Postgresql Where Kullanımı Mantıksal Ve Matematiksel Şartlar

 WHERE KOMUTU

   SQL sorgularında WHERE komutu sorgu ile çekeceğimiz veriler arasındaki sınırlamayı yapmamızı sağlar yani filtrelendirme işlemini SQL dilinde WHERE komutu ile yapabiliriz.

WHERE komutunun kullanımı şöledir

SELECT alan_adlari
FROM tablo_adi
WHERE  alanadi mantıksal ifade değer

Bir örnek ile açıklayacak olursak.

 Başlıksız İçerik______________________

 Yukarda tablomuzun şemasını görüyoruz. Örneğin burda Feneryolunda oturan öğrencilerin listesini alalım

SELECT * FROM OGRENCILER WHERE SEMT=’Feneryolu’

Başlıksız İçerik______________________

 Nümerik ( Sayısal ) Veri Tipleri için Sorgulama

Select * from envanter_bilg
where tutar<1000;

Mantıksal ( Logical ) Veri Tipleri için Sorgulama

Select * from  deneme
where durum=.T.;

Örnek-3:
Sayfa sayısı 200’den fazla olan ve kitap numarası da 12’den büyük olan kitapların listesi:

SELECT * FROM Kitap
WHERE kitapNo > 12 AND sayfaSayisi > 200
;

 Örnek-4:
Kitap No 12’den büyük olan veya, sayfa sayısı 200’den büyük olan veya adı ‘Visual Basic.NET’ olan kitapların listesi:

SELECT * FROM Kitap
WHERE kitapNo > 12
AND sayfaSayisi > 200
OR KitapAdi='Visual Basic.NET';

Örnek-5:
Kitap No 12’den büyük olan veya, sayfa sayısı 200’den büyük olan veya adı ‘Visual Basic.NET’ olan ama ISBN NO ‘975-316-622-2’ olmayan kitapların listesi

SELECT * FROM Kitap
WHERE (kitapNo > 12 AND sayfaSayisi > 200 OR KitapAdi='Visual Basic.NET') AND ISBNNO <> '975-316-622-2';

Başlıksız İçerik______________________

yukarıdaki insanlar adındaki tablodan sandnes şehrini seçmek istersek;

SELECT * FROM Persons
WHERE City='Sandnes'

 Başlıksız İçerik______________________

tablomuzun yeni görümü bu şekilde olur.

 aşağıdaki tabloya şu komutu yazarsak;

SELECT * FROM Individual
WHERE FirstName = 'Homer'

Postgresql WHERE kullanımı Mantıksal ve Matematiksel Şartlar

tablomuzun yeni şekli aşağıdaki gibi olur.bu komut tablodaki ilk adı homer olanları listeler

Postgresql WHERE kullanımı Mantıksal ve Matematiksel Şartlar

SELECT * FROM Individual
WHERE FirstName = 'Homer'
AND LastName = 'Brown'

Postgresql WHERE kullanımı Mantıksal ve Matematiksel Şartlar

SELECT * FROM Individual
WHERE FirstName = 'Homer'
OR LastName = 'Ozzbourne'

Postgresql WHERE kullanımı Mantıksal ve Matematiksel Şartlar

hazırlayan:recep tuncel

kaynak:www.quackit.com/sql/tutorial/sql_where.cfm

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...