Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi Müfredatı

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilişim etiği, bilgi güvenliği, fikri mülkiyet, sanayi devrimleri, dijital dönüşüm ve endüstri4.0teknolojileri, bilgisayarmontajıyapmaveağ temellerinikullanmaileilgilibilgivebecerilerinkazandırılması amaçlanmaktadır.

 DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI

İş sağlığı ve güvenliği doğrultusunda;
1. Bilişim etiği, bilgi güvenliği ve fikri mülkiyet kavramlarını açıklar.
2. Sanayi devrimleri, dijital dönüşüm, endüstri 4.0 teknolojileri ve ar-ge konusunu açıklar.
3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanım kılavuzuna ve bileşen uyumluluğuna göre iç donanım birimlerinin montajını yapar.
4. İş sağlığı ve güvenliği teknikleri doğrultusunda dış donanım birimlerinin bağlantılarını yapar.
5. Açık ve kapalı kaynak kodlu işletim sisteminin kurulumunu yaparak karşılaşılabilecek sorunları giderir.
6. İşletim sistemi ayarlarının yapılandırılması için işletim sistemini kullanır.
7. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağ topolojileri ve kablo bağlantı yöntemleri doğrultusunda ağ kurulumunu yapar.

  DERSİN İÇERİĞİ

 

ÖĞRENME BİRİMİ

1. Bilişim Etiği

2. Dijital Dönüşüm

3. İç Donanım Birimleri

4. Dış Donanım Birimleri

5. İşletim Sistemleri ve Kurulumları

6. İşletim Sistemleri Temel Kullanımı

7. Ağ Temelleri

Ders Kitabı

http://kitap.eba.gov.tr/panel/dosyalar/upload/1339/0/U_0_05_08_2020_22_36_27_416.pdf

Ders Bölümleri

Bilişim Etiği  

1. Bilişim etiği kavramına uygun olmayan örneklerle ilgili görsel materyal hazırlamak.

2. Temel güvenlik prensipleri ile ilgili materyal hazırlamak.

3. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili materyal hazırlamak

 

7.

1.Sanayi devrimleri ile ilgili görsel materyal hazırlamak.

2.Endüstri 4.0’ın cihazlar, ağ, bulut ve uygulama ile ilgili görsel materyal hazırlamak.

3.Geleneksel üretim modellerinin Sanayi 4.0 ile değişimi konusunda görsel materyal hazırlamak.

4.Dördüncü sanayi devriminde ortaya çıkan yeni meslekler ile ilgili görsel materyal hazırlamak.

5.Dijitaldönüşümünfarklısektörlerdekietkileriniaraştırangörselmateryalhazırlamak.

6.Türkiye’devedünyadakibüyükveriuygulamalarıveteknolojileriileilgilimateryalhazırlamak.

Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin çözüm sunduğu alanlar ile

 

ilgili Türkiye ve dünyadan örnekler sunmak.

 

8.

Sanal Fabrika Yazılımları ile Kurulan Modelleri gösteren görsel materyaller

Dijital Dönüşüm

hazırlamak.

 

9.

Otomasyon teknolojilerinin gelişimi ile ilgili sunu hazırlamak.

 

10. Bulut bilişim başarı hikayeleri ve kullanım alanları ile ilgili sunu hazırlamak.

 

11.Siber güvenlik kavramı ile ilgili sunu hazırlamak

 

12. Gerçek zamanlı konum takip sistemleri ile ilgili yapılmış olan uygulama örnekleri

 

ile ilgili materyal hazırlamak

 

13. Çeşitli konularda yapılmış Ar-Ge projeleri örnekleri ile ilgili sunu hazırlamak.

 

 

 

 

1.

İşlemciyi anakart üzerine monte etmek

 

2.

İşlemci üzerine termal macun sürmek

 

3.

İşlemci soğutucusunu, işlemci üzerine monte etmek

 

4.

Bellek birimlerini anakart üzerine monte etmek

 

5.

Anakartı, kasa içerisine monte etmek

İç Donanım

6.

Anakart güç bağlantılarını yapmak

7. Kasa ön panel bağlantılarını yapmak

Bileşenleri

8. Sabit diskleri, kasa içerisine monte etmek

 

9.

Optik disk sürücülerini, kasa içerisine monte etmek

 

10. Ekran kartını anakart üzerine monte etmek

 

11. Ses kartını anakart üzerine monte etmek

 

12. Diğer genişleme kartlarını anakart üzerine monte etmek

 

13. Çalışır bir sistem oluşturmak için gerekli iç donanım birimlerini kullanarak kasa

 

toplamak

 

1.

Klavye ve fareyi uygun portlara takmak

Dış Donanım

2. Projeksiyon bağlantısını yapmak

Bileşenleri

3.

Yazıcı bağlantısı yapmak

4.

Tarayıcının kasaya bağlantını yapmak

 

 

 

 

 

1.

Kapalı kaynak kodlu işletim sistemi kurulumunu yapmak

 

2.

Açık kaynak kodlu işletim sistemi kurulumunu yapmak

 

3.

Kapalı kaynak kodlu işletim sisteminde donanım birimlerinin sürücü yüklemesini

 

gerçekleştirmek

 

4.

Açık kaynak kodlu işletim sisteminde donanım birimlerinin sürücü yüklemesini

İşletim Sistemleri ve

gerçekleştirmek

5. Kapalı kaynak kodlu işletim sistemi için Ofis yazılımı kurulumu yapmak.

Kurulumları

6. Açık kaynak kodlu işletim sistemi için ofis yazılımı kurulumu yapmak

 

7.

Dosya sıkıştırma yazılımının kurulumunu yapmak.

 

8.

BIOS’un ürettiği hata mesajının hangi hata veya arızaya ait olduğunu tespit etmek

 

ve hatayı düzeltmek

 

9.

Bios ilk açılış programı(cd, flashdisk, vb.) hazırlamak

 

10. İşletim sistemi donanımsal çakışmaları gidermek

 

11. Sunucu işletim sistemi genel sorunlarını gidermek

 

12. Sunucu işletim sistemi donanımsal çakışmaları gidermek

 

1.

İşletim sistemlerinde Kullanıcı hesabı ayarları yapmak.

İşletim Sistemleri

2. işletim sistemlerinde Görünüm ve kişileştirme ayarlarını yapmak

3. Kapalı kaynak kodlu işletim sisteminde Saat, dil ve bölge ayarlarını yapmak

Temel Kullanımı

4. Kapalı kodlu işletim sistemine Güvenlik yazılımı kurulumu yapmak

 

5.

Açık kaynak kodlu işletim sistemine Güvenlik yazılımı kurulumu yapmak

 

6.

İşletim sistemlerinde web tarayıcılarının kurulumunu yapmak

 

1.

Ağ simülasyon programı kurulumu yapmak.

 

2.

Ağ tasarımı yapmak.

Ağ Temelleri

3.

Cihazlara statik IP adresi vermek.

4.

Cihazlara dinamik IP adresi vermek.

 

 

5.

Simülasyon programı kullanarak DNS yapılandırmak

 

6.

Simülasyon programı kullanarak yapılandırmak

 

 

ÖĞRENME BİRİMİ

 

 

KONULAR

 

ÖĞRENME BİRİMİ KAZANIMLARI ve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZANIM AÇIKLAMALARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Etik ve Bilişim Etiği kavramlarını açıklar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Etik kavramı açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Etik ilkeleri açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bilişim Etiği ile ilgili bilgi verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bilişimde Temel hak ve özgürlükler kavramları ile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilgili bilgi verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kod yazımında Etik kavramları ile ilgili bilgi verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sosyal Medya Etiği kavramları ile ilgili bilgi verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

• İnternet Etiği kavramları ile ilgili bilgi verilir.

 

 

 

 

2. Bilgi Güvenliği Yönetimi Temel kavramlarını

 

açıklar

 

1.

 

Etik ve bilişim etiği

 

Bilgi ve Bilgi güvenliği kavramları ile ilgili bilgi

 

 

 

 

kavramları

 

 

 

 

verilir.

 

 

 

 

 

 

2.

 

Bilgi güvenliği

 

3.

Temel Güvenlik Prensiplerini açıklar.

 

 

 

 

 

yönetimi temel

 

 

 

Bilişim Etiği

 

 

kavramları

 

 

 

• Bilgisayar Açılış Güvenlik aşamaları açıklanır

 

 

3.

 

Temel Güvenlik

 

• Parola Güvenliği prensipleri açıklanır.

 

 

 

 

 

Prensipleri

 

 

 

• İnternet Erişimi güvenliği açıklanır.

 

 

 

4.

 

Fikri Mülkiyet

 

 

• Eposta servisleri güvenliği açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal

Medyaya erişim

güvenliği prensipleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dosya erişim ve paylaşım güvenliği açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zararlı

Yazılımlardan

korunma prensipleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Fikri Mülkiyet Hakkını açıklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin temel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilkeler açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fikri ve sınai mülkiyet hakları türleri(marka,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patent, faydalı model, tasarım, ticari sır)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Birinci Sanayi Devrimini

1.

Birinci Sanayi Devrimini açıklar

 

 

 

açıklar

 

 

 

• Sanayi (Endüstri) kavramını açıklanır.

 

 

2.

 

İkinci Sanayi Devrimi

 

• Sanayi’nin tarihsel gelişimini açıklanır.

 

 

açıklar

 

 

 

Dünyanın geleceğini şekillendiren

akımlar

 

 

3.

 

Üçüncü

 

Sanayi

 

 

açıklanır.

 

 

 

 

 

Devrimini açıklar

 

 

• Birinci sanayi devrimine neden olan gelişme

 

 

4.

 

Dördüncü

 

Sanayi

 

 

ve olayların ne olduğu söylenir.

 

 

 

Devrimini açıklar

 

 

Birinci

sanayi

devrimin

Türkiye’deki

etkileri

 

 

5.

 

Dijital

dönüşüm

 

 

açıklanır.

 

 

 

 

Dijital Dönüşüm

kavramlarını açıklar

 

 

 

 

 

 

 

Birinci sanayi

devriminin dünyadaki etkileri

 

 

6.

 

Büyük

 

veri

 

 

 

 

 

 

 

açıklanır.

 

 

 

 

 

teknolojilerini açıklar

 

 

 

 

 

 

 

2.

İkinci Sanayi Devrimi açıklar

 

 

 

7.

Arttırılmış Gerçeklik ve

 

 

 

 

İkinci

sanayi

devrimi

ile ortaya

çıkan

 

 

Sanallaştırmayı açıklar

 

 

 

 

 

kavramlar açıklanır.

 

 

 

 

8.

 

Simülasyon

 

 

 

 

 

 

 

 

İkinci sanayi devrimine neden olan gelişme

 

 

Sistemlerini açıklar

 

 

 

 

 

ve olayların neler olduğu söylenir.

 

 

 

9.

Otomasyon ve Sensör

 

 

 

 

 

 

İkinci

sanayi

devrimin

Türkiye’deki

etkileri

 

 

Teknolojilerini açıklar

 

 

 

 

 

açıklanır.

 

 

 

 

 

10.

Bulut

 

Bilişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemlerini açıklar

 

11. Siber güvenlik

Sistemlerini açıklar

 

 1. Üretim ve Hizmet

 

Süreçlerinde Dijital İzlenebilirlik

 

Sistemlerini (RFID, RTLS,

 

İlişkili teknolojiler) açıklar.

 

 1. Arge Projesi geliştirmeyi açıklar

 

 

 

  • İkinci sanayi devriminin dünyadaki etkileri açıklanır.

 

 1. Üçüncü Sanayi Devrimini açıklar

 

  • Üçüncü sanayi devrimi ile ortaya çıkan kavramlar açıklanır.

 

  • Üçüncü sanayi devrimine neden olan gelişme ve olayların neler olduğu söylenir.

 

  • Üçüncü sanayi devrimin Türkiye’deki etkileri açıklanır.

 

  • Üçüncü sanayi devriminin dünyadaki etkileri açıklanır.

 

  • Birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimleri karşılaştırmalı olarak listelenir.

 

 1. Dördüncü Sanayi Devrimini açıklar

 

  • Dördüncü sanayi devrimi açıklanır.

 

  • Dördüncü sanayi devriminin ortaya çıkmasına neden olan kavramlar listelenir.

 

  • Endüstri 4.0’ın cihazlar, ağ, bulut ve uygulama katlamanları açıklanır.

 

  • Geleneksel üretim modellerinin Sanayi 4.0 ile değişimi açıklanır

 

  • Dördüncü sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni işlerin neler olduğu söylenir.

 

  • Dördüncü sanayi devrimi ortaya çıkan yeni meslekler listelenir ve detaylı açıklanır.

 

 1. Dijital dönüşüm kavramlarını açıklar

 

  • Dijital dönüşüm açıklanır.

 

  • Dijital dönüşümün dünyada ve ülkemizdeki etkisi açıklanır.

 

  • Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 teknolojileri listelenir.

 

 1. Büyük veri teknolojilerini açıklar

 

  • Bilginin yapıtaşları olan veri, enformasyon ve bilgi açıklanır.

 

  • Büyük veri kavramını açıklanır.

 

  • Büyük verinin özelliklerini listelenir.

 

  • Veri Madenciliği Uygulama açıklanır.

 

  • Büyük veri uygulama örneklerini açıklanır.

 

 1. Arttırılmış Gerçeklik ve Sanallaştırmayı açıklar

 

  • Sanallaştırma kavramı açıklanır.

 

  • Veri görselleştirme Sanal gerçeklik teknolojisi açıklanır.

 

  • Artırılmış gerçeklik teknolojisi açıklanır.

 

  • Artırılmış gerçeklik teknolojisinin teknik altyapısını açıklanır.

 

  • Artırılmış gerçeklik teknolojisinin Endüstri 4.0’ daki yeri ve uygulama örneklerini gösterilir.

 

 1. Simülasyon Sistemlerini açıklar

 

  • Simülasyon tekniğinin amacı, kullanım alanları ve modellemenin aşamaları açıklanır.

 

  • Sanal fabrika, dijital fabrika, dijital ikiz kavramlarını açıklanır.

 

 

 

 

• Ticari Sanal Fabrika Yazılımlarını, Türlerini,

 

 

 

 

 

 

Özelliklerini ve kısıtları açıklanır.

 

 

 

 

 

9.

Otomasyon ve Sensör Teknolojilerini açıklar

 

 

 

 

 

• Sensörü ve sensör çeşitleri açıklanır.

 

 

 

 

 

 

• Otomasyon sistemlerinde kullanılan sensör

 

 

 

 

 

 

çeşitleri açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akıllı ev sistemlerinde kullanılan sensörler

 

 

 

 

 

 

ve işlevler açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Akıllı

fabrika

sistemlerinde

kullanılan

 

 

 

 

 

 

sensörler ve işlevleri açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

10.

Bulut Bilişim Sistemlerini açıklar

 

 

 

 

 

 

 

• Bulut bilişim kavramı açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bulut bilişim kullanım alanlarını açıklanır.

 

 

 

 

 

• Bulut bilişim çeşitleri açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulut bilişimin faydaları açıklanır.

 

 

 

 

 

 

• Bulut bilişim depolama hizmetleri listelenir.

 

 

 

 

 

Bulut bilişim örnek uygulamalarını görsel

 

 

 

 

 

 

iletişim araçlarını kullanarak gösterir.

 

 

 

 

 

11.

Siber güvenlik Sistemlerini açıklar

 

 

 

 

 

 

• Siber Güvenlik Temel Kavramları açıklanır.

 

 

 

 

 

• Siber

Saldırılar

ve

Korunma

Yöntemleri

 

 

 

 

 

 

listelenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılım Güvenliği açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri Güvenliği açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ağ Güvenliği açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altyapı Güvenliği açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sosyal Medya

Güvenliği

ve

 

Farkındalığı

 

 

 

 

 

 

açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Üretim

ve

Hizmet

Süreçlerinde

Dijital

 

 

 

 

 

İzlenebilirlik

Sistemleri

(RFID,

RTLS,

 

 

 

 

 

BEOCON)ni açıklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• RFID

(Radio

Frequency

Identification)

 

 

 

 

 

 

açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTLS Teknolojileri açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beacon Teknolojileri açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

13.

Arge Projesi geliştirmeyi açıklar

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar-ge faaliyetleri kapsamında yapılacak

 

 

 

 

 

 

sözleşmelere ilişkin temeller açıklanır.

 

 

 

 

 

• Türkiye ve dünyadaki arge projeleri

ile ilgili

 

 

 

 

 

 

örnekler gösterilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anakart montaj hazırlığı

1.

Kullanım kılavuzuna uygun olarak anakartı montaj

 

 

 

için hazırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anakarta işlemciyi monte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statik elektrik açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

etme işlemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anakart bileşenleri açıklanır.

 

 

 

 

 

 

Bellek birimlerini anakart

 

 

 

 

 

 

 

 

Anakart bileşenleri gösterilir.

 

 

 

 

 

 

 

üzerine monte etme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İç Donanım Birimleri

 

işlemi

2.

Bileşen uyumluluğuna göre anakarta işlemciyi

 

 

Genişleme yuvası

 

 

 

monte eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kartlarını anakart üzerine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Farklı işlemci modelleri gösterilir.

 

 

 

 

 

 

monte etme işlemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

• İşlemcinin anakarta monajı yaptırılır.

 

 

 

Disk sürücülerini kasaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monte etme işlemleri

3.

Bellek birimlerini anakart

üzerine

doğru

monte

 

 

 

 

 

 

 

Anakartı kasa içine monte

 

 

eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etme işlemleri

 

 

Bellek birimleri açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellek birimlerinin montajı yaptırılır.

 

 

 

 

 

 

4.

Genişleme yuvası kartlarını anakart üzerine doğru

 

 

 

 

 

 

monte eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ekran kartı montajı yaptırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses kartı montajı yaptırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Anakarta

monte

edilebilecek

diğer

donanım

 

 

 

 

 

 

 

kartlarının montajını yaptırır.

 

 

 

 

 

 

 

5.

Disk sürücülerini kasaya doğru monte eder.

 

 

 

 

 

 

• Sabit disk çeşitlerini listeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sabit diskin anakarta montajını yaptırır.

 

 

 

 

 

 

 

• Optik disk sürücüleri açıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Optik disk sürücülerinin montajını yaptırır.

 

 

 

 

6.

Anakartı kasa içine monte eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Anakartın kasa içerisine montajını yaptırır.

 

 

 

 

 

 

• Güç kablosu

bağlantıları

ile

ön

panel kablo

 

 

 

 

 

 

 

bağlantılarını yaptırır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Giriş birimleri bağlantılarını yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klavye bağlantısı yaptırır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fare bağlantısı yaptırır.

 

 

 

 

 

 

Klavye ve fare bağlantı

2. Görüntüleme birimlerinin bağlantısını yapar.

 

 

 

işlemleri

 

 

 

 

 

Görüntüleme

birimlerinin

kasa

bağlantılarını

 

 

Görüntüleme birimlerinin

 

 

 

 

 

 

 

yaptırır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bağlantı işlemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dış Donanım Birimleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazıcıların kablo bağlantı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Yazıcıların kablo bağlantılarını yapar.

 

 

 

 

 

işlemleri

 

 

 

 

 

 

 

Yazıcı türlerini listeler.

 

 

 

 

 

 

Görüntü işleme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Yazıcıların kablo bağlantılarını yaptırır.

 

 

 

 

cihazlarının bağlantısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Görüntü işleme cihazlarının bağlantısını yapar.

 

 

 

 

 

 

Tarayıcı bağlantısı yaptırır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dijital kamera çeşitlerini açıklanır.

 

 

 

 

 

 

1.

Yönergelere

uyarak

sistemin

ilk

açılış ayarlarını

 

 

 

 

 

 

 

yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk açılış ayarları

 

 

BIOS ayarlarını yaptırır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Açılış yapılandırması yaptırır.

 

 

 

 

 

Kapalı kaynak kodlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşletim sistemi kurma

2. Kapalı kaynak kodlu işletim İşletim sistemi

 

 

 

işlemleri

 

 

 

 

 

kurulumunu yapar.

 

 

 

 

 

 

 

Kapalı kaynak kodlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kapalı kaynak kodlu işletim sistemi kurulumunu

 

 

 

işletim sisteminde

 

 

 

 

 

 

 

 

yaptırır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sürücülerin ve yardımcı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yazılımlarının kurulum

3. Kapalı kaynak kodlu işletim sisteminde sürücülerin

 

 

 

işlemleri

 

 

 

 

 

ve yardımcı yazılımların kurulumunu yapar.

 

 

Açık kaynak kodlu işletim

 

 

 

 

 

 

Sürücülerin kurulumunu yaptırır.

 

 

 

 

İşletim Sistemleri ve

 

sistemi kurma işlemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Yardımcı yazılımlarının kurulumunu yaptırır.

 

Kurulum

Kapalı kaynak kodlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

işletim sisteminde

4. Açık kaynak kodlu işletim sistemi kurulumunu

 

 

 

sürücülerin ve yardımcı

 

 

 

 

 

yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yazılımlarının kurulum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Açık kaynak kodlu işletim sistemi kurulumunu

 

 

 

işlemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

yaptırır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donanım Sorunlarını

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giderme

5. Açık kaynak kodlu işletim sisteminde sürücülerin

 

 

Yazılım Sorunlarını

 

 

 

ve yardımcı yazılımların kurulumunu yapar.

 

 

 

 

Giderme

 

 

 

 

 

 

 

Sürücülerin kurulumunu yaptırır.

 

 

 

 

 

İşletim Sistemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Yardımcı yazılımlarının kurulumunu yaptırır.

 

 

 

Sorunlarını Giderme

 

 

 

 

 

 

 

• Açık kaynak kodlu işletim sisteminde sürücülerin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kurulumunu yaptırır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açık kaynak

kodlu işletim

sisteminde

yardımcı

 

 

 

 

 

 

yazılımların kurulumunu yaptırır.

 

 

 

 

6.

Donanım Sorunlarını Giderir

 

 

 

 

 

Donanım arızaları açıklanır.

 

 

 

 

 

• Yazılı ve sesli mesajlar açıklanır.

 

 

 

 

7.

Yazılım Sorunlarını Giderir

 

 

 

 

 

• Yazılım hatasını saptama ve düzeltme açıklanır.

 

 

 

 

8. İşletim Sistemlerinde Sorunlarını Giderir

 

 

 

 

 

• Kapalı kodlu işletim sisteminde karşılaşılabilecek

 

 

 

 

 

 

sorunların çözümü açıklanır.

 

 

 

 

 

• Açık kaynak işletim sisteminde karşılaşılabilecek

 

 

 

 

 

 

sorunların çözümü açıklanır.

 

 

 

 

1. Kapalı kaynak kodlu işletim sistemi uygulama ayarlarını

 

 

 

 

yapar.

 

 

 

 

 

 

 

• Kapalı kaynak kodlu işletim sistemi uygulama

 

 

 

 

 

 

ayarlarını yaptırır.

 

 

 

2. Açık kaynak kodlu işletim sistemi uygulama ayarlarını

 

 

Kapalı kaynak kodlu

yapar.

 

 

 

İşletim sistemi ayarları

 

Açık kaynak kodlu işletim sistemi uygulama

 

 

Açık kaynak kodlu işletim

 

 

ayarlarını yaptırır.

 

 

 

sistemi ayarları

 

 

 

 

İşletim Sistemleri Temel

Kapalı kaynak kodlu

3. Kapalı kaynak kodlu işletim sisteminde güvenlik

 

 

İşletim sisteminde

yazılımlarını kullanarak işletim sisteminin korunmasını

 

Kullanım

 

güvenlik ayarları

sağlar.

 

 

 

 

Açık kaynak kodlu işletim

İşletim sisteminin korunmasının nasıl sağlanacağı

 

 

 

sisteminde güvenlik

 

açıklanır.

 

 

 

ayarları

4. Açık kaynak kodlu işletim sisteminde güvenlik

 

 

İşletim sistemlerinde web

yazılımlarını kullanarak işletim sisteminin korunmasını

 

 

 

tarayıcıların kullanımı

sağlar.

 

 

 

 

 

 

İşletim sisteminin korunmasının nasıl sağlanacağı

 

 

 

 

 

açıklanır.

 

 

 

 

5. Açık ve kapalı kodlu işletim sistemlerinde web

 

 

 

 

tarayıcılarını kullanır.

 

 

 

 

 

• Açık ve kapalı kodlu işletim sistemlerinde web

 

 

 

 

 

 

tarayıcı ayarlarını yaptırır.

 

 

 

 

1.

Fiziksel ortama göre ağ sisteminin fiziksel bağlantı

 

 

 

 

 

tasarımını yapar.

 

 

 

 

 

Ağ sistemlerini açıklanır.

 

 

Ağ sisteminin fiziksel

 

• Seri iletişimin çalışma prensiplerini açıklanır.

 

 

 

• Paralel iletişimin çalışma prensiplerini açıklanır.

 

 

 

bağlantı tasarımını

 

 

 

 

 

Ağ çeşitlerini listelenir.

 

 

 

oluşturma işlemleri

 

 

 

 

 

• Ağın fiziksel bağlantı tasarımı yaptırılır.

 

 

Ağ topolojileri

 

 

 

 

Ağ iletişim türü seçtirilir.

 

 

Ağ kablosunu hazırlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

işlemleri

2.

Fiziksel ortama ve ağ çeşidine göre ağ topolojisini

 

 

İletim katmanı portlarının

 

 

 

seçer.

 

 

 

kullanımı

 

 

 

 

• Ağ topoloji çeşitlerini listeler.

 

 

Uygulama katmanı

 

Ağ Temelleri

• Ağ topolojilerinin özelliklerini açıklar.

 

 

uygulamaları

 

 

• İhtiyaçlara uygun ağ topolojisini seçtirilir.

 

 

Ağ protokolleri

 

 

 

 

 

 

 

TCP/IP adres girişlerini

3.

Ağ çeşidi ve fiziksel ortama göre ağ cihazlarının

 

 

 

yapma işlemleri

 

 

 

 

fiziksel bağlantılarını yapar.

 

 

Alt ağ işlemleri

 

 

 

 

• Ağ çeşidine uygun cihazlar seçtirilir.

 

 

Ethernet standartlarına

 

 

 

 

• Ağ cihazlarının yerleştirileceği yerleri belirlenir.

 

 

 

uygun Ethernet kartı

 

 

 

 

bağlantısının yapılması

 

• İhtiyaç ve standartlara uygun bakır ağ kablosu

 

 

 

işlemleri

 

 

hazırlatır.

 

 

 

 

 

• Ağ kablosu ve panel bağlantılarını etiketler.

 

 

 

 

 

• Test cihazları ile ağ kablolarının sağlamlık ve

 

 

 

 

 

 

performans testini yaptırır.

 

 

 

 

4.

Sistem güvenliği için iletim katmanı portlarını

 

kullanır.

• İstemci/sunucu ilişkisini açıklanır

 

• TCP protokolünün yapısını açıklanır.

 

• UDP protokolünün yapısını açıklanır.

 

• Portların kullanımı açıklanır.

 

5. Talimatlara göre uygulama katmanı

uygulamalarını kullanır.

• Uygulama katmanı uygulamaları açıklanır.

 

• Ağın kullanım amacına uygun uygulama

 

katmanı uygulamalarının kurulumunun

yapılması sağlanır.

 

6. Ağ hizmetlerine göre ağ protokolünü yapılandırır.

• OSI modelini katmanları listelenir.

 

• TCP/IP modeli katmaları açıklanır.

 

• Kullanılacak ağ protokollerinin

 

yapılandırılması sağlanır.

 

7. Ağ cihazlarına doğru TCP/IP adres girişini yapar.

 

Cihazlara elle IP adresi atama işlemi

 

yapılması sağlanır.

 

 

 

8. Ağı isteğe uygun alt ağlara ayırır.

 

 

Alt ağ oluşturma işlemi açıklanır.

 

Ağın

gereklerine

göre

alt

ağların

 

oluşturulması sağlanır.

 

 

 

Ağ test komutları ve parametrelerinin

 

kullanılması sağlanır.

 

 

 

9. Ethernet kartı bağlantısını yapar.

 

 

Uygun Ethernet kartını anakart üzerine

 

takılması sağlanır.

 

 

 

Bilgisayarın ethernet kartı üzerinden ağ

 

bağlantısının yapılması sağlanır.

 

 

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...