Postgresql Constraints

Postgresql kısıtlamaları; check, not null, unique, primary keys

Primary Key(Birincil Anahtar)
Birincil anahtar tabloda bir kere kullanılır. Amacı birincil anahtar olarak atadığımız hücreye aynı değeri girmemizi engeller. Ayrıca verilere ulaşımı da kolaylaştırır.
Örnek kod: Kodda deneme tablosunun içine öğrenci no adında bir hücreyi birincil anahtar olarak atıyor.

CREATE TABLE Deneme
(
ogrenci_no integer PRIMARY KEY,
)

Postgresql Constraints


Not Null(Boş olmayan)
Bu kısıtlama sayesinde tablodaki hücreye değerin girilmesinin şart olup olmadığını belirleriz. İşaretlediğimiz zaman o hücreye bir veri kaydetmek zorundayız. Bu kısıtlama standart olarak açıktır. Yani veritabanı her hücreye veri girişini zorunlu tutar.
Örnek kod: Kodda deneme tablosuna cinsiyet adındaki hücrenin gerekli olduğunu belirtiyoruz.

CREATE TABLE Deneme
(
cinsiyet integer NOT NULL,
)

Postgresql Constraints


Unique(Benzersiz)
Kısıtlamanın amacı tablodaki hücrelerdeki verilerin aynı olmamasını sağlamaktır. Bu sayede aynı veriyi tekrar kaydetmemizi kontrol etmiş oluruz. Birincil anahtardan farkı, birincil anahtar tabloda sadece bir tane bulunuyor ve otomatik olarak içinde “unique” kısıtlamasını içeriyor. Ama bu kısıtlama isteğe göre birden fazla da kullanılabilir.
Örnek kod: Kodda deneme tablosundaki ödev dağılımı adlı hücrenin başka hiçbir hücreyle çakışaması gerektiğini belirtiyoruz.

CREATE TABLE Deneme
(
odev_dagilimi  integer UNIQUE,
)

Postgresql Constraints


Check(Kontrol)
Check kısıtlamasının amacı tablodaki hücrenin değer aralığını kısıtlamaktır.
Örnek kod: Kodda yeni oluşturulacak olan deneme tablosunun içindeki öğrenci no hücresinin 0 dan büyük bir değer alması gerektiğini belirtiyor.

CREATE TABLE Deneme
(
ogrenci_no integer PRIMARY KEY,
CHECK (ogrenci_no >0)
)

 


Hazırlayan: Kürşad Bahri ÖZDEMİR

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...