Toplam, Ortlama ve Varyans değerlerini hesaplayan uygulama

 

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <conio.h>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
   int sayi, adet=0;
   double kn_sayi, toplam=0.0, karelerin_toplami=0.0, ortalama=0.0, varyans=0.0;
   char Tus;
   
   
   printf("Bu program toplam, ortalama ve varyans hesaplarnCikmak icin ESC devam için ENTER'a basin");
   Tus=getch();
   
   if(Tus!=13) return EXIT_SUCCESS;
   
   cout << "nLutfen bir sayi giriniz ";
   scanf("%d", &sayi); //cin>>sayi;
   
   while(sayi>=0){

      adet++; //adet=adet+1;
     
      kn_sayi=(double) sayi;
     
      toplam+=kn_sayi; //toplam=toplam+kn_sayi;
     
      karelerin_toplami+=kn_sayi*kn_sayi;
   
      ortalama=toplam/(double) adet;
     
      varyans=ortalama *ortalama - karelerin_toplami / (double) adet;
     
      if(varyans<0.0) varyans= -varyans;
     
      printf("n Adet = %d", adet);
      printf(", toplam = %.2f", toplam);
      printf(", ortalama = %2.f", ortalama);
      printf(", varyans = %.2f n", varyans);
     
      cout <<"nLutfen bir sayi giriniz ";
      scanf("%d", &sayi);    
     
   }
   
    printf("n Verilerin adedi: %12d", adet);
    printf("nToplam          : %15.2f", toplam);
    printf("nOrtalama        : %15.2f", ortalama);
    printf("nVaryans         : %15.2f", varyans);
   
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
  

Toplam, Ortlama ve Varyans değerlerini hesaplayan uygulama

 

 


Toplam, Ortlama ve Varyans değerlerini hesaplayan uygulama

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...