Konular

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Ltrim, md5,quote_ident, quote_literal, repeat, replace, rpad, rtrim, split_part, strpos, substr, translate

LTRİM Fonksiyonu
Örn; yazılan kelimede xyz yazan harfleri siler.

SELECT ltrim('zzzyxseda', 'xyz')

 Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

 MD5 Fonksiyonu
Örn; xyz yazısını hexadecimal olarak yazar.

PostgresSQL Veri Tabanında String Fonksiyonları

 QUOTE_IDENT Fonksiyonu

SELECT quote_ident('Seda Sözer')

  Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

 QUOTE_LİTERAL Fonksiyonu

SELECT quote_literal('erkanavcı'lisesi')

  Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

REPEAT Fonksiyonu
Örn;ab kelimesini 3 kere yazar.
 

SELECT repeat('ab', 3)

 Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

 REPLACE Fonksiyonu
Örn; x yazan yerlere a harfini yazar.
 

SELECT REPLACE('erkxnxvcı', 'x', 'a')

 Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

 RPAD Fonksiyonu
Örn;ab harfinin yanına toplam 7 harf olacak şekilde cd harflerini ekler. 

SELECT rpad('ab',7, 'cd')

 Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

 RTRİM Fonksiyonu
Örn; kelimede yazan b harflerini siler. 

SELECT rtrim('esrabbbb', 'b')

 Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

 SPLİT_PART Fonksiyonu
Örn; Girilen değerlerden üçüncüsünü yazar. 

SELECT split_part('xyz~@~wer~@~dgs', '~@~', 3)

 Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

 STRPOS Fonksiyonu

SELECT strpos('sevda', 'ev')

   Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

SUBSTR Fonksiyonu
Örn;erkanavcı kelimesinde 3. harften başlayarak 4 harfini yazar.

SELECT substr('erkanavcı', 3, 4)
 
 

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

 TRANSLATE Fonksiyonu
Örn;12345 sayılarında 1in yerine a 5in yerine b yazar.

SELECT translate('12345', '15', 'ab')
 
 

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonları

Seda Sözer

SELECT md5('xyz')

PostgresSQL Veri Tabanında String Fonksiyonları

Yorumunuzu Ekleyin
Veri Türleri

Postgresql data types veri tipleri den monetary types, character types, binary data type, boolean type msql ve mysql karşılaştırmalı

14,930 Okunma 0 Yorum 23/11/2009 10:23:35

Yükleniyor...