Fonksiyonlara Giriş

cpp fonksiyon mantığına giriş

 

 

#include <cstdlib>
#include <iostream>

#define DiziBoyutu 5

using namespace std;

void Sirala(int Siralanacak[]){

     int Tutucu;
     
     for(int j=0; j<DiziBoyutu; j++){
        for(int k=j+1; k<=DiziBoyutu; k++){
            if(Siralanacak[j]>Siralanacak[k]){
                 Tutucu=Siralanacak[k];
                 Siralanacak[k]=Siralanacak[j];
                 Siralanacak[j]=Tutucu;
            }
        }
     }
     
}

void Baski(int BanaGelenSayi[]){
    int k=DiziBoyutu-1;
   
    cout<<"n-------- Siralanmis "<<sizeof(BanaGelenSayi)+1<<" sayi ------n";
    while(k>=0){
        cout<<BanaGelenSayi[k]<<"n";
        k--;
    }
   
    cout<<"n";
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    int GirilenSayi[DiziBoyutu];

    for(int i=0; i<DiziBoyutu; i++){
       
        //printf("n %d. sayiyi giriniz ", i+1);
        cout<<i+1<<". sayiyi giriniz ";
        if(GirilenSayi[i]==NULL){
             break;
        }
       
        cin>>GirilenSayi[i];
    }        
   
   
    Sirala(GirilenSayi);

    Baski(GirilenSayi);
   
   

    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
 

Fonksiyonlara Giriş

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...