Postgressql Veri Tabanında Order By Kullanımı

POSTGRESQLDE ORDER BY KOMUTU KULLANIMI

  
Postgresqlde belirli bir şarta göre sıralama yaptırmak için " order by " kullanırız.Aşağıdaki örneklerle order by kullanımını gösterelim

PostgresSQL Veri Tabanında ORDER BY Kullanımı


KOD:

SELECT ad FROM teamlist ORDER BY ad ASC

 

 

"teamlist" tablosundaki "ad" satırındaki kayıtları alfabetik sıralamaya göre sıralayan komutu yazdık.Sonucuna bakalım;

 

 

Postgressql Veri Tabanında Order By Kullanımı


"ad" kolonundaki kayıtlar sorguya göre sıraladık.Şimdi birde bu işlemi farklı bir kolonda tersten yapalım.

"soyad" kolonundaki kayıtları tesrten alfabetik sıralayan örneği yapalım;

Postgressql Veri Tabanında Order By Kullanımı

KOD:

SELECT soyad FROM teamlist ORDER BY soyad DESC

 
Sonuç olarak;
 

Postgressql Veri Tabanında Order By Kullanımı

Alfabetik sıralamayı tersten yapmış olduk.

  Süleyman AYDOSLU

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...