Cpp de Fonksiyonlar

  Geriye değer döndürmeyen basit fonksiyon

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;


void CicekYap(){
     printf("n   %c%c%c ", 219,219,219);
     printf("n %c%c%c%c%c%c%c% ", 219,219,219, 219,219,219, 219);
     printf("n   %c%c%c n", 219,219,219);
}


int main(int argc, char *argv[])
{
    for(int i=0; i<10; i++){
            CicekYap();
    }
   
    cout<<"n";
   
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
 

 

Cpp deFonksiyonlar

Geriye değer döndüren fonksiyonlar

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

void Topla(int Sayi1, int Sayi2, int Sayi3){
     cout<<"n"<<Sayi1+Sayi2+Sayi3;
}

int ToplaVeGeriyeDondur(int Sayi1, int Sayi2, int Sayi3){
   
    char Isim[]="hebelehube";
    //return Isim;  Calismaz cunku fonksiyonun tipi int donen deger char
    return (Sayi1+Sayi2+Sayi3);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
   
    //Geriye deger don
    Topla(34, 54, 67);
   
    //Geriye deger donduren
    int Toplam=ToplaVeGeriyeDondur(23, 43, 53);
   
    cout<<"n"<<Toplam;
   
   
    cout<<"n";
   
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
 

 Cpp deFonksiyonlar

 

Geriye değer döndürmeyen (Pointersal) basit fonksiyon

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int Fonksiyon1(int *GelenSayi){
    *GelenSayi+=10;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
   
    int Sayi=0;
   
    //printf("Sayının degeri %d", Sayi);
    cout<<"Fonksiyondan Once Sayinin degeri "<<Sayi<<"n";
   
    //Fonksiyon cagriliyor
    Fonksiyon1(&Sayi);
       
    cout<<"Fonksiyondan Sonra Sayinin degeri "<<Sayi<<"n";
    //cout<<"Fonksiyondan Sonra Sayinin Karesi "<<Karesi<<"n";    
   
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
 

Cpp de Fonksiyonlar

 

  Yukardaki Uygulamanın Geriye değer döndüren basit fonksiyonla yapılması

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int Fonksiyon1(int GelenSayi){
    GelenSayi+=10;
    return (GelenSayi);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
   
    int Sayi=0;
   
    //printf("Sayının degeri %d", Sayi);
    cout<<"Fonksiyondan Once Sayinin degeri "<<Sayi<<"n";
   
    //Fonksiyon cagriliyor
    int Karesi;
    Sayi=Fonksiyon1(Sayi);
       
    cout<<"Fonksiyondan Sonra Sayinin degeri "<<Sayi<<"n";
    //cout<<"Fonksiyondan Sonra Sayinin Karesi "<<Karesi<<"n";    
   
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}

 

Geriye değer döndürmeyen (Pointer) ancak iki farklı değer üreten fonksiyon ( Call by Reference )

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int Fonksiyon1(int *GelenSayi, int *GelenSayiKaresi){
    *GelenSayi+=10;
    //*GelenSayilar arasındaki birinci çarpı matematiksel operator;
    *GelenSayiKaresi=*GelenSayi**GelenSayi;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
   
    int Sayi=0, Karesi=0;
   
    //printf("Sayının degeri %d", Sayi);
    cout<<"Fonksiyondan Once Sayinin degeri "<<Sayi<<"n";
    cout<<"Fonksiyondan Once Sayinin Karesi "<<Karesi<<"n";    
   
    //Fonksiyon cagriliyor
    Fonksiyon1(&Sayi, &Karesi);
       
    cout<<"Fonksiyondan Sonra Sayinin degeri "<<Sayi<<"n";
    cout<<"Fonksiyondan Sonra Sayinin Karesi "<<Karesi<<"n";    
   
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
 

Cpp de Fonksiyonlar

 

  Fonksiyon parametresi olarak İşagretçi (Pointer) Kullanımı

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int Degistir(int* SayiAdres);
 
int main(int argc, char *argv[])
{
    int Sayi=10;
    int *SayininAdresi=&Sayi;
    int Sonuc=0;
   
    Sonuc=Degistir(SayininAdresi);
   
    cout<<"Sonuc "<<Sonuc<<" Sayi "<<Sayi<<"n";
   
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}

int Degistir(int *SayiAdres){
    *SayiAdres*=2;
    return *SayiAdres;
}
 

Veya

 

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int Degistir(int* SayiAdres);
 
int main(int argc, char *argv[])
{
    int Sayi=10;
    int *SayininAdresi=&Sayi;
    int Sonuc=0;
   
    //Sonuc=Degistir(SayininAdresi);
    Degistir(SayininAdresi);
    Sonuc=Sayi;
   
    cout<<"Sonuc "<<Sonuc<<" Sayi "<<Sayi<<"n";
   
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}

int Degistir(int *SayiAdres){
    *SayiAdres*=2;
    //return *SayiAdres;
}

Cpp de Fonksiyonlar

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...