3. Parti Depoları

Debian depolarında olmayan yazılımların tutulduğu depo adresleri
3. Parti Depoları

 

3rd Party Binary Repos

 

#Debian Mozilla team
#backports
deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main
deb http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports iceweasel-beta
 
wget http://mozilla.debian.net/pkg-mozilla-archive-keyring_1.0_all.deb;
dpkg --install pkg-mozilla-archive-keyring_1.0_all.deb
 
#backports
deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main
deb http://mozilla.debian.net/ squeeze-backports iceweasel-beta
 
#The Opera .deb Repository
deb http://deb.opera.com/opera/ stable non-free
 
#Google Chrome
deb http://dl.google.com/linux/deb/ stable non-free main
 
#wine
deb http://www.lamaresh.net/apt sid main
 
#### Debian Multimedia - http://www.debian-multimedia.org/

## Run this command: apt-get update && apt-get install debian-multimedia-keyring && apt-get update
deb http://www.debian-multimedia.org testing main non-free

#### Google Linux Software Repositories (Testing) - http://www.google.com
## Run this command: wget -q -O - https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add -
deb http://dl.google.com/linux/deb/ testing non-free

#### Skype - http://www.skype.com
## Run this command: gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 0xd66b746e && gpg --export --armor 0xd66b746e | apt-key add -
deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free

#### Webmin - http://webmin.com/
## Run this command: wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | apt-key add -
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib

 

Debian Sources List Generator kullanarak sizin için en uygun depo adreslerine ulaşabilirsiniz

Debian Sources List Generator için buraya tıklayın.

 

Kaynak http://crunchbanglinux.org/forums/topic/18216/need-help-deciding-on-repos-sort-of-noob/page/2/

 
Yorumunuzu Ekleyin

Wine ile Directx Kurulumu
Yükleniyor...