Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Ltrim, md5,quote_ident, quote_literal, repeat, replace, rpad, rtrim, split_part, strpos, substr, translate

LTRİM Fonksiyonu
Örn; yazılan kelimede xyz yazan harfleri siler.

SELECT ltrim('zzzyxseda', 'xyz')

 Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

 MD5 Fonksiyonu
Örn; xyz yazısını hexadecimal olarak yazar.

PostgresSQL Veri Tabanında String Fonksiyonları

 QUOTE_IDENT Fonksiyonu

SELECT quote_ident('Seda Sözer')

  Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

 QUOTE_LİTERAL Fonksiyonu

SELECT quote_literal('erkanavcı'lisesi')

  Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

REPEAT Fonksiyonu
Örn;ab kelimesini 3 kere yazar.
 

SELECT repeat('ab', 3)

 Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

 REPLACE Fonksiyonu
Örn; x yazan yerlere a harfini yazar.
 

SELECT REPLACE('erkxnxvcı', 'x', 'a')

 Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

 RPAD Fonksiyonu
Örn;ab harfinin yanına toplam 7 harf olacak şekilde cd harflerini ekler. 

SELECT rpad('ab',7, 'cd')

 Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

 RTRİM Fonksiyonu
Örn; kelimede yazan b harflerini siler. 

SELECT rtrim('esrabbbb', 'b')

 Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

 SPLİT_PART Fonksiyonu
Örn; Girilen değerlerden üçüncüsünü yazar. 

SELECT split_part('xyz~@~wer~@~dgs', '~@~', 3)

 Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

 STRPOS Fonksiyonu

SELECT strpos('sevda', 'ev')

   Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

SUBSTR Fonksiyonu
Örn;erkanavcı kelimesinde 3. harften başlayarak 4 harfini yazar.

SELECT substr('erkanavcı', 3, 4)
 
 

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

 TRANSLATE Fonksiyonu
Örn;12345 sayılarında 1in yerine a 5in yerine b yazar.

SELECT translate('12345', '15', 'ab')
 
 

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Seda Sözer

SELECT md5('xyz')

PostgresSQL Veri Tabanında String Fonksiyonları

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...