if Kullanımı

 

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
    //rast gele sayi icin
    srand(time(NULL));  
   
    //0 ile 100 arasinda rast gele bir sayi tutuluyor
    int Sayi=rand()%100;
    int DenemeSayisi=10, Tahmin;
    char Tus;
   
    do {
       
       printf("nLutfen %d. denemeniz icin 0-100 arasinda sayi giriniz ", 11-DenemeSayisi);
       scanf("%d", &Tahmin);
       
       if(Sayi>Tahmin) cout << "nDaha buyuk bir sayi girmelisiniz";
       else if(Sayi<Tahmin) cout << "nDaha kucuk bir sayi girmelisiniz";
       else if(Sayi==Tahmin){
            printf("n%d. denemenizde bildiniz... tebrikler", 10-DenemeSayisi);
            printf("n Cikmak için ESC basiniz");

            //Devam edildiğinde değişkenleri sifirlamaliyiz
            DenemeSayisi=10;
            srand(time(NULL));
            Sayi=rand()%100;
       }
       
       DenemeSayisi--;
       Tus=getch();
       if(Tus==27) return 0;
       
    }while(DenemeSayisi>0 || Sayi==Tahmin);
       

    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
 

 

if Kullanımı

 

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
   
    int a=1, b=2, c=3;
    char Tus;
   
     
   (a>b>c)?cout<<"En buyuk a":((b>a>c)?cout<<"En buyuk b":cout<<"Belirsiz");
    //sonuc Belirsiz    
   
   
    printf("n");

    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
 

if Kullanımı

 

 

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
   
    int Genc=0, OrtaYas=0, Ihtiyar=0, Yas=0, Kisi=0;
    char Tus;
   
    do {
       
       printf("n%d. kisi Lutfen yasinizi giriniz ", ++Kisi);
       scanf("%d", &Yas);

       Genc=(Yas>0 && Yas<20)?Genc+1:Genc;
       OrtaYas=(Yas>=20 && Yas<50)?OrtaYas+1:OrtaYas;
       Ihtiyar=(Yas>=50)?Ihtiyar+1:Ihtiyar;
       
       /*
       if(Yas>0 && Yas<20) {
            Genc++;
            printf("nGenclerin sayisi %d", Genc);
       }
       else if(Yas>=20 && Yas<50){
            OrtaYas++;
            printf("nOrtayasli sayisi %d", OrtaYas);
       }
       else {
            Ihtiyar++;
            printf("nIhtiyar sayisi %d",Ihtiyar);    
       }
       */

       
       Tus=getch();
       
    }while(Tus!=27);
       
    printf("n--------------------------------------");
    printf("ntGenctOrtaYastIhtiyar");
    printf("nt%dt%dt%d", Genc, OrtaYas, Ihtiyar);
   
    printf("n");

    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
 

 

if Kullanımı

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...