmış bir isim prg içerisinde başka bir değişkene verilemez.
 • C dili büyük ve küçük harf ayrımı olan bir dildir. sayi, Sayi ve SAYI kelimeleri 3 farklı değişkene isim olarak verilebilir.
 • ANSI C 'nin anahtar kelimeleri (key words) değişken ismi olarak kullanılamaz.
C Programlama Değişkenler

Değişkenlerin Genel Yazım Formatı
C Programlama Değişkenler
Özel Anahtar Kelimeler : static ve const gibi çeşitli anahtar kelimeleri içerir. Değişken yazılırken belirtilmesi zorunluluğu yoktur. Özel bir durum sözkonusu değilse kullanılmaz.
 
Değişken Tipi : C Programlama dili type-safe  bir dildir. Bu nedenle kodlamada tanımlanacak her değişkenin tipinin belirtilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu tipler int ve double gibi C dilinin sağladığı veri tipleri olacağı gibi programcının struct kullanarak kendi oluşturacağı veri tipleride olabilir. Değişken tipi belirleme zorunludur.
 
Değişken Adı : Programcının değişkenlere vereceği tek kelimeden oluşan adlardır. Zorunludur.
 
Değişlenin Değeri : Değişkene atanan değeri ifade eder. Ve mutlak surette değişken tipiyle uyumlu olması gereklidir. Örneğin bir tamsayı değişkenine karakter atanamaz.
 
Değişkenlerin Tanımlanması (Declaration) ve Değer Atanması (Initialization)
 
Öncelikle değişkenin tipi belirlenmelidir. Yani x isimli bir değişkenimiz varsa ve buna tamsayı bir değer atamak istiyorsak, x değişkenini tamsayı olarak tanımlamamız gerekir. Eğer x'e girilecek değer bir karakter veya virgüllü sayı olsaydı, değişken tipinin ona göre tanımlanması gerekecektir. Bir örnekle konuyu anlamaya çalışalım.

Örnek :
#include<stdio.h>
int main( void )
{
 int x;
 x = 15;
 printf("x sayısı %d",x);
 return 0;
}
 
Örnekte ilk olarak int x ile değişkenimizin integer tipinde bir değişken olacağını belirliyoruz.Integer tipi değişkenimizin tamsayı tipinde olacağının ifadesidir. int x ile x isim değişkenimizin tamsayı tipinde olacağını belirtmiş oluyoruz. x=15 ise, x değişkenine 15 değerini atamak anlamına gelmektedir. Bu demek oluyorki artık x 15 sayısını taşımaktadır. Kodlamada x değişkenimizi programımızın neresinde kullanırsak kullanalım artık x'in değeri 15 olarak işleme alınacaktır. printf(); fonksiyonunun içerisine yazdığımız %d ise, ekranda tamsayı bir değişken değeri gözükecek anlamındadır. Çift tırnaktan sonra koyacağımız x değeri ise, görüntülenecek değişkenin x olduğunu belirtir. Burada dikkat etmemizi gereken husus çift tırnaktan sonra, virgül koyup sonra değişkenin adını yazdığımızdır.
 
Temel olarak bir değişkeni tanımlamak için en önemli şart değişkenin adının ve tipinin öncelikli olarak belirlenmesidir. Değişken tanımlama ifadeleri mutlak surette (;) ile tamamlanmalıdır. Şimdi birlikte bir tanımlama örneği daha yapalım : 
 
Örnek :
#include<stdio.h>
int main( void )
{
 int sayi;
 float ondalikSayi;
 char isim[30];
 double x;
    double y;  
return 0;
}
 
Aynı tipe sahip birden fazla değişken kullanılacaksa  bunları örnekteki gibi alt alta  yazmak yerine tek bir satırda da tanımlayabiliriz. Örnekte tanımladığımız x,y değişkenleri aynı tipte olduğu için tek bir satırda virgülle (,) ayırarak tanımlayabiliriz.
 
double x, y; 
 
Birden fazla değişken kullanımında tüm değişkenlere aynı değeri atamak
 
int a,b,c;
a = b = c = 10; 
 
Örnekte a,b,c değişkenlerinin hepsine 10 değerini atadık. Toplu atamalarda dikkat edilmesi gereken tek husus değişkenlerin tipinin aynı olması zorunluluğudur.
 
Tanımlama Sonrası Değer Atama
Değişkenlerimize tanımlama esnasında değer atama zorunlu değildir. Kodlamanın ilerleyen evrelerinde değer ataması yapılabilir. Bu tarz atama işlemleri kullanıcının değer girmesi gerektiği kod satırında faydalıdır. Dikkat edilecek nokta ise değişken tanımlanması değişkene değer atanmasından önce yapılmalıdır.
 
Örnek :
#include<stdio.h>
int main( argc, char** argv )
{
//tanımlamada değer atama//
 int sayi = 5;

//tanımlama sonrası değer atama//
    int sayi;
    sayi = 5

//tanımlama sonrası değer atama//
    float ondalikSayi;
 ondalikSayi = 3.14;

//tanımlama sonrası değer atama//
    int deger;
    printf ("n deger giriniz");
    scanf ("%d", &deger);
    printf ("girilen deger:%d");
return 0;
}
 
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...