Bilişim Teknik Resmi Dersi Müfredatı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun olarak teknik ve mesleki çizimleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN AMACI :Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun olarak teknik ve mesleki çizimleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI :

 

  1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak norm yazı ve çizim uygulamaları yapar.

  2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak akış diyagramlarını, ağ topolojisi ve veri ağı tesisat şemalarını çizer.

DERSİN İÇERİĞİ:

 

BİLİŞİM TEKNİK RESMİ DERSİ

MODÜLLER

KONULAR

KAZANIM SAYISI

SÜRE

Modül

Ders

Ders Saati

Ağırlık %

Temel

Teknik

Resim

  • Temel geometrik çizimler

  • Perspektiflerin görünüşlerini çizme ve ölçülendirme

2

1

40/36

50

Mesleki Çizimler

  • Akış diyagramları çizimleri

  • Ağ topolojisi çizimleri

  • Veri ağı tesisatı çizimleri

3

1

40/36

50

 

TOPLAM

5

2

80/72

100

 

 

 

MODÜL 1: TEMEL TEKNİK RESİM

 

KAZANIM

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

BİLGİ

1.Teknik resmin gereği ve önemini açıklar.

2.Teknik resim araç, gereçlerini ile bunların özelliklerini açıklar.

3.Standart kâğıt ölçülerini açıklar.

4.Çizgi çeşitlerini açıklar.

5.Kullanıldıkları yerlere göre çizgi çeşitlerini ve özelliklerini açıklar.

6.Norm yazı standart ve kurallarını açıklar.

7.Yazı şablonu ile norm yazı yazma işleminde dikkat edilecek hususları sıralar.

8.Temel geometrik çizimlerin çizim tekniklerini açıklar.

BECERİ

1.Norm yazı yazar.

2.Yazı şablonu kullanır.

3.Teknik resim araç ve gereçlerini kullanır.

4.Çizimin gerektirdiği çizgi çeşitlerini kullanır.

5.Temel geometrik çizimleri yapar.

B

BİLGİ

1.İzdüşümü açıklar.

2.İzdüşüm çıkarma yöntemlerini sıralar.

3.Görünüş çıkarmayı açıklar.

4.Görünüş çıkartma yöntem ve tekniklerini açıklar.

5.Ölçülendirmenin önemi ve gerekliliğini açılar.

6.Ölçülendirme yöntem ve tekniklerini açıklar.

BECERİ

1.Nokta, doğru parçası, düzlem izdüşüm çizimlerini yapar.

2.Üç görünüş çizimlerini yapar.

3.Perspektif çizimlerini yapar.

4.Çizimlerin ölçülendirme işlemini yapar.

 

Modülün Pdf Dosyası http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Temel%20Teknik%20Resim.pdf

MODÜL 2: MESLEKİ ÇİZİMLER

 

 

 

KAZANIM

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

BİLGİ

1. Program akış diyagramlarında kullanılan sembolleri açıklar.

2. Program akış diyagramları çizimlerinde kullanılacak yöntem ve teknikleri açıklar.

BECERİ

1. Program akış diyagramlarında kullanılan sembolleri çizer.

2. Programın akış diyagramı çizimlerini yapar.

B

BİLGİ

1. Ağ topolojilerinde kullanılan sembolleri açıklar.

2. Ağ topolojileri şeması çizimini açıklar.

BECERİ

1. Ağ topolojilerinde kullanılan sembollerin çizimini yapar.

2. Ağ topolojilerinin şemasının çizimi yapar.

C

BİLGİ

1. Veri ağı tesisatında kullanılan sembollerinin anlamlarını açıklar.

2. Veri ağı tesisatının çizimini açıklar.

BECERİ

1. Veri ağı tesisatında kullanılan sembollerin çizimini yapar.

2. Veri ağı tesisatının çizimi yapar.

 

 

Modülün Pdf Dosyası http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Mesleki%20%C3%87izimler.pdf

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...