Konular

Programlama Temelleri Dersi Müfredatı

Bu derste öğrenciye; temel algoritma, görsel blok programlama ve programlama işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Öğrenme Biriminin Adı Problem Çözme ve Algoritmalar
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. Problem çözme sürecindeki temel kavramları açıklar.
 2. Problem türlerini açıklar.
 3. Verilen problem için uygun teknikleri kullanarak çözüm bulur.
 4. Verilen problemi çözmek üzere farklı algoritmalar tasarlar.
 5. Algoritmanın hatalarını giderir.
 6. Verilen problemin çözümüne uygun akış şemaları oluşturur.
Öğrenme Biriminin Adı Blok Tabanlı Programlama
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. Blok tabanlı yazılımların temel yapısını ve özelliklerini açıklar.
 2. Blok tabanlı programı kullanarak kodlama yapar.
 3. Blok tabanlı programlamada projeler oluşturur.
Öğrenme Biriminin Adı Programlama Dili Temelleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. Programlama dilinin özelliklerini ve diğer programlama dillerinden farklarını açıklar.
 2. Programlama dilini bilgisayarına kurar.
 3. Programlama dilini kullanmak için gerekli araçları kurar.
Öğrenme Biriminin Adı Veri Yapıları
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. Programlama dilinde değişken, sabit ve operatörleri kullanır.
 2. Programlama dilinde veri tiplerini amacına uygun kullanır.
 3. Programlama dilinde tanımladığı veriye ait temel fonksiyonların yer aldığı programları geliştirir.
 4. Farklı veri tiplerini (listeler, sözlükler vb.) kullanarak programlar geliştirir.
Öğrenme Biriminin Adı Karar ve Döngü Yapıları
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. Kontrol yapılarını kullanarak programlar geliştirir.
 2. Tekrarlı yapıları kullanarak programlar geliştirir.
Öğrenme Biriminin Adı Fonksiyonlar
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. Program dilinde fonksiyonları kullanır.
 2. Fonksiyon türlerine göre programlar geliştirir.
Öğrenme Biriminin Adı Tarih ve String İşlemleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. Tarih nesnesi oluşturur.
 2. Tarih bilgisini biçimlendirir.
 3. Metin bilgisini biçimlendirir.
Öğrenme Biriminin Adı Hata Yakalama İşlemleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. İstisna işlemlerini açıklar.
 2. Try-except bloklarını kullanır.
 3. Finally bloğunu kullanır.
Öğrenme Biriminin Adı Dosya İşlemleri
Öğrenme Biriminin Kazanımları
 1. Programlama dilinde dosya okuma işlemlerini yapar.
 2. Dosya oluşturma ve yazma işlemlerini yapar.
 3. Dosya silme ve yedekleme işlemlerini yapar.

Modül Kitabı

http://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/1375/0/U_0_29_08_2020_19_36_02_368.pdf

 

Yorumunuzu Ekleyin

Internet Programcılığı Dersi Müfredatı

Bu derste öğrenciye, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık kaynak kodlu programlama dillerini kullanarak web siteleri oluşturma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

1,367 Okunma Henüz yorum yapılmamış 22/09/2020 21:10:07 01/10/2020 18:24:09

Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi Müfredatı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar montajı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

1,248 Okunma Henüz yorum yapılmamış 24/09/2020 13:32:05 18/02/2021 16:20:18

Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi Müfredatı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilişim etiği, bilgi güvenliği, fikri mülkiyet, sanayi devrimleri, dijital dönüşüm ve endüstri4.0teknolojileri, bilgisayarmontajıyapmaveağ temellerinikullanmaileilgilibilgivebecerilerinkazandırılması amaçlanmaktadır.

1,188 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/10/2020 17:02:03 14/10/2020 13:59:53

Bilişim Teknik Resmi Dersi Müfredatı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun olarak teknik ve mesleki çizimleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

932 Okunma Henüz yorum yapılmamış 22/11/2020 21:02:07 22/11/2020 21:03:46

Ofis Programları

:Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunu hazırlama programlarını kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

826 Okunma Henüz yorum yapılmamış 28/11/2020 23:36:48

Veritabanı Dersi Müfredatı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kurumsal bilgi güvenliği standartlarına göre veritabanı yönetme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

231 Okunma Henüz yorum yapılmamış 12/03/2021 12:12:50 12/03/2021 15:53:24

Yükleniyor...