Konular

Postgresql Veri Tiplerinden Numeric Types

Msql ve mysql karşılaştırmalı

Numeric Type data tipi

Numeric Type veri türleri programlamada bir değişkene sayısal bir değer atanacağı zaman o değerin değişken tipini belirlemede iş görür. Bu tipleri aşağıdaki tablolarda PostgreSQL, MySql ve MSql için inceleyebiliriz.

PostgreSQL için:

Tür adı Byte boyutu Açıklaması Tanım aralığı
smallint 2 byte küçük inteğer aralığı -32768 den +32767 ye
integer 4 byte normal integer aralığı -2147483648 den +2147483647 ye
bigint 8 byte büyük integer aralığı -9223372036854775808 den 9223372036854775807 ye
decimal değişken belirtilmiş değer hassaslığı, kesin sınırsız
numeric değişken belirtilmiş değer hassaslığı, kesin sınırsız
real 4 byte değişken-hassaslık, kesin değil 6 ondalık sayı
double precision 8 byte değişken-hassaslık, kesin değil 15 ondalık sayı
serial 4 byte sürekli artan değer 1 den 2147483647 ye
bigserial 8 byte büyük & sürekli artan değer 1 den 9223372036854775807 ye

 MySQL için:

Tür adı Byte boyutu Minimum Değeri Maximum değeri
tinyint 1 -128 127
(0'dan itibaren)   0 255
smallint 2 -32768 32767
(0'dan itibaren)   0 65535
mediumint 3 -8388608 8388607
(0'dan itibaren)   0 16777215
int 4 -2147483648 -2147483647
(0'dan itibaren)   0 4294967295
bigint 8 -9223372036854775808 9223372036854775807
(0'dan itibaren)   0 18446744073709551615

Microsoft SQL için:

Tür adı Byte boyutu Açıklama
tinyint 1 çok küçük sayısal değerler için
smallint 2 küçük sayısal değerler için
int 4 orta büyüklükte sayısal değerler için
bigint 8 çok büyük sayısal değerler için
decimal[p[,s]] 5-17 herhangi bir sayı değeri için
numeric[p[,s]] 5-17 herhangi bir sayı değeri için
float[(n)[ 8  ...
real 4  ...

 Kaynaklar:

 

Efe ORHAN

Yorumunuzu Ekleyin

Postgressql Veri Tabanında Date-time Fonksiyonları

Age, clock_timestamp, current_date, current_time, current_timestamp, date_part, extract, justify_days, justify_hours, localtime, localtimestamp, now, timeofday

19,464 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/01/2011 14:30:01

Veri Türleri

Postgresql data types veri tipleri den monetary types, character types, binary data type, boolean type msql ve mysql karşılaştırmalı

17,438 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/11/2009 10:23:35

Postgressql Veri Tabanında Date-time Fonksiyonları

Age, clock_timestamp, current_date, current_time, current_timestamp, date_part, extract, justify_days, justify_hours, localtime, localtimestamp, now, timeofday

16,737 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/01/2011 12:46:23

Yükleniyor...