Stack Kullanımı

Stack Kullanımı

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections;

namespace sıra_alma_uygulaması
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        Queue kuyruk = new Queue();
        int sira = 0;
        Stack ismtpl = new Stack();
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void Listele()
        {
            listView1.Items.Clear();
            foreach (int sira in kuyruk)
            {
                listView1.Items.Add(sira.ToString());
            }

        }
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            sira++;
            kuyruk.Enqueue(sira);
            Listele();
           
        }
       
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            listView1.View = View.Details;

            listView1.GridLines = true;

            listView1.FullRowSelect = true;

            listView1.Columns.Add("Sıra No", 100);
            // 2. listwiew
            listView2.View = View.Details;

            listView2.GridLines = true;

            listView2.FullRowSelect = true;

            listView2.Columns.Add("İsimler", 100);
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            kuyruk.Dequeue();
            Listele();
        }

        // isim yazdırma
        private void Listelemek()
        {
            listView2.Items.Clear();
            foreach (string eleman in ismtpl)
            {
                listView2.Items.Add(eleman);
            }
        }
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ismtpl.Push(textBox1.Text);
            Listelemek();
            textBox1.Clear();
           
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ismtpl.Pop();
            Listelemek();
        }
    }
}

 

Cafer Keskin

   

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...