Konular

PHP Sözdimi Kuralları Nelerdir?

Php sözdimi kuralları resimler ile anlatıldı.

Sözdizimi (Syntax) Nedir?

Asıl olarak bir dilbilim terimi olan sözdizimi (syntax) kelimesi, programlama dillerinde de benzer bir anlamda kullanılmaktadır. Bir  programlama  dilinin  sözdizimi  kuralları,  fonksiyonlar, noktalama işaretleri, parantezler ya da operatörler gibi dile ait bütün bileşenlerin, nasıl bir araya gelerek bir program kodunu oluşturacaklarını belirleyen kurallar olarak tanımlanabilir.     

Örneğin PHP dilinde bütün anlamlı program deyimlerinin noktalı virgül işareti ile sonlandırılması zorunluluğu temel bir sözdizimi kuralıdır.  

NOT: Satırların değil, deyimlerin sonuna noktalı virgül konulmalıdır. Çünkü PHP kodları satır satır değil, ayraç sembolü olarak noktalı virgül işaretini kullanarak yorumlar.

PHP Nedir? ? İsimtescil Blog

PHP'de Sözdizimi Yapısı (Syntax Structure)

Bir PHP komut bloğu  ifadesi ile başlar ve ?> ifadesi ile sona erer.  Bir PHP dosyasını işlem görmek üzere sunucuya gönderdiğinizde, sunucuda yer alan komut yorumlayıcı dosyada işlem yapacağı satırların başlangıcını ve sonunu bu ifadelerden anlar.

 


Örneğimiz web tarayıcımızdan bu şekilde çıktı verecektir.

 


Web tarayıcınızda sayfa kaynağını görüntülerseniz aşağıdaki ifadeler karşınıza gelir:


 

.php örneğimizi çalıştırdığımızda, dosya web sunucusuna gönderilir. Sunucuda yer alan komut çevirici  ile ?> ifadesi arasında yer alan echo komutuna işlem yapar. echo komutu bir metin dizisini ekrana yazmaya yarar. PHP komutlarına işlem yaparak elde ettiği sonuçları ve diğer HTML komutlarını olduğu gibi oluşturduğu dinamik HTML dosyasına geçirir. HTML dosyasını web tarayıcıya geri gönderir. Web tarayıcı da aldığı HTML dosyayı ekranda gösterir.

 

PHP kodlarının HTML kodlarıyla birlikte kullanıldığı bu gibi durumlarda, PHP deyimlerinin web tarayıcısı tarafından çözümlenerek çalıştırılabilmesi için bu kodu içeren sayfanın .php uzantısına sahip olması gerektiğini unutmayalım.

Ekrana yazdırmak istediğimiz ifadeler için, echo ya da print deyimlerini kullanırız. Bu deyimlerden sonra çift tırnak sembolü içersinde yazacağımız ifadeler, bazı özel durumların dışında, doğrudan yazıldığı şekliyle ekrana basılacaktır.

ECHO ve PRINT Arasındaki Fark Nedir?
İşlevsel anlamda bu iki komut arasında çok fazla bir fark bulunmamaktadır. Her iki deyim de ekrana "string" temelli bilgileri yazmak için kullanılır. Print  komutu,  Echo  komutundan  farklı  olarak  bir  fonksiyon  gibi çalışır  ve  bir  geri  dönüş değeri  üretir. Bu  sebeple  çok  büyük verilerin ekrana yazdırılmasında Echo deyimine göre daha yavaş çalışmaktadır. Echo bir fonksiyon gibi çalışmaz ve geriye bir değer döndürmez. Diğer bir fark ise Echo komutu ile virgülle ayrılmış birden fazla ifadeyi yazdırmaktır. Print virgülle ayırarak yazmayı desteklemez.
Echo ve Print arasındaki farklar | Celal Yurtcu
 

şeklinde bir kod çözümleme hatasına yol açarken, aynı kodu Echo ile çalıştırdığımızda sonuç alabiliriz.

Print komutu yazdırılacak ifadeyi argüman olarak kabul eder ve her zaman "1" değerini döndürür.

 


 


Örnek:

 

koduna ait ekran çıktısı;
 

şeklinde olacaktır.

Örnekte gördüğünüz gibi farklı echo komutları kullansak dahi ifadelerimiz aynı satıra yazılmakta. İfadelerimizi farklı satırlarda görmek istiyorsak eğer kodumuza küçük bir ek yapmamız gerekir.

 

koduna ait ekran çıktısı;
 

şeklinde olacaktır.

Bu örneğimizdeki echo "
; ifadesi ekrana hiç bir şey yazmamış bunun yerine birinci ve üçüncü echo komutlarının arasında satırbaşı yapma görevini üstlenmiştir.
  ifadesi aslında temel bir HTML etiketidir. Yani internet tarayıcımız echo komutu ile ekrana yazdırılacak ifadeleri denetliyor ve bu ifadeleri HTML kodu olarak yorumladığı durumda doğrudan ekrana yazmak yerine çalıştırmakta ve sonucunu görüntülemektedir.

Örnek:

Örneğimizde ilk echo komutu ile yazdırılan ifade bir HTML satırıdır. Burada "size" parametresinin değerinin belirlenmesi için çift tırnak işareti bulunmaktadır. Bu çift tırnak işaretlerinin echo komutuna ait olan ve PHP tarafından dikkate alınacak tırnaklardan ayırt edilebilmeleri için işaretini kullandık. (ters bölü) işareti PHP için özel bir karakter olup HTML deyiminde değerlerin belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Farklı  bir yöntem olarak echo ve print komutları içerisindeki HTML kodlarında tek tırnak işaretide kullanılabilmekte. HTML yorumlayıcısı, çift tırnak işareti yerine bu işaretide kabul etmektedir. Böylelikle işareti kullanımınada gerek kalmayacaktır.

Örnek:

 


PHP'de Yorum Satırları
PHP programlama dilinde kodlarımızı yazarken geriye dönüp baktığımızda hangi satırda ne kullandığımızı hangi değişkeni ne amaçla yazdığımızı zaman geçtikten sonra okuduğumuzda anlayamakta güçlük çekebiliriz. Bu nedenle programımızı yazarken ileriye dönük olarak kodlamamız gerekebilir. Bir değişkene isim verirken önemli bir detay olarak görünmese bile o değişkene isim verirken ilerde hatırlayabileceğiniz tipte olmasına özen gösterilmelidir. Kod içerisinde PHP yorumlayıcısı tarafından dikkate alınmayacak, açıklama, yorum ve bilgi amaçlı metinleri ekleyebiliriz. Bu ifadeler programın çıktısında görüntülenmeyecektir. Tek satırlı veya çok satırlı yorum satırları ekleyebiliriz.

 

PHP Sözdizimi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Php'de Dallanma ? goto özelliği. Yıllardır php ile projeler geliştirmiş? |  by Halil Tuğcan Özaktaş | Medium

PHP kodları server yani sunucu üzerinde icra edilir. İcra edilen kodların sonucu ise browser yani tarayıcıda HTML kodları halinde kullanıcıya gösterilir. PHP kodlarını, HTML etiketleri arasına herhangi bir yere ekleyebilirsiniz. Ancak bu kodların  ve ?> arasında olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.

PHP kodlarının yazıldığı dosyaların uzantısı .php olmalıdır. PHP dosyaları, HTML etiketlerinden ve PHP kodlarından meydana gelmektedir.

Örnek olarak verilecek en basit PHP kodu aşağıdaki gibidir. Burada ekrana Merhaba Dünya yazan echo komutu bulunmaktadır.

PHP ifadelerinin ; karakteri ile bitmesine dikkat ediniz.

Comment(Yorum) Ekleme

Comment yani yorum, PHP kodunda yer alan, programın bir parçası olmayan ve bundan dolayı okunmayan satırlardır. Tek amacı, yazılan kod veya kod satırının amacının ne olduğunu açıklamaktır. Herhangi biri bu şekilde yazılan kodun amacını kolaylıkla öğrenip kod üzerinde değişiklikler yapabilir. Ayrıca yazdığınız bir projenin kodlarını daha sonra incelemek istediğinizde sizlere kolaylık sağlamaktır.

Yorumlar, kodu yeniden yazdığınızda veya incelediğinizde ne düşündüğünüzü sizlere kolaylıkla hatırlatabilir. Günümüzde, programcıların çoğu birkaç yıl sonra yazdığı proje veya kodu yeniden incelemek zorunda kalabiliyor. Yorum satırları bu gibi durumlarda işinizi oldukça kolaylaştırmaktadır.

PHP’de yorum  eklemek için birkaç yöntem sunulmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir.

Yukarıda tek satırlı yorum veya açıklamalar için // ve # karakterleri kullanılırken, birden fazla satırdan oluşan yorumlar için /* */ kullanılmıştır.

Yorumların, programın bir parçası olmadığından ve okunmayan satırlar olduğundan bahsettik. Bunu örnek bir uygulama üzerinde görmekte yarar var.

Yukarıda verilen PHP kodunun ekran çıktısı aşağıdaki gibidir.

Sonucun 3 olması oldukça dikkat çekici. Çünkü toplama işleminde bulunan “+9” ifadesi burada açıklama satırı olarak eklendiği için herhangi bir işleme tabi tutulmadan toplama işlemi yapılarak 3 sonucu elde edilmiştir. Yani sadece 1 ve 2 değerleri toplanmıştır.

PHP kodunu aşağıdaki gibi değiştirelim.

Son değişiklik ile birlikte 9 değeri yorum olmadığı için toplama işlemine eklenip sonucu değiştirmiştir. Bu uygulama ile yorumların ne demek olduğu daha net olarak görülmektedir.

Case Sensitivity(Büyük/Küçük Harf Duyarlılığı)

PHP ile gelen tüm anahtar kelimeler (echo, while, if v.b.) küçük/büyük harfe duyarlı değildir. Örneğin aşağıda verilen uygulamada her üç echo komutunun kullanılması bir sorun yaratmayacaktır.

 

 

Yukarıda görüleceği üzere echo komutunun farklı yazılması herhangi bir hataya sebep olmadı. Bu PHP ile gelen en önemli özelliklerden bir tanesidir. Böylece bu dili öğrenmek daha kolay bir hal almaktadır.

Yeri gelmişken daha sonraki bölümde ele alacağımız değişkenler için büyük/küçük harf duyarlılığı bulunmaktadır. Değişkenler ile çalışırken buna kesinlikle dikkat etmekte yarar var.

Örneğin aşağıda verilen PHP kodu 1 ve 3. satırlarda hata verecektir.

Yorumunuzu Ekleyin

Ghost Programının Anlatılması

Ghost kurulumu yedek alınması ve yedeğin geri alınması

18,970 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/04/2008 11:35:33 14/01/2021 13:54:01

Deep Freeze

Deep freeze kurulum ve konfigürasyonu resimli anlatım

15,416 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/04/2008 11:36:10 14/01/2021 13:55:39

Açık kaynak kodlu programlama nedir?

Açık kaynak kodlu programlama nedir örnekleriyle birlikte açıkladım.Popüler olan açık kaynak kodlu yazılımları da açıklamalarıyla birlikte yazdım.

752 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 15:44:59

Bilgisayara giriş güvenliği aşamaları nelerdir? parola güvenliği aşamaları nelerdir?e posta güvenliği aşamaları nelerdir? internet erişim güvenliği aşamaları nelerdir?

Bilgisayara giriş güvenliği aşamaları nelerdir?
bilgisayara giriş güvenliği, bilgisayarın içinde sakladığınız bilgilerin de güvenliği anlamına gelmektedir.Kritik alanlarda bilgisayar sistemlerine ulaşmak için yetkili kişilerin bir çok kimlik doğrulama mekanizmasından geçmesi gerekir.Parola güvenliği aşamaları nelerdir?
parola güvenliğinin güçlü olunmasına özen gösterilmelidir ve sayılar ile harflerden oluşulması daha güvenli olmaktadır.E posta güvenliği aşamaları nelerdir?
e-posta, elektronik ortam üzerinden iletişimi gerçekleştiren teknolojik bir sistemdir.E-posta ile hızlı bir şekilde resim, müzik, video, doküman vb.Dosyalar gönderilebilmektedir.Internet erişim güvenliği aşamaları nelerdir?

681 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 15:44:48

Bilgi kavramı nedir ? bilgi güvenliği kavramı nedir ?bilgi güvenliği unsurları nelerdir ? bilgi güvenliği yönetim sistemi prensipleri nelerdir ?bilgi güvenliği yönetim sistemi metodolojisi nedir ?

Sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdür.Bilgi, çok farklı şekillerde tanımlanmaktadır.Bilgi doğruluğu ispatlanmış inançlardır (nonaka ve takeuchi, 1995:58).Bilgi, önceden belirlenen bir dizi sistematik kural ve prosedüre uygun bir biçimde işlenmiş enformasyondur.Bilgi, sosyal varlık olan insanlar arasındaki iletişim sırasında paylaşılan, aktarılan ve yeniden şekillendirilen tecrübe ve enformasyonlardır


bilgi nedir?
sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdür.Bilgi, çok farklı şekillerde tanımlanmaktadır.Bilgi doğruluğu ispatlanmış inançlardır (nonaka ve takeuchi, 1995:58).Bilgi, önceden belirlenen bir dizi sistematik kural ve prosedüre uygun bir biçimde işlenmiş enformasyondur.Bilgi, sosyal varlık olan insanlar arasındaki iletişim sırasında paylaşılan, aktarılan ve yeniden şekillendirilen tecrübe ve enformasyonlardır (allee, 1997:27).Bilgi, belirli bir durum, sorun, ilişki, teori veya kurala ait veri ve enformasyondan oluşan anlayışlardı

674 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 15:44:04

Bilgisayara giriş güvenliği aşamaları nelerdir ? parola güvenliği aşamaları nelerdir ? e posta güvenliği aşamaları nelerdir ? internet erişimi güvenliği aşamaları nelerdir ? sosyal mühendislikten korunma yöntemleri nedir ? dosya erişimi ve paylaşım güvenl

Bilgisayara giriş güvenliği, bilgisayarın içinde sakladığınız bilgilerin güvenliği anlamına gelmektedir.Bu nedenle son derece önemlidir.Bu konuda ilk adım fiziksel güvenliktir.En çok karşılaşılan problemlerden birisi dizüstü bilgisayarların çalınmasıdır.Bu nedenle bilgisayarınızın bulunduğu yerin güvenliği sağlanmalıdır.Kritik alanlarda bilgisayar sistemlerine ulaşmak için yetkili kişilerin
bir çok kimlik doğrulama mekanizmasından geçmesi gerekir.

630 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 15:43:53

Ödev

Bilişim

623 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 15:41:40

Statik elektrik

Statik elektrik nedir? statik elektriğin zararlari nelerdir? statik elektrik vücuttan nasıl atılır?

564 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 15:41:51

Etik kavramı nedir? etik ilkeler nelerdir? bilişim etiği kavramı nedir? bilişimde temel etik sorunları nelerdir? bilişimde temel hak ve özgürlükler nelerdir? kod yazımında etik kurallar nelerdir?

1-etik doğru davranışlarda bulunmak, doğru bir insan olmak
2-yetkili makamlara bildirim ,nezaket ve saygı
3-bilişim etiğibilgisayar dünyasnda insanların davranışlarını inceleyen felsefe dalıdır.4-bilginin doğruluğusokrates ve üçlü filtre
5-düşünce, kanaat ve ifade özgürlüğü , basın özgürlüğü
6-etik kod, kurumların çalışanlarına, beraber iş yaptığı kişi ve diğer kurumlara ve kamuya sorumluluklarını özetleyen,

476 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 15:41:30

Akıllı Ev Nedir?

Akıllı ev nedir?

334 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 15:09:04

SCRİPTİ DİLİ NE DEMEKTİR?

Betik dili (ingilizce: scripting language veya script language), betik yorumlamak için yazılmış özel çalışma-zamanı sistemlerinin (run-time environment) yorumlayabileceği programlama dilleridir

304 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 14:01:32

İlk Php Kodunun Çalıştırılması

Ilk php kodunun nasıl çalıştırılacağı hakkında görsel destekli bilgi verildi.

296 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 14:21:02

Tümleşik geliştirme ortamlarında olması gerekli en temel özellikler ve avantajlar aşağıdaki gibidir: Programlama diline göre sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım editörü. Kod dosyalarının hiyerarşik olarak görülebilmesi amacıyla hazırlanmış gerçek

Tümleşik geliştirme ortamlarında olması gerekli en temel özellikler ve avantajlar aşağıdaki gibidir:
programlama diline göre sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım editörü.Kod dosyalarının hiyerarşik olarak görülebilmesi amacıyla hazırlanmış gerçek zamanlı bir dizelge.Tümleşik bir derleyici, yorumlayıcı ve hata ayıklayıcı.Yazılımın derlenmesi, bağlanması, çalışmaya tümüyle hazır hale gelmesi ve daha birçok ek işi otomatik olarak yapabilmek amacıyla küçük inşa araçları.Ide sayesinde çok daha organize bir şekilde kod yazabilir, projenizi kısa bir sürede bitirebilirsiniz.Ide yazılımlarının sunduğu görsel alanın çok olmasından ötürü daha rahat bir ortamda kod yazma şansına sahip olursunuz ve denemelerinizi her adımda kolayca yapabilirsiniz.Ide yazılımları sayesinde geliştirmekte olduğunuz projelerde oluşan debugging, kodlama hatası gibi problemlerin üstesinden kolayca gelebileceğiniz gibi versiyon kontrol ve otomatik tamamlama özelliklerinden de yararlanabilirsiniz.Ide sayesinde harcamış olduğunuz emeğin tam karşılığını alabilir ve içinden çıkılamaz bir projenin üstesinden rahatça gelebilirsiniz.

289 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/01/2021 14:25:18

Yükleniyor...