Fonksiyonlara Pointer Yollamak

Bu yaz da C'de fonksiyonlara nasıl pointer atılıp üzerinde işlem yapılır o anlatılmaktadır.

 

/*

============================================================================

Name : PassingPointersBetweenFunc.c

Author :

Version :

Copyright : Your copyright notice

Description : Hello World in C, Ansi-style

============================================================================

*/


#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

//Burada dikkat etmemiz gereken fonksiyonun pointer aldT1i ŸT1i dT1i r.

void birseylerYap(char *yazi)

{

//Basit olarak fonksiyonun 4. karakterini K harfi ile degistiriyoruz.

*(yazi+4)='K';

}

int main() {

int i=0;

//Merhaba yazisini atiyoruz.

char *yazi="Merhaba";

//Ekrana basiyoruz

for(i=0;i<7;i++){printf("%c ",*(yazi+i));}

//Herhangi birseyler yapmasi icin fonksiyona yolluyoruz.

birseylerYap(yazi);

//Degistigini gormek icin tekrar ekrana basiyoruz.

for(i=0;i<7;i++){printf("%c ",*(yazi+i));}

free(yazi);

return 1;

}

Fonksiyonlara Pointer Yollamak

Kaynak

 

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...