Linux Dosya Sistemi Yapısı

Linux Dosya Sistemi Yapısı

Linux Dosya Sistem Hiyerarşisi (kısaca FSSTND) standardına göre kök dizin altında bulunan dizinlerin görevleri özetle aşağıda verilmiştir.

/bin: Olması zorunlu temel komut dosyalarını içerir. İşletim sistemini kullanmak için gereken birçok komut /bin klasörü altındadır.

/boot: Başlangıç için gerekli dosyaları bulundurur. /boot klasörü, boot işlemi için gerekli olan tüm dosyaları içerir.

/dev: Donanım dosyaları vardır. Linux'ta her şey bir dosyadır. Donanım aygıtları da bir dosyadır.

/home: Kullanıcıların kalesi olarak tabir edilir. home klasörü içinde her kullanıcının kendi adında bir alt klasörü bulunur (örneğin /home/ahmet , /home/ayşe gibi). Bu klasörde kullanıcıların kişisel verileri, kullandığı programlarda yaptığı ayar değişiklikleri, yapılandırmaları tutulmaktadır.

/etc: Sistem ayarlarını barındırır. /lib: Kütüphane dosyaları ve çekirdek modülleri bulunur. /media: Bazı depolama ortamları için bağlanma noktasıdır. /mnt: Bazı depolama ortamları için bağlanma noktasıdır.

/opt: Üçüncü parti kullanıcı programlarının kurulması içindir. /sbin: Sistemi yöneticisiyle ilgili çalıştırabilir dosyaları tutar.

/srv: Sistemin sunduğu hizmetlerle ilgilidir.

/tmp: Geçici dosyaları tutmak içindir.

/usr: Tüm kullanıcılarca paylaşılan verileri içeren dizindir.

/var: Log dosyaları, e-posta ve yazıcı kuyrukları gibi değişken verileri barındırır.

/root: Linux / Unix sistemlerde, işletim sistemine her türlü müdahalede bulunabilme yetkisine saroot adıyla tanımlanmış, süper yetkili özel bir kullanıcı hesabı vardır. /root dizini, bu özel kullanıcı hesabının ev dizinidir. Root kullanıcısına kök kullanıcı da denir. Açık kaynak işletim sistemlerinde geçici olarak root yetkisi almak için sudo komutu kullanılmaktadır.

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...