Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar

Abs, ceil, floor, mod, random, round, sqrt

İlk Önce "notlar" tablomuzdaki verilerimizi listeleyelim

SELECT * FROM notlar
Başlıksız İçerik______________________

Abs: Mutlak değer fonksiyonudur.

SELECT *,abs(notu) FROM notlar
PostgresSQL Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar


Ceil: Sayıyı üste yuvarlar/tamamlar.

SELECT *,ceil(notu) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar


Floor: Sayıyı alta yuvarlar.

SELECT *,floor(notu) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar


Mod: Matematikteki mod işlemini yapar(kalanı verir)

SELECT *,mod(notu,10) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar


Sqrt: Matematikteki kök alma işlemini yapar.

Not: Tablomuzda -10 değeri olduğu için kökünü almayacaktır.
Bu nedenle ilk önce mutlak değerini alıp sonra kökünü alıyoruz.
SELECT *,sqrt(abs(notu)) FROM notlar
Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar


Round: Ondalıklı bir şekilde yuvarlama işlemi yapar. Karakter kısıtlar.

SELECT *,ROUND(notu,0) FROM notlar
[Resim7]

SELECT *,ROUND(notu,2) FROM notlar
[Resim8]


 

Postgressql Veri Tabanında Matematiksel Fonksiyonlar

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...