Konular

Spot Healing Brush Tool

Spot Healing Brush Toolun Kullanımı Hakkında

18,206 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2007 10:16:12

Vektör Bitmap Nedir?

Vektör grafikler çözünürlükten ba??ms?z, herbir nesnenin matematiksel ifadelerle olu?turuldu?u ve en önemlisi detay kaybetmeden herhangi bir boyuta yeniden ölçeklendirilebilen grafik türüdür. Bitmap türü grafi?i tan?mlayacak olursak, ilgili imaj? olu?turan ve herbiri renk bilgisi içeren piksel veya noktalar?n yanyana ve alt alta dizilmesiyle olu?an grafik türüdür. Piksel’den k?saca bahsetmek gerekirse bir bitmap görüntüyü olu?turan en küçük noktad?r. A?a??daki nesneye yak?ndan bak?ld???nda piksellerden olu?tu?u görülüyor ve büyütüldü?ünde görüntü kalitesinde kay?p ya?an?yor

17,703 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/06/2007 03:04:47

Adobe Photoshop CS3 Blur, Sharpen, Smugde Tool

Resimlerimizde bulanıklaştırma,netleştirme ve renkleri karıştırma gibi işlemleri yapmak için kullandığımız araçlardır

17,600 Okunma Henüz yorum yapılmamış 28/12/2007 09:50:27

Lasso Tool

Bir Resimde Seçilicek Alanı İstediğimiz Ölcü Oranında Seçmek İçin Kullanılır

17,370 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/10/2007 16:21:45

Rectangle Tool

Resimli anlatım

16,345 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/01/2008 11:10:58

Clone Stamp Tool

Clone Stamp Tool ile örnekler

16,080 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/12/2007 11:12:17

pattern Stamp Tool

Pattern Stamp Tool kullanım amacı resmimizin arkasına istediğimiz deseni verebilmemiz

16,079 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/12/2007 11:05:49

History Brush Tool

Photoshop geri alma araçyöntemlerinden history brush aracı hakkında

15,765 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/11/2007 14:24:38

Pen Tool

15,754 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/01/2008 14:06:39

Photoshop Marquee Tools Seçim Araçları

Bu makalede Photoshop CSx seçim araçlarını tüm özellikleri ile etkili kullanmayı örnekleyeceğiz

15,686 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2007 23:21:39

Automate

15,645 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/08/2007 17:28:58

Pen Tool

Pen Tool resimli anlatım

15,522 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/01/2008 10:10:43

Yükleniyor...