Postgresql Veri Tabanına Mysql Veritabanını Taşımak

En az 5 veritipi, 10 sütun, 100 satırlık bir mysql tablosu

Mysql tablosu

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.2.0.1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Anamakine: localhost
-- Üretim Zamanı: 18 Nisan 2010 saat 19:46:19
-- Sunucu sürümü: 5.1.37
-- PHP Sürümü: 5.3.0

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

--
-- Veritabanı: `sinif listesi`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo yapısı: `sinif`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sinif` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `no` int(11) NOT NULL,
  `ad` text CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
  `soyad` text CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
  `cinsiyet` text CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
  `okul` text CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Tablo döküm verisi `sinif`
--

INSERT INTO `sinif` (`id`, `no`, `ad`, `soyad`, `cinsiyet`, `okul`) VALUES
(1, 37, 'altug', 'dalgic', 'e', 'erkan avci'),
(2, 65, 'süleyman', 'aydoslu', 'e', 'erkan avci'),
(3, 67, 'salihcan', 'düşmez', 'e', 'erkan avci'),
(4, 73, 'kaan', 'sağlam', 'e', 'erkan avci'),
(5, 74, 'seda', 'sözer', 'k', 'erkan avci'),
(6, 75, 'efe', 'orhan', 'e', 'erkan avci'),
(7, 76, 'recep', 'tuncel', 'e', 'erkan avci'),
(8, 79, 'mert', 'tekin', 'e', 'erkan avci'),
(9, 80, 'muhammet', 'barutcu', 'e', 'erkan avci'),
(10, 81, 'mustafa berkay', 'olur', 'e', 'erkan avci'),
(11, 82, 'tayfun', 'keles', 'e', 'erkan avci'),
(12, 83, 'sinan', 'osman', 'e', 'erkan avci'),
(13, 84, 'kadir', 'konuk', 'e', 'erkan avci'),
(14, 85, 'yavuz', 'kaçan', 'e', 'erkan avci'),
(15, 86, 'murat', 'bayrak', 'e', 'erkan avci'),
(16, 89, 'esra', 'kahraman', 'k', 'erkan avci'),
(17, 90, 'mahmut berat', 'imdat', 'e', 'erkan avci'),
(18, 91, 'ugurcan', 'sahin', 'e', 'erkan avci'),
(19, 93, 'kursad bahri', 'özdemir', 'e', 'erkan avci'),
(20, 94, 'olgun süha', 'söyler', 'e', 'erkan avci'),
(21, 95, 'oğuzhan', 'gökce', 'e', 'erkan avci'),
(22, 96, 'kagan alper', 'cin', 'e', 'erkan avci'),
(23, 140, 'seyma', 'yongaci', 'k', 'erkan avci'),
(24, 141, 'murat ali', 'genis', 'e', 'erkan avci'),
(25, 142, 'abbas', 'topuz', 'e', 'erkan avci'),
(26, 143, 'yıldıray', 'karaca', 'e', 'erkan avci'),
(27, 144, 'cüneyt', 'özcalıskan', 'e', 'erkan avci'),
(28, 145, 'kamil', 'burnazlar', 'e', 'erkan avci');

 

Postgresql Veri Tabanına Mysql Veritabanını Taşımak

Mysql den dışa aktardığımız sql kodunda postgresql de karşı gelen veri tipi değişimini yapıyoruz.

 

CREATE TABLE uyeler (
 
  "id" integer NOT NULL,
  "no" integer NOT NULL,
  "ad" varchar(25)NOT NULL,
  "soyad" varchar(25)NOT NULL,
  "cinsiyet" varchar(1)NOT NULL,
  "okul" varchar(65)NOT NULL,
    PRIMARY KEY ("id")
)
INSERT INTO sinif VALUES (1,37, 'altug', 'dalgic', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (2, 65, 'süleyman', 'aydoslu', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (3, 67, 'salihcan', 'düşmez', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (4, 73, 'kaan', 'sağlam', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (5, 74, 'seda', 'sözer', 'k', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (6, 75, 'efe', 'orhan', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (7, 76, 'recep', 'tuncel', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (8, 79, 'mert', 'tekin', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (9, 80, 'muhammet', 'barutcu', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (10, 81, 'mustafa berkay', 'olur', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (11, 82, 'tayfun', 'keles', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (12, 83, 'sinan', 'osman', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (13, 84, 'kadir', 'konuk', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (14, 85, 'yavuz', 'kaçan', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (15, 86, 'murat', 'bayrak', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (16, 89, 'esra', 'kahraman', 'k', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (17, 90, 'mahmut berat', 'imdat', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (18, 91, 'ugurcan', 'sahin', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (19, 93, 'kursad bahri', 'özdemir', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (20, 94, 'olgun süha', 'söyler', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (21, 95, 'oğuzhan', 'gökce', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (22, 96, 'kagan alper', 'cin', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (23, 140, 'seyma', 'yongaci', 'k', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (24, 141, 'murat ali', 'genis', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (25, 142, 'abbas', 'topuz', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (26, 143, 'yıldıray', 'karaca', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (27, 144, 'cüneyt', 'özcalıskan', 'e', 'erkan avci');
INSERT INTO sinif VALUES (28, 145, 'kamil', 'burnazlar', 'e', 'erkan avci');

 

 Postgresql Veri Tabanına Mysql Veritabanını Taşımak

Postgresql Veri Tabanına Mysql Veritabanını Taşımak

Abbas Topuz

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...