Layer Modlarının Uygulanması

Layer modlarının uygulanması resimli anlatımı
Layer Mod:layer larımızın efekt vermek için kullanırız
Layer Modlarının uygulanması

layerlarımızıı örnek verdiğimiz resimler bu 2 resmi üst üste tek bir layer yapıyoruz ki layer kiplerimizi daha belirgin duruma getirmek için

Layer Modlarının Uygulanması

Layer Modlarının Uygulanması
Normal:asetat katmanıdır. Şeffaflığı “Opacity” adlı bölümden değiştirilebilir.%o değeri tam geçirgen dır.

Layer Modlarının Uygulanması

normal sekmemizde resmimizde bir değişiklik olmak ancak "opacity" değeriyle oynarsak bir değişiklik olur

Dissolve:dağılma veya  erime efekti vermek için kullanırız Bu efekt daha çok pürüzlü, dağınık, kirli çizgi veya yüzeylerin yapımında kullanırız

Layer Modlarının Uygulanması

Darken:Etkili renklerden koyu olanları önplanda  kılar

Layer Modlarının Uygulanması

Multiply:İki katmanı birbirine kombine eder. Sanki iki şeffaf kağıdı ardı ardına koyup onların içerisinden bakıyormuşuz gibi ama sonunda elde  edilen görüntü siyah renklerin hakim olduğu bir resim karşımızıa çıkar


Layer Modlarının Uygulanması

Color Burn:bu efekt genellikle Yanma, kor ateşi gibi amaçlar için kullanabiliriz

Layer Modlarının Uygulanması

Linear Burn:

Layer Modlarının Uygulanması

Darker Color:

Layer Modlarının Uygulanması

Lighten:Etkili olan renklerden açık olanları etkili kılar yani bir neyi "darken" ın tam tersi işlev görmektedir
Layer Modlarının Uygulanması

Screen:İki resmin birbirine kombine edilmesiyle bu defa açık renklerin hakim olduğu bir görüntü elde edilir.


Layer Modlarının Uygulanması

Color Dodge: en etkileyici efektlerden biridir. Bu etki ile uygulanan renk, uygulayıcının renk değerlerine bağlı kalarak parlaklaştırılır.Layer Modlarının Uygulanması

Linear Dodge:resmimizin koyuları baskın açık renkler daha çok ön planda olmasını sağlar
Layer Modlarının Uygulanması

Lighter Color:resmimizdeki seffaflığı yani renklerin sıcak tonlara akmasını sağlar
Layer Modlarının Uygulanması

Overlay:Bu efekt tamamıyla “Multiply” ile “Screen” efektlerinin orta noktasını bulmak için kullanırız


Layer Modlarının Uygulanması

Soft Light:Bu efekt hafif şiddetteki bir spot ışığın verdiği etkiyi vermek için kullanırız


Layer Modlarının Uygulanması

Hard Light:
:”Soft Light”ın daha şiddetli olan bir çeşididir.

Layer Modlarının Uygulanması

Hard Mix:resmimizdeki renklerin matlaşmış ve yoğunluğu siyah olarak değiştirir
Layer Modlarının Uygulanması

Difference:Etkileşen renklerden daha açık tonda olanı bulur ve diğer renkten bu rengin R,G ve B değerlerini çıkartır bir nevi renkler arasında hesaplama yapar
Layer Modlarının Uygulanması

Exclusion::”Difference” ile çalışma mantığı aynıdır ancak daha yumuşak sonuçlar verir. Siyah rengin etkili olduğu zaman siyah renk doğar. Beyaz rengin etkili olduğu zaman beyaz renk uygulanır

Layer Modlarının Uygulanması

Hue:eden renk ile etki edilenin “Hue” değeri kombine edilir. ”Saturation” ve “Luminosity” değerleri değişmez.


Layer Modlarının Uygulanması

Saturation:Saturation” rengin şiddetidir diyebiliriz. Etki eden ile edilenin kombinasyonu sonucunda üretilen renk elde edilir.”Hue” ve “Luminosity” değerleri değişmez.

Layer Modlarının Uygulanması

Color:farklı bir şeffaf katmanının diğer katmanlara etkimesidir

Layer Modlarının Uygulanması

Luminosity:”Luminosity” rengin parlaklığıdır. Etki eden renk ile etkiyen rengin “Luminosity” değerleri kombine edilir
Layer Modlarının Uygulanması

Hazırlayan:Tolga GÜLBAKAN
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...