Konular

Ödev

Bilişim

Etik Nedir?  Etik töre bilimi adıyla anılır. Yunancadan gelen kelime ethos yani töre anlamını taşıyan bir kelimeden türetilmiştir. Felsefenin dört adet ana dalı bulunur. Etik de bu dallardan bir tanesidir. Etiğin amacı yanlış ile doğruyu birbirinden ayırmak ve bu yolda ahlak kavramının özünü anlayabilmektir. Batıda zaman zaman etik ahlak felsefesi ile birlikte de anılmıştır. Etik kelimesinin tam olarak Türkçe karşılığı ise ahlak bilimi olarak nitelendirilmektedir. Ülkemizde günlük kullanımda pek çok kişi etik kelimesi ile ahlakı aynı anlamlara sahip olacak şekilde kullanmaktadır. 

KAYNAKÇA:https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/21984/mod_resource/content/1/Meslek%20Eti%C4%9Fi%201.%20Hafta.pdf#:~:text=Etik%2C%20ahlak%20felsefesidir.,d%C3%BCzenleyen%20

 

Etik ilkeler nelerdir?

1-Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci

2-Halka Hizmet Bilinci

3-Hizmet Standartlarına Uyma

4-Amaç ve Misyona Bağlılık

5-Dürüstlük ve Tarafsızlık

6-Saygınlık ve Güven

7-Nezaket ve Saygı

KAYNAKÇA:zulfuunsal.wordpress.com

BİLİŞİM ETİĞİ KAVRAMI NEDİR ?

 

Bilişim etiği  bilgisayar dünyasnda insanların davranışlarını inceleyen felsefe dalıdır. Bilişim etiği konusunda hackerlık, dosya paylaşımı, internetin demokratik olup olmaması, lisanslamalar sıklıkla tartışılan konulardır. Aslında hayatın her alanında uyulması gereken belli başlı ahlak kuralları vardır ve etikte bu ahlak kurallarının olması gerektiği şekli tanımlar. Hayatın her alanında olduğu gibi bilişim alanındada etik kurallara uyulması, Bilgisayar ortamlarının daha güvenli daha bilgi dolu ortamlar haline gelmesini sağlayacaktır. İşte  makalemize konu olan Bilişim Etiğide bilgisayar sektöründeki etik kuralları oluşturmayı amaçlamaktadır

Bilişim etiği kavramı bilgisayar dünyası içindeki insanların davranışlarını inceleyen felsefe dalıdır. Bilişim etiği alanında Luciano Floridi ve Michael Davis önemli isimlerdir. Bilişim etiği konusunda hackerlık, dosya paylaşımı, internetin demokratik olup olmaması, lisanslamalar sıklıkla tartışılan konulardır.
Computer Ethics Institute (Bilgisayar Etik Enstitüsü) tarafından geliştirilen ve bilgisayar kullanım etik ilkelerinin temelini oluşturan 10 ilke:

 

1- Bilgisayar başka insanlara zarar vermek için kullanılamaz.

2- Başka insanların bilgisayar çalışmaları karıştırılamaz.

3- Bilgisayar ortamında başka insanların dosyaları karıştırılamaz .

4- Bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz.

5- Bilgisayar yalan bilgiyi yaymak için kullanılamaz.

6- Bedeli ödenmeyen yazılım kopyalanamaz ve kullanılamaz.

7- Başka insanların bilgisayar kaynakları izin almadan kullanılamaz.

8- Başka insanların entelektüel bilgileri başkasına mal edilemez.

9- Kişi yazdığı programın sosyal hayata etkilerini dikkate almalıdır.

 

BİLİŞİMDE TEMEL ETİK SORUNLAR NELERDİR ?

 • Bilginin Doğruluğu
 • Sokrates ve Üçlü Filtre
 • Özel Yaşama İlişkin Sorunlar, Mahremiyet, Kişisel Haklar
 • Bilgisayar Suçları      
 • Bilişim Suçlarının Sınıflandırılması
 • Bilgisayar Sistem ve Servislerine Yetkisiz Erişim
 • Bilişim Sistemlerini engelleme, Bozma, Verileri Yok etme veya Değiştirme
 • Kanunla Korunmuş Bir Eserin İzinsiz Kullanılması
 • Müstehcenlik-Çocuk İstismarı
 • Bilişim Yoluyla Dolandırıcılık
 • Bilişim Yoluyla Hakaret, Sövme ve Şantaj
 •  Elektronik İmza Kanununa Muhalefet
 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • İşsizlik
 • İşsizlik Oranları
 • İşsizliğin Çözümü İçin Yapılabilecekler
 • Sağlık Sorunları
 • Sosyal İlişkiler
 • Sanal Ortam,Sanal İlişkiler
 • Mavi Balina Oyunu
 • Sosyal İlgi ve Teknoloji ilişkisi

Kaynakça https://cahitcengizhan.com/bilisim-toplumunda-ortaya-cikan-etik-sorunlar/

BİLİŞİMDE Temel Özgürlükler Nelerdir?

 • Düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü
 • Basın özgürlüğü
 • Din ve vicdan özgürlüğü
 • Haberleşme özgürlüğü
 • Yerleşme ve seyahat özgürlüğü
 • Toplantı hak ve özgürlüğü
 • Bilim ve sanat özgürlüğü

KAYNAKÇA: https://www.neoldu.com/temel-hak-ve-ozgurlukler-nedir-31639h.htm

 

 

En genel tanımıyla iş hayatındaki evrensel doğruları ifade eden etik kod kurum tarafından, kurumun yöneticilerinin ve çalışanlarının mevcut ve gelecekteki davranışlarına rehberlik etmesi için hazırlanan yazılı kurallar bütünüdür.

KAYNAKÇA: https://home.kpmg/tr/tr/home/gorusler/2017/03/sirketlerin-olmazsa-olmazi-etik-kod.html#:~:text=En%20genel%20tan%C4%B1m%C4%B1yla%20i%C5%9F%20hayat%C4%B1ndaki,i%C3%A7in%20haz%C4%B1rlanan%20y

Yorumunuzu Ekleyin

Ghost Programının Anlatılması

Ghost kurulumu yedek alınması ve yedeğin geri alınması

18,969 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/04/2008 11:35:33 14/01/2021 13:54:01

Deep Freeze

Deep freeze kurulum ve konfigürasyonu resimli anlatım

15,416 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/04/2008 11:36:10 14/01/2021 13:55:39

Açık kaynak kodlu programlama nedir?

Açık kaynak kodlu programlama nedir örnekleriyle birlikte açıkladım.Popüler olan açık kaynak kodlu yazılımları da açıklamalarıyla birlikte yazdım.

752 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 15:44:59

Bilgisayara giriş güvenliği aşamaları nelerdir? parola güvenliği aşamaları nelerdir?e posta güvenliği aşamaları nelerdir? internet erişim güvenliği aşamaları nelerdir?

Bilgisayara giriş güvenliği aşamaları nelerdir?
bilgisayara giriş güvenliği, bilgisayarın içinde sakladığınız bilgilerin de güvenliği anlamına gelmektedir.Kritik alanlarda bilgisayar sistemlerine ulaşmak için yetkili kişilerin bir çok kimlik doğrulama mekanizmasından geçmesi gerekir.Parola güvenliği aşamaları nelerdir?
parola güvenliğinin güçlü olunmasına özen gösterilmelidir ve sayılar ile harflerden oluşulması daha güvenli olmaktadır.E posta güvenliği aşamaları nelerdir?
e-posta, elektronik ortam üzerinden iletişimi gerçekleştiren teknolojik bir sistemdir.E-posta ile hızlı bir şekilde resim, müzik, video, doküman vb.Dosyalar gönderilebilmektedir.Internet erişim güvenliği aşamaları nelerdir?

679 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 15:44:48

Bilgi kavramı nedir ? bilgi güvenliği kavramı nedir ?bilgi güvenliği unsurları nelerdir ? bilgi güvenliği yönetim sistemi prensipleri nelerdir ?bilgi güvenliği yönetim sistemi metodolojisi nedir ?

Sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdür.Bilgi, çok farklı şekillerde tanımlanmaktadır.Bilgi doğruluğu ispatlanmış inançlardır (nonaka ve takeuchi, 1995:58).Bilgi, önceden belirlenen bir dizi sistematik kural ve prosedüre uygun bir biçimde işlenmiş enformasyondur.Bilgi, sosyal varlık olan insanlar arasındaki iletişim sırasında paylaşılan, aktarılan ve yeniden şekillendirilen tecrübe ve enformasyonlardır


bilgi nedir?
sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdür.Bilgi, çok farklı şekillerde tanımlanmaktadır.Bilgi doğruluğu ispatlanmış inançlardır (nonaka ve takeuchi, 1995:58).Bilgi, önceden belirlenen bir dizi sistematik kural ve prosedüre uygun bir biçimde işlenmiş enformasyondur.Bilgi, sosyal varlık olan insanlar arasındaki iletişim sırasında paylaşılan, aktarılan ve yeniden şekillendirilen tecrübe ve enformasyonlardır (allee, 1997:27).Bilgi, belirli bir durum, sorun, ilişki, teori veya kurala ait veri ve enformasyondan oluşan anlayışlardı

673 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 15:44:04

Bilgisayara giriş güvenliği aşamaları nelerdir ? parola güvenliği aşamaları nelerdir ? e posta güvenliği aşamaları nelerdir ? internet erişimi güvenliği aşamaları nelerdir ? sosyal mühendislikten korunma yöntemleri nedir ? dosya erişimi ve paylaşım güvenl

Bilgisayara giriş güvenliği, bilgisayarın içinde sakladığınız bilgilerin güvenliği anlamına gelmektedir.Bu nedenle son derece önemlidir.Bu konuda ilk adım fiziksel güvenliktir.En çok karşılaşılan problemlerden birisi dizüstü bilgisayarların çalınmasıdır.Bu nedenle bilgisayarınızın bulunduğu yerin güvenliği sağlanmalıdır.Kritik alanlarda bilgisayar sistemlerine ulaşmak için yetkili kişilerin
bir çok kimlik doğrulama mekanizmasından geçmesi gerekir.

630 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 15:43:53

Statik elektrik

Statik elektrik nedir? statik elektriğin zararlari nelerdir? statik elektrik vücuttan nasıl atılır?

563 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 15:41:51

Etik kavramı nedir? etik ilkeler nelerdir? bilişim etiği kavramı nedir? bilişimde temel etik sorunları nelerdir? bilişimde temel hak ve özgürlükler nelerdir? kod yazımında etik kurallar nelerdir?

1-etik doğru davranışlarda bulunmak, doğru bir insan olmak
2-yetkili makamlara bildirim ,nezaket ve saygı
3-bilişim etiğibilgisayar dünyasnda insanların davranışlarını inceleyen felsefe dalıdır.4-bilginin doğruluğusokrates ve üçlü filtre
5-düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü , basın özgürlüğü
6-etik kod, kurumların çalışanlarına, beraber iş yaptığı kişi ve diğer kurumlara ve kamuya sorumluluklarını özetleyen,

475 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 15:41:30

Akıllı Ev Nedir?

Akıllı ev nedir?

333 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 15:09:04

SCRİPTİ DİLİ NE DEMEKTİR?

Betik dili (ingilizce: scripting language veya script language), betik yorumlamak için yazılmış özel çalışma-zamanı sistemlerinin (run-time environment) yorumlayabileceği programlama dilleridir

303 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 14:01:32

İlk Php Kodunun Çalıştırılması

Ilk php kodunun nasıl çalıştırılacağı hakkında görsel destekli bilgi verildi.

295 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 14:21:02

Tümleşik geliştirme ortamlarında olması gerekli en temel özellikler ve avantajlar aşağıdaki gibidir: Programlama diline göre sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım editörü. Kod dosyalarının hiyerarşik olarak görülebilmesi amacıyla hazırlanmış gerçek

Tümleşik geliştirme ortamlarında olması gerekli en temel özellikler ve avantajlar aşağıdaki gibidir:
programlama diline göre sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım editörü.Kod dosyalarının hiyerarşik olarak görülebilmesi amacıyla hazırlanmış gerçek zamanlı bir dizelge.Tümleşik bir derleyici, yorumlayıcı ve hata ayıklayıcı.Yazılımın derlenmesi, bağlanması, çalışmaya tümüyle hazır hale gelmesi ve daha birçok ek işi otomatik olarak yapabilmek amacıyla küçük inşa araçları.Ide sayesinde çok daha organize bir şekilde kod yazabilir, projenizi kısa bir sürede bitirebilirsiniz.Ide yazılımlarının sunduğu görsel alanın çok olmasından ötürü daha rahat bir ortamda kod yazma şansına sahip olursunuz ve denemelerinizi her adımda kolayca yapabilirsiniz.Ide yazılımları sayesinde geliştirmekte olduğunuz projelerde oluşan debugging, kodlama hatası gibi problemlerin üstesinden kolayca gelebileceğiniz gibi versiyon kontrol ve otomatik tamamlama özelliklerinden de yararlanabilirsiniz.Ide sayesinde harcamış olduğunuz emeğin tam karşılığını alabilir ve içinden çıkılamaz bir projenin üstesinden rahatça gelebilirsiniz.

288 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 14:25:18

Yükleniyor...