Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar

Abs, ceil, floor, mod, random, round, sqrt

İlk Önce "notlar" tablomuzdaki verilerimizi listeleyelim

SELECT * FROM notlar
PostgresSQL Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar

Abs: Mutlak değer fonksiyonudur.

SELECT *,abs(notu) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar

Ceil: Sayıyı üste yuvarlar/tamamlar.

SELECT *,ceil(notu) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar


Floor: Sayıyı alta yuvarlar.

SELECT *,floor(notu) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar


Mod: Matematikteki mod işlemini yapar(kalanı verir)
SELECT *,mod(notu,10) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar


Sqrt: Matematikteki kök alma işlemini yapar.

NOT: Tablomuzda -10 değeri olduğu içIN kökünü almayacaktır.
Bu nedenle ilk önce mutlak değerini alıp sonra kökünü alıyoruz.
SELECT *,sqrt(abs(notu)) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar


Round: Ondalıklı bir şekilde yuvarlama işlemi yapar. Karakter kısıtlar.

SELECT *,ROUND(notu,0) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar

SELECT *,ROUND(notu,2) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar
 

Kürşad Özdemir

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...