Postgressql Veri Tabanında Date-time Fonksiyonları

Datetime operators

Bir tarihten başka bir tarihi çıkaralım
SELECT age(timestamp '2000-01-10', timestamp '1970-09-13')
PostgresSQL Veri Tabanında Date-Time
Fonksiyonları

Şimdiki tarihten belirttiğimiz tarihi çıkaralım
SELECT age(timestamp '1992-20-07')
Postgressql Veri Tabanında Date-time
Fonksiyonları

Tarih ve saat cümleciğinden sadece gün bölümünü çekelim
SELECT date_part('day', timestamp '2009-12-28 10:21:40')
Postgressql Veri Tabanında Date-time
Fonksiyonları

Cümle şeklinde yazılmış ay ve yıldan sadece ayı geçekelim
SELECT date_part('month', interval '5 years 4 months')
Postgressql Veri Tabanında Date-time
Fonksiyonları

Girdiğimiz bir gün sayısını parçalayalım(gün ay biçiminde yazalım)
SELECT justify_days(interval '35 days')
Postgressql Veri Tabanında Date-time
Fonksiyonları

Bir tarihe gün ekleyelim
SELECT date '2010-05-28' + integer '7'
Postgressql Veri Tabanında Date-time
Fonksiyonları

Bir tarihle bir tarih arasındaki farkı date komutu ile bulalım.
SELECT date '2001-10-01' - date '2001-09-28'
Postgressql Veri Tabanında Date-time
Fonksiyonları

Kaynak: Postgresql Manuals

Kürşad Özdemir

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...