Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, Lpad

Postgressql veri tabanında string fonksiyonlarıascii, btrim, chr, convert, convert_from, convert_to, decode, encode, initcap, length, lpadbr

Ascii

PostgresSQL Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, btrim, chr, convert, convert_from, convert_to, decode, encode, initcap, length, lpad

 Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, Lpad

SQL KODU:

SELECT ascii('x')

  Btrim

 Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, Lpad

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, Lpad

SQL kodu

SELECT btrim('xyxtrimyyx', 'xy')

  CHR

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, Lpad

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, Lpad

SQL KODU

SELECT chr(65),chr(88),chr(100),chr(50)

 DECODE

 Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, Lpad

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, Lpad

SQL KODU

SELECT decode('MTIzAAE=', 'base64')

  ENCODE

 

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, LpadPostgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, Lpad

SQL KODU

SELECT encode( '123000001', 'base64'),encode('122001125','base64')

  INITCAP

 Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, Lpad

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, Lpad

SQL KODU

SELECT initcap('yıldıray KARACA')

  LENGTH

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, Lpad

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, Lpad

SQL KODU

SELECT length('yıldıray'),length('karaca')

  LPAD

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, LpadPostgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, Lpad

SQL KODU

SELECT lpad('hi', 5, 'xy'),lpad('hi',4,'ab')

  CONVERT

Postgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, LpadPostgressql Veri Tabanında String Fonksiyonlarıascii, Btrim, Chr, Convert, Convert_from, Convert_to, Decode, Encode, Initcap, Length, Lpad

SQL KODU

SELECT convert ('yildiray','UTF-8','LATIN5')

Yıldıray KARACA

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...