JQuery Seçicilerini Kullanmak (JQuery Selectors)

Bir HTML nesnesini, bir CSS clasını, bir ID ye sahip elemanı veya bir name'e sahip form nesnesini seçip nasıl JQuery efekti verebiliriz?
 
        <script type="text/javascript">
            <!--
               function Gizle() {
                $(".kutu1").hide("slow");
                $("img").hide("slow");
                $("#paragraf").hide("slow");
                $("input[name='metin_kutusu']").hide();
                $("textarea[name='yazi_kutusu']").hide();
            }
            function Goster() {
                $(".kutu1").show("slow");
                $("img").show("slow");
                $("#paragraf").show("slow");
                $("input[name='metin_kutusu']").show("slow");
                $("textarea[name='yazi_kutusu']").show("slow");
            }
           //-->
        </script>

        <div class="kutu1"></div>

        <img src="resimler/4.gif" width="118" height="123" />

        <p id="paragraf"> Web tasarım dersi JQuery Uygulaması</p>

        <input type="text" name="metin_kutusu" />
        <textarea rows="2" cols="30" name="yazi_kutusu">
 
 
 
 
Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...