Programlama Temelleri Dersi Müfredatı

Bu derste öğrenciye; temel algoritma, görsel blok programlama ve programlama işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Öğrenme Biriminin Adı Problem Çözme ve Algoritmalar
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. Problem çözme sürecindeki temel kavramları açıklar.
 2. Problem türlerini açıklar.
 3. Verilen problem için uygun teknikleri kullanarak çözüm bulur.
 4. Verilen problemi çözmek üzere farklı algoritmalar tasarlar.
 5. Algoritmanın hatalarını giderir.
 6. Verilen problemin çözümüne uygun akış şemaları oluşturur.
Öğrenme Biriminin Adı Blok Tabanlı Programlama
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. Blok tabanlı yazılımların temel yapısını ve özelliklerini açıklar.
 2. Blok tabanlı programı kullanarak kodlama yapar.
 3. Blok tabanlı programlamada projeler oluşturur.
Öğrenme Biriminin Adı Programlama Dili Temelleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. Programlama dilinin özelliklerini ve diğer programlama dillerinden farklarını açıklar.
 2. Programlama dilini bilgisayarına kurar.
 3. Programlama dilini kullanmak için gerekli araçları kurar.
Öğrenme Biriminin Adı Veri Yapıları
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. Programlama dilinde değişken, sabit ve operatörleri kullanır.
 2. Programlama dilinde veri tiplerini amacına uygun kullanır.
 3. Programlama dilinde tanımladığı veriye ait temel fonksiyonların yer aldığı programları geliştirir.
 4. Farklı veri tiplerini (listeler, sözlükler vb.) kullanarak programlar geliştirir.
Öğrenme Biriminin Adı Karar ve Döngü Yapıları
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. Kontrol yapılarını kullanarak programlar geliştirir.
 2. Tekrarlı yapıları kullanarak programlar geliştirir.
Öğrenme Biriminin Adı Fonksiyonlar
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. Program dilinde fonksiyonları kullanır.
 2. Fonksiyon türlerine göre programlar geliştirir.
Öğrenme Biriminin Adı Tarih ve String İşlemleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. Tarih nesnesi oluşturur.
 2. Tarih bilgisini biçimlendirir.
 3. Metin bilgisini biçimlendirir.
Öğrenme Biriminin Adı Hata Yakalama İşlemleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. İstisna işlemlerini açıklar.
 2. Try-except bloklarını kullanır.
 3. Finally bloğunu kullanır.
Öğrenme Biriminin Adı Dosya İşlemleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. Programlama dilinde dosya okuma işlemlerini yapar.
 2. Dosya oluşturma ve yazma işlemlerini yapar.
 3. Dosya silme ve yedekleme işlemlerini yapar.

Modül Kitabı

http://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/1375/0/U_0_29_08_2020_19_36_02_368.pdf

 

Yorumunuzu Ekleyin

Programlama Temelleri Dersi Müfredatı
9A-9B Bilişim Teknolojilerinin Temelleri
11 C AMP GRVC Grafik Dersi
AMP 9-B-C- İ-J-H Sınıfı İngilizce Dersi
10 ATP NTP C# Sınıf Karnesi
10 ATP Robotik Kodlama
A11 AMP Web Tasarım Dersi
Açık Kaynak İşletim Sistemi
11. Sınıf Grafik ve Animasyon Dersi
11 A AMP Sınıfı GRVC Dersi
12 ATP Açık Kaynak İşletim Sistemi
11 B AMP GRVC Dersi
Photoshop Ders İçeriği
12A Android Programlama Dersi
Yükleniyor...