Konular

Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar

Abs, ceil, floor, mod, random, round, sqrt

İlk Önce "notlar" tablomuzdaki verilerimizi listeleyelim

SELECT * FROM notlar
PostgresSQL Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar

Abs: Mutlak değer fonksiyonudur.

SELECT *,abs(notu) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar

Ceil: Sayıyı üste yuvarlar/tamamlar.

SELECT *,ceil(notu) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar


Floor: Sayıyı alta yuvarlar.

SELECT *,floor(notu) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar


Mod: Matematikteki mod işlemini yapar(kalanı verir)
SELECT *,mod(notu,10) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar


Sqrt: Matematikteki kök alma işlemini yapar.

NOT: Tablomuzda -10 değeri olduğu içIN kökünü almayacaktır.
Bu nedenle ilk önce mutlak değerini alıp sonra kökünü alıyoruz.
SELECT *,sqrt(abs(notu)) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar


Round: Ondalıklı bir şekilde yuvarlama işlemi yapar. Karakter kısıtlar.

SELECT *,ROUND(notu,0) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar

SELECT *,ROUND(notu,2) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar
 

Kürşad Özdemir

Yorumunuzu Ekleyin
Veri Türleri

Postgresql data types veri tipleri den monetary types, character types, binary data type, boolean type msql ve mysql karşılaştırmalı

14,914 Okunma 0 Yorum 23/11/2009 10:23:35

Yükleniyor...