Konular

History Brush ve Art History Brush Tool


 
History Brush

Bu araç her işlem sonrası oluşturulan dönüş noktalarını çağırmak için kullanılır. Yani resim üzerinde yapılan işlemleri geri almak için kullanılan araçtır.1: Burada aracın türü seçilir ve araçla ilgili ayarlamalar yapılabilir.
2:İşlemlerin hangi moda göre yapılacağı belirtilir.
3:Uygulanan işlemlerin hangi saydamlık değerinde yapılacağı belirtilir.
4: Uygulanan işlemlerin hangi doygunluk değerinde yapılacağı belirtilir. Örneğin daha önceden yapılmış olan bir boyama işlemini geri alırken boyama işleminin hangi doygunlukta geri alınacağı belirtilir.

Ayrıca yapılan işlemleri geri almak için kullanılan history brush paneli bulunmaktadır. Bu paneli açmak için Window menüsünden Brush seçeneği seçilir. Bu seçenek seçildiği zaman aşağıdaki gibi bir pencere açılır:
1:Uygulamada bulunan resmin aynısını yeni bir pencerede açar.Örneğin; aşağıdaki resmimiz Photoshop uygulamasında açık olsun:Yukarıda gördüğünüz resim değişime uğramış bir resimdir. En sağdaki sandık Clone Stamp aracı ile en sola taşınmıştır. Resmimiz bu haldeyken seçeneğimizi uyguladığımız zaman aynı görüntüden bir tane daha alıp farklı bir pencerede yeni resim şeklinde açar.

2:Uygulamada bulunan resmin o anki halinin fotoğrafı çekilir. Yani uygulamadaki resmin o anki halini bir kalıp haline getirir ve istenildiği zaman resmi kalıptaki haline geri dönebilmeye imkan verir.Örneğin yukarıdaki örneğimizi ele alalım. Resme Clone Stamp aracı uygulandığı zaman Brush paneli aşağıdaki gibi olur:
Görüldüğü gibi Brush panelinde resme uygulanan işlemlerin geri alınabilmesi için oluşturulmuş dönüş noktalarının listesi bulunmaktadır. Resmimiz bu haldeyken seçeneğimizi kullanıyoruz ve sonuç:Seçeneğin uygulanma sonrası o anki ekranı  ‘Snapshot 1’ isimli bir kalıp şeklinde oluşturdu. Bu olayı her istediğinizde gerçekleştirebilirsiniz.

3:Bu seçenek Brush panelinde seçili bulan dönüş noktalarını silmeye imkan tanır. Brush panelinde o anda aktif olan dönüş noktası bu seçenek aracılığı ile silinebilir. Daha öncede kullandığımız örnek üzerinden gidersek: örneğin aşağıdaki gibi bir Brush panelimiz olursa;
Bu panelden bir işlemin dönüş noktasının silinmesini istiyoruz. Örneğimizde seçili olan dönüş noktası ‘crop’ işlemidir. Şimdi seçeneğimizi uygularsak, Brush panelimiz aşağıdaki gibi olur:Seçeneğimiz uyguladığımız zaman silmek istediğinizden emin misiniz diye bir mesaj penceresi açılıyor. Bu pencerede ‘Yes’ seçeneğini seçersek silme işlemi gerçekleşmiş olur.

4:Bu alanda uygulamada bulunan resim için oluşturulmuş olan dönüş noktası listelenir. Bu konu hakkında gerekli örneklemeler yukarıda mevcuttur.

Art History Brush

Aracın ismi ‘History Brush’ ı çağrıştırsa da, her ne kadar aynı kategori altında yer alsa da birbiriyle yakın veya uzaktan bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu araç resim üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabilme imkanı tanımaktadır. Örneği; resmi bulanıklaştırma vb.

 1: Burada araç kullanılırken hangi fırça aracılığı ile kullanılacağı belirtilir ve araçla ilgili ayarlamalar yapılabilir.
2:İşlemlerin hangi moda göre yapılacağı belirtilir.
3:Uygulamada bulunan resme uygulanacak olan işlemin hangi saydamlık oranında ekleneceği belirtilir.
4:Bu kısımda araç uygulanırken hangi stilde uygulanacağı belirtilir.
5:Buraya girilen değer araç bir defa uygulandığı zaman ne kadarlık bir alana etki edeceği için gereklidir.
6:Burada uygulamada bulunan resme bu araç uygulandığı zaman hangi hassasiyet değerine göre işlemin yapılacağı belirtilir.

Kaynak Barış Dayar
Yorumunuzu Ekleyin

Channels Paneli

Channels paneli ve özellikleri

37,953 Okunma 2 Yorum 24/10/2008 17:37:51 19/08/2014 17:55:59

Color Replacement Tool (Renk Değiştirme Aracı)

Adobe Photoshop CS ve CS2 versiyonlarının araç paletinde bulunan ve birçok kullanıcı tarafından yeteri kadar bilinmeyen 'Color Replacement Tool' (Renk Değiştirme Aracı)'nın değeri halen tam olarak anlaşılmamıştır

36,580 Okunma 1 Yorum 02/10/2007 03:11:57

Merge To Hdr

Merge to hdr

32,504 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 01:47:44 16/11/2012 01:49:47

Clone Stamp Tool Kullanımı

Clone Stamp Tool Kullanımı resmin istemediğimiz yerine başka şekil verebilmemizdir

30,049 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/12/2007 11:07:26

Grafik Formatları

İnternet'te grafik seçimi

28,055 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 11:59:46

Gradient Tool

Gradient tool ve detaylı kullanımı hakkında bir anlatım

27,989 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2007 16:05:59

Anti-alias Nedir?

Bilgisayarlardaki her resim piksellerden oluştuğu için, eğik kenarlarda genellikle çirkin sivri uçlu merdiven basamakları oluşur. Antialias bu kenarları güzleştirmek için kullanılan bir metoddur.

23,475 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/06/2008 19:33:11

Paint Bucket Tool

Boya kovası

23,264 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/01/2008 11:50:53

Pdf Presentation

Automate menüsünden pdf presentation

23,143 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:11:15

Automate - Batch

Automate - batch anlatımı...

22,640 Okunma 1 Yorum 19/09/2008 12:59:45

PNG resim format?

Bu döküman PNG resim format?n? tan?tmaya, avantajlar?n?/dezavantajlar?n? göstermeye ve baz? ki?isel deneyimleri aktarmaya yöneliktir. PNG ana sayfas?ndaki ve bu resim format?n? tan?tmaya yönelik di?er dökümanlardaki bilgilerin bir özeti ?eklindedir ancak PNG hakk?nda çok detayl? teknik bilgi içermez. Bu bilgilere nas?l ula?abilece?iniz ile ilgili baz? ba?lant?lara yer verilmi?tir

21,763 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/06/2007 03:09:31

Blur, Sharpen, Smudge Tools

Blur, sharpen, smudge araçların içeriğini anlatma

20,623 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/09/2008 13:28:13

Revert

Tüm işlemleri geri alan özelliktir

19,549 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/10/2008 14:21:35

Contact Sheet

Contact sheet

19,136 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:16:55

Path Ve Pen Tool

Photoshopta pathlerin, path tool ve pen toolun kullanımına detaylı bir giriş

19,066 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/05/2008 15:38:21

Clone Source

Clone source

18,861 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/03/2010 14:18:17

Picture Package

Automate menüsünden picture package

18,534 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:08:39

Place

Bir dosyanın içerisine başka bir dosyayı smart object olarak almak

18,277 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/11/2008 12:00:19

Yükleniyor...