Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi Müfredatı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar montajı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

 

 1. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanım kılavuzuna ve bileşen uyumluluğuna göre iç donanım birimlerinin montajını yapar.
 2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kablo bağlama teknikleri doğrultusunda dış donanım birimlerinin bağlantılarını yapar.
 3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletim sistemi yönergeleri doğrultusunda işletim sisteminin kurulumunu yapar.
 4. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletim sistemi ayarlarının yapılandırılması için işletim sistemini kullanır.
 5. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağ topolojileri ve kablo bağlantı yöntemleri doğrultusunda ağ kurulumunu yapar.
 6. Bilişimde ileri teknoloji kavramlarını açıklar.

 

DERSİN İÇERİĞİ:

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİ

MODÜLLER

KONULAR

KAZANIM SAYISI

SÜRE

Modül

Ders

Ders Saati

Ağırlık %

İç Donanım Birimleri

 • Anakart montajı

 • Anakarta işlemciyi monte etme işlemleri

 • Bellek birimlerini anakart üzerine monte etme işlemi

 • Anakartı kasa içine monte etme işlemleri

 • Disk sürücülerini kasaya monte etme işlemleri

 • Genişleme yuvası kartlarını anakart üzerine monte etme işlemleri

6

1

40/40

21

Dış Donanım Birimleri

 • Fare, klavye ve güç kablosu bağlantı işlemleri

 • Görüntüleme birimlerinin bağlantı işlemleri

 • Yazıcıların veri ve güç bağlantı işlemleri

 • Görüntü işleme cihazlarının bağlantısı

4

1

40/30

17

İşletim Sistemi Kurulumu

 • İlk açılış ayarları

 • İşletim sistemi kurma işlemleri

 • Sürücülerin ve yardımcı yazılımlarının kurulum işlemleri

3

1

40/30

17

İşletim Sistemi Kullanımı

 • İşletim sistemi ayarları için denetim masası kullanımı

 • İşletim sistemi güvenlik ayarları

 • Web sitesi işlemleri için web tarayıcının kullanımı

3

1

40/30

17

Ağ Temelleri

 • Ağ topolojileri ve tasarımı

 • Ağ kablolama standartları

 • TCP/IP protokolü

3

1

40/30

17

Bilişimde İleri Teknoloji Kavramları

 • Bulut bilişim teknolojisi

 • Büyük veri

 • Yapay zeka

 • Biyometrik teknoloji

 • Blokzincir kavramı

 • Elektronik ödeme sistemleri

6

1

40/20

11

TOPLAM

25

6

240/180

100

 

Modul 1: İÇ DONANIM BİRİMLERİ

 

KAZANIM

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

BİLGİ

1.Statik elektriği açıklar.

2.Statik elektriğin zararlarını listeler.

3.Statik elektrik boşaltma işlemini sıralar.

4.Anakartın yapısını açıklar.

5.Anakart bileşenlerini listeler.

6.Anakart çeşitlerini sıralar.

7.Anakart seçiminde dikkat edilecek hususları sıralar.

BECERİ

1.Statik elektrik boşaltma işlemini yapar.

2.Yapılandırmaya uygun anakart seçimini yapar.

B

BİLGİ

1.İşlemcilerin yapısını açıklar.

2.İşlemcilerin çalışma prensiplerini açıklar.

3.İşlemci türlerini listeler.

4.İşlemci seçiminde dikkat edilecek hususları sıralar.

5.İşlemci soğutma bileşenlerinin özelliklerini açıklar.

6.Soğutma bileşenlerinin montaj aşamasında dikkat edilecek hususları listeler.

BECERİ

1.İşlemciyi anakart üzerine monte eder.

2.İşlemci üzerine termal macun sürer.

3.İşlemci soğutucusunu, işlemci üzerine monte eder.

C

BİLGİ

1.Bellek birimlerinin çeşitlerini listeler.

2.Bellek birimlerinin çalışma prensiplerini açıklar.

3.Bellek birimlerinin montaj işlem sırasını açıklar.

BECERİ

1. Bellek birimlerinin anakart üzerine monte edilişini araştırır

2.Bellek birimlerini anakart üzerine monte eder.

D

BİLGİ

1.Kasa çeşitlerini listeler.

2.Anakartın kasa içerisine montajı ile ilgili işlem sırasını açıklar.

3.Güç kaynaklarının özelliklerini açıklar.

4.Güç bağlantı kablolarının özelliklerini açıklar.

5.Güç bağlantısı yaparken dikkat edilecek hususları listeler

6.Kasa ön panel bağlantılarını listeler.

7.Ön panel bağlantısı yaparken dikkat edilecek hususları listeler.

BECERİ

1.Anakartı, kasa içerisine monte eder.

2.Anakart güç bağlantılarını yapar.

3.Kasa ön panel bağlantılarını yapar.

E

BİLGİ

1.Sabit disk çeşitlerini listeler.

2.Sabit disklerin çalışma prensiplerini açıklar.

3.Optik disk sürücü çeşitlerini listeler.

4.Optik disk sürücülerin çalışma prensiplerini açıklar.

5.Veri kablolarını listeler.

6.Hafıza kartı çeşitlerini listeler.

BECERİ

1.Sabit diskleri, kasa içerisine monte eder.

2.Sabit disklerin, veri ve güç kablo bağlantılarını yapar.

3.Optik disk sürücülerini, kasa içerisine monte eder.

4.Optik disk sürücülerinin, veri ve güç kablo bağlantılarını yapar.

5.Kart okuyucusunu, kasa içerisine monte eder.

6.Kart okuyucusunun, veri ve güç kablo bağlantılarını yapar.

F

BİLGİ

1.Ekran kartını türlerini listeler.

2.Ses kartı türlerini listeler.

3.Anakarta monte edilebilecek diğer donanım kartlarını listeler.

BECERİ

1.Ekran kartını anakart üzerine monte eder.

2.Ses kartını anakart üzerine monte eder.

3.Diğer genişleme kartlarını anakart üzerine monte eder.

Ders Kitapçığı: http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0%C3%A7%20Donan%C4%B1m%20Birimleri.pdf

 

MODÜL 2: DIŞ DONANIM BİRİMLERİ

KAZANIM

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

BİLGİ

1.Klavye bağlantı türlerini listeler.

2.Fare türlerini listeler.

3.Fare bağlantı türlerini sıralar.

BECERİ

1.Klavyeyi, doğru porta takar.

2.Fareyi, doğru porta takar.

B

BİLGİ

1.Monitör türlerini açıklar.

2.Görüntü aktarım teknolojilerini açıklar.

3.Projeksiyon çeşitlerini listeler.

BECERİ

1.Monitör bağlantı portunu seçer.

2.Monitör bağlantısını yapar.

3.Projeksiyon bağlantısını yapar.

C

BİLGİ

1.Yazıcı türlerini listeler.

2.Yazıcıların çalışma prensiplerini sıralar.

BECERİ

1. Yazıcının güç ve veri bağlantı çeşitlerini araştırır.

2.Yazıcının güç ve veri kablolarının bağlantılarını yapar.

D

BİLGİ

1.Tarayıcı çeşitlerini listeler.

2.Dijital kamera çeşitlerini listeler.

BECERİ

1.Tarayıcının kasaya bağlantını yapar.

2.Kameranın bağlantısını yapar.

 

Modül Kitapçığı: http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/D%C4%B1%C5%9F%20Donan%C4%B1m%20Birimleri.pdf

 

MODÜL 3: İŞLETİM SİSTEMİ KURULUMU

KAZANIM

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

BİLGİ

1.BIOS’un kullanım amacını açıklar.

2.BIOS ayarlarını açıklar.

3.Açılış yapılandırma işlemini listeler.

4.İşletim sistemi kurulum başlangıcı için yapılacak işlemleri listeler.

BECERİ

1.Açılış ayarlarını yapılandırır.

2.İşletim sistemi kurulumunu başlatır.

B

BİLGİ

1.İşletim sistemi için gerekli donanım gereksinimlerini listeler.

2.İşletim sistemi kurulum aşamalarını açıklar.

BECERİ

1.İşletim sistemi için disk yapılandırmasını gerçekleştirir.

2.İşletim sistemi için ilk kullanıcı tanımlamalarını yapar.

C

BİLGİ

1.Sistem üzerinde düzgün çalışmayan aygıtları belirleme işlemini açıklar.

2.Donanım birimleri sürücülerinin nasıl temin edileceğini açıklar.

3.Donanım birimlerinin sürücü kurulum işlemini açıklar.

4.Yardımcı yazılımlarının kurulum aşamalarını açıklar.

BECERİ

1.Düzgün çalışmayan donanımlarının tespitini yapar.

2.Donanım birimlerinin sürücü yüklemelerini gerçekleştirir.

3.Ofis yazılımının kurulumunu yapar.

4.Sıkıştırma yazılımının kurulumunu yapar.

5.Optik sürücü kayıt yazılımının kurulumunu yapar.

6.Doküman dosyalarını görüntüleme yazılımının kurulumunu yapar.

MODÜL 4: İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI

KAZANIM

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

BİLGİ

1.İşletim sistemi denetim masasının kullanım amacını açıklar.

2.Denetim masası öğelerini açıklar.

3.Kullanıcı hesabı ayarlarının yapılmasını açıklar.

4.Görünüm ve kişiselleştirme ayarlarının yapılmasını açıklar.

5.Saat, dil ve bölge ayarlarının yapılmasını açıklar.

6.Güvenlik ayarlarının yapılmasını açıklar.

7.İşletim sistemi güncelleştirme ayarlarının yapılmasını açıklar.

BECERİ

1.Kullanıcı hesabı ayarlarını yapar.

2.Görünüm ve kişileştirme ayarlarını yapar.

3.Saat, dil ve bölge ayarlarını yapar.

4.Güvenlik ayarlarını gerçekleştirir.

5.Güncelleştirme ayarlarını denetler.

B

BİLGİ

1.Güvenlik yazılımlarının kullanım amaçlarını listeler.

2.Güvenlik yazılımlarının kurulum basamaklarını listeler.

3.Güvenlik yazılımlarının kullanımını açıklar.

BECERİ

1.Güvenlik yazılımlarının kurulumunu yapar.

2.Güvenlik yazılımlarının yapılandırmalarını gerçekleştirir.

3.Güvenlik yazılımlarının güncelleştirme işlemini yapar.

4.Güvenlik yazılımları ile sistemi taratır.

C

BİLGİ

1.Web tarayıcılarının kullanım amaçlarını açıklar.

2.Web tarayıcıların kullanımını açıklar.

3.Web tarayıcı güvenlik işlemlerini açıklar.

BECERİ

1.İhtiyaca uygun web sayfasını açar.

2.Web sayfasını sık kullanılanlara ekler.

3.Arama motorları ile arama işlemini gerçekleştirir.

4.Web sayfalarındaki görsel ve metinleri kaydeder.

5.Web tarayıcısının giriş sayfasını değiştirir.

6.Web tarayıcısının güvenlik ayarlarını yapar.

Modül Kitapçığı: http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0%C5%9Fletim%20Sistemi%20Kurulumu.pdf

MODÜL 5: AĞ TEMELLERİ

KAZANIM

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

BİLGİ

1.Ağ topolojilerini açıklar.

2.Ağ bağlantı tiplerini açıklar.

3.Fiziksel olarak ağ çeşitlerini tanımlar.

4.Ağ cihazlarını açıklar.

BECERİ

1.İhtiyaca uygun ağ seçimini yapar.

2.Seçilen ağ tasarımını uygular.

B

BİLGİ

1.Ağ kablo özelliklerini açıklar.

2.Ağ kablo bağlantı standartlarını açıklar.

3.Ağ kablosu hazırlama işlem basamaklarını listeler.

BECERİ

1.Kullanılacak standarda göre ağ kablosunu sonlandırır.

2.Ağ kablosunun döşeme işlemini yapar.

3.Ağ kablosunun bağlantısını yapar.

C

BİLGİ

1.IP adresinin kullanım amacını açıklar.

2.IP adresinin yapısını tanımlar.

3.IP sınıflarını açıklar.

4.Alt ağ kavramını açıklar.

5. İşletim sistemi ağ ayarlarının yapılmasını açıklar.

BECERİ

1.Ağa uygulanacak IP sınıfını belirler.

2.IP adres tanımlamalarını gerçekleştirir.

 

 

3.İşletim sistemi ağ ayarlarını gerçekleştirir.

MODÜL 6: BİLİŞİMDE İLERİ TEKNOLOJİ KAVRAMLARI

KAZANIM

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

A

BİLGİ

 1. Bulut bilişim teknolojisi kavramını açıklar

 1. Bulut bilişimin kullanım alanlarını açıklar

 1. Bulut bilişim servis sağlayıcılarını açıklar

 1. Bulut bilişim teknolojilerinin servis sağlayıcılarından güvenli hesap açma ilkelerini açıklar

BECERİ

 1. Bulut bilişim hizmeti veren servis sağlayıcıyı seçer.

 1. Bulut bilişim teknolojilerinin servis sağlayıcılarından hesap açar.

 

 

 1. Bulut bilişim hesabını kullanır.

B

BİLGİ

 1. Büyük veriyi tanımlar

 1. Normal veri ve büyük veri arasındaki farkları açıklar

 1. Büyük verinin kullanım alanlarını açıklar.

BECERİ

 1. Büyük verinin kullanım alanlarını araştırır.

 1. Büyük veri ile ilgili görsel materyal hazırlar

C

BİLGİ

 1. Yapay zekayı tanımlar

 1. Yapay zekanın çalışma prensiplerini açıklar

BECERİ

 1. Yapay zeka çalışma prensiplerini araştırır.

 1. Yapay zeka ile ilgili görsel materyal hazırlar.

D

BİLGİ

 1. Biyometrik teknoloji kavramını açıklar.

 1. Biyometrik teknolojilerin faydalarını açıklar.

 1. Biyometrik teknoloji uygulama alanlarını açıklar.

BECERİ

 1. Biyometrik teknolojileri araştırır.

 1. Biyometrik teknolojiler ile ilgili görsel materyaller hazırlar.

E

BİLGİ

 1. Blokzincir kavramını açıklar

 1. Blokzincir çeşitlerini açıklar

BECERİ

 1. Dünyada kullanılan Blokzincir çeşitlerini araştırır.

 1. Dünyada kullanılan Blokzincir çeşitleri ile ilgili görsel materyaller hazırlar

F

BİLGİ

 1. Elektronik ödeme sistemlerinin yapısını açıklar.

 1. Elektronik ödeme çeşitlerini açıklar.

 1. Elektronik ödeme yöntemlerini açıklar
 1. Elektronik ortamda güvenli ödeme ilkelerini açıklar

BECERİ

 1. Elektronik ödeme yöntemlerini ayırt eder

 1. Kullanım alanına göre güvenli ödeme yöntemini seçer

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...