Konular

Spot Healing Brush Tool

Spot Healing Brush Toolun Kullanımı Hakkında

16,320 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2007 10:16:12

Adobe Photoshop CS3 Blur, Sharpen, Smugde Tool

Resimlerimizde bulanıklaştırma,netleştirme ve renkleri karıştırma gibi işlemleri yapmak için kullandığımız araçlardır

16,124 Okunma Henüz yorum yapılmamış 28/12/2007 09:50:27

Vektör Bitmap Nedir?

Vektör grafikler çözünürlükten ba??ms?z, herbir nesnenin matematiksel ifadelerle olu?turuldu?u ve en önemlisi detay kaybetmeden herhangi bir boyuta yeniden ölçeklendirilebilen grafik türüdür. Bitmap türü grafi?i tan?mlayacak olursak, ilgili imaj? olu?turan ve herbiri renk bilgisi içeren piksel veya noktalar?n yanyana ve alt alta dizilmesiyle olu?an grafik türüdür. Piksel’den k?saca bahsetmek gerekirse bir bitmap görüntüyü olu?turan en küçük noktad?r. A?a??daki nesneye yak?ndan bak?ld???nda piksellerden olu?tu?u görülüyor ve büyütüldü?ünde görüntü kalitesinde kay?p ya?an?yor

15,997 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/06/2007 03:04:47

pattern Stamp Tool

Pattern Stamp Tool kullanım amacı resmimizin arkasına istediğimiz deseni verebilmemiz

14,831 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/12/2007 11:05:49

Clone Stamp Tool

Clone Stamp Tool ile örnekler

14,792 Okunma Henüz yorum yapılmamış 07/12/2007 11:12:17

Rectangle Tool

Resimli anlatım

14,781 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/01/2008 11:10:58

History Brush Tool

Photoshop geri alma araçyöntemlerinden history brush aracı hakkında

14,716 Okunma Henüz yorum yapılmamış 27/11/2007 14:24:38

Pen Tool

14,508 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/01/2008 14:06:39

Photoshop Marquee Tools Seçim Araçları

Bu makalede Photoshop CSx seçim araçlarını tüm özellikleri ile etkili kullanmayı örnekleyeceğiz

14,504 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2007 23:21:39

Lasso Tool

Bir Resimde Seçilicek Alanı İstediğimiz Ölcü Oranında Seçmek İçin Kullanılır

14,392 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/10/2007 16:21:45

Pen Tool

Pen Tool resimli anlatım

14,303 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/01/2008 10:10:43

Animation :

Animation :

14,208 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/05/2008 09:54:26

Yükleniyor...