Linux Debian'a Adobe Flash Player Nasıl Yüklenir?

flash player için flashplugin-nonfree paketini sisteminize kurmuş olmalısınız.

Linux Debian'a Adobe Flash Player Nasıl Yüklenir?

Depolardan Kurmak İçin

Terminal ekranına geçip sudo nano /etc/apt/sources.list komutunu verdikten sonra depo adresleri içerisine aşağıdaki adresi ekliyoruz

#backports
deb http://backports.debian.org/debian-backports wheezy-backports main contrib non-free

dosyayı saklayıp kapatıyoruz.

Terminal ekranında aşağıdaki komutları veriyoruz:

gpg --keyserver hkp://subkeys.pgp.net --recv-keys 16BA136C       
gpg --export | apt-key add -       

Sonra Terminal ekranınada

aptitude update

aptitude install flashplugin-nonfree

komutlarını veriyoruz.

 

Manuel Olarak Kurmak İçin

Aşağıdaki adrese gidin ve .deb paketini bilgisayarınıza indirin.

Adobe Flash Player for Debian

Aşağıdaki gibi bir dosya bilgisayarınıza inmiş olmlalı

install_flash_player_10_linux.deb

Yüklemek için:

root@localhost:~# dpkg -i install_flash_player_10_linux.deb

Yüklü paketler arasında bu paketi bulmak için:

fool@localhost:~$ dpkg -l | grep adobe-flashplugin

 

Adobe Flash Playeri Güncellemek İçin:

Bir Terminal ekranı açın (select Applications > Accessories > Terminal). root kullanıcısı olun. Şu şekilde su - root şifresini girin:
$ su -
# update-flashplugin-nonfree --install

Linux Debian'a Adobe Flash Player Nasıl Yüklenir?

Kaynak

 
 
 
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...