3D MAX Kısa Yol Tuşları

Mouse Kullanımı

Mouse Orta Tuş Basılı iken fare hareketi Pan işlemini yapar
Alt + Mouse Orta Tuş Tıklanan nokta etrafında 360 derece dönmeyi sağlar
Alt + Sol Mouse Tuşu Seçilmiş nesnelerden her tıklanın seçim dışına çıkmasını sağlar

 

Önemli Tuşlar

7 Sahnedeki polygon,vertex sayısını ve fps yi gösterir.
Q Seçim işlemini değiştirir(Yuvarlak,dikgörtgen,serbest seçim gibi)
T Scale ayarlarını değiştirir.
L Sol görünüş
F Ön görünüş
B Alttan görünüş
T Üstten görünüş
U Orthograpic görünüş
P Perspektif
X Gizmoyu gizler ve açar
Ğ Yakınlaşma
Ü Uzaklaşma
A Angle Snap toggle
S Snaps toggle
G Grid açma-kapama
Z Sahnedeki bütün neseneleri gösterme
C Kameralara geçiş
V Sağ-sol-perpektif gibi görünümü değiştirmeye yarayan menü
N Auto key(otomatik key atama)
İ Set key
; 1 frame geri
: 1 frame ileri
End Son frame
Home İlk frame
1-2-3-4-5 Obje oluşturulduktan sonra modify bölümüne geçmeye yarar
Space Objeyi kilitlemeye yarar
F3 Wireframe mod
F4 Edge mod
Alt+W Seçili olan viewport büyütür ve küçültür
Shift+C Sahnedeki kameraları gizler
Shift+L Sahnedeki Işıkları gizler
Shift+G Sahnedeki Geometri leri gizler.(box,cylinder gibi)
Shift+S Sahnedeki çizgileri gizler(spline,rectangle gibi)
Shift+4 Sahnedeki Işıkların listesini verir.
Ctrl+X Expert mod(Uzman modu)
Ctrl+Alt+H Sahne görünümü İlk haline çevirir(Mesela sağ görünümdeyken maxin ilk açıldığındaki perspektif görünümüne geçer)
Shift+Z Viewporttaki son işlemi geri alır

 

Ana Menü

Ctrl+O Dosya Açma
Ctrl+S Dosya Kaydetme
   

 

Edit Menüsü

Ctrl+Z Son işlemi Geri alma
Ctrl+Y Son işlemi ileri alma
Delete Silme
Ctrl+Alt+F Fetch(melt,noise,turbosmooth gibi modifierları silmeye yarar bütün çalışmadan)
Ctrl+V Kopyalama(copy,instance,reference)
W Move(x-y-z kordinatlarında hareket)
E Rotate(döndürme)
F12 Move-rotate-Scale komutlarından biri açıkken hareket ettirmeyi yarayan menüyü açar
Ctrl+A Tümünü seçer
Ctrl+D Tümünü bırakır
Ctrl+Q Benzerleri seçer(ayni isimdeki,gruptaki)
Ctrl-I Tersini Seçer
H Sahne listesini açar

 

Tools Menüsü

Alt+Q İsolation Selection(Viewportta sadece seçili nesnelerin görünmesini sağlar)
Alt+A Align(bir nesneyi başka bir nesnenin merkezine veya x-y-z kordinatlardında hizalamaya yarar)
Shift+A Quick Align(Align menüsünde son yapılan işlemi tekrar eder)
Shift+I Spacing tool

 

Renderin Menüsü

Shift+Q Render(Render menüsü kapalı iken render almaya yarar)
F10 Render Setup(render ayarları)
8 Environment ve exposure control ayar menüsü
0 Render Texture(Kaplamayı render eder)
M Material editör
F11 Max script(Script menüsü)
F9 Render

 

Poly

1 Vertex mod
2 Edge mod
3 Border mod
4 Polygon mod
5 Element mod
Shift+Ctrl+B Bevel komutu
Shift+Ctrl+C Chamfer komutu
Shift+E Extrude komutu
Ctrl+Pageup Grow selection
Alt+I Seçili kısmın tersini gizler
Alt+H Seçili nokta-çizgi ve yüzeyleri gizler
Alt+U Gizli yüzeyleri geri getirir
Ctrl+I Seçili yüzeyleri tersine çevirir
Ş Son işlemi tekrar eder
Shift+Ctrl+W Target weld komutu

 

 

Ana Menü

   

 

Ana Menü

   

Edit poly

Ctrl+F=Affect Backfacing(soft selection)
G=Align to grid
V=Align to view
Shift+Ctrl+B=Bevel komutu
Ctrl+B=Bevel menü
Alt+P=Cap
Shift+Ctrl+C=Chamfer komutu
Alt+Ctrl+C=Chamfer menü
Ctrl+N=Connect edge setting(iki çizgiyi birleştirme menüsü)
Shift+Ctrl+E=Connect (birleştirme)
C=Create(oluşturma)
Ctrl+d=Deattach
E=Extrude komutu
Ctrl+E=Extrude menü
Ctrl+L=Hinge from Edge Settings
Shift+Ctrl+I=Ignore Backfacing in Selections
Shift+I=Insert Vertex Mode
I=İnsert komutu
Ctrl+I=İnsert menüsü
P=Make planar
Ctrl+M=Mesh smooth menü
M=Mesh smooth
Alt+S=Reset Slice plane
Shift+Ctrl+T=Retriangulate
Shift+Ctrl+W=Target weld komutu
Ctrl+S=Use soft selection
T=Tessellate
Ctrl+W=Weld menüsü

Unwrap UVW

Break Selected Vertices Ctrl+B
Brightness Affects Center Tile
Detach Edge Verts D, Ctrl+D
Edit UVW’s Ctrl+E
Filter Selected Faces Alt+F
Freeze Selected Ctrl+F
Get Face Selection From Stack Alt+Shift+Ctrl+F
Get Selection From Faces Alt+Shift+Ctrl+P
Hide Selected Ctrl+H
Load UVW Alt+Shift+Ctrl+L
Lock selected vertices Space
Mirror Horizontal Alt+Shift+Ctrl+N
Mirror Vertical Alt+Shift+Ctrl+M
Move Horizontal Alt+Shift+Ctrl+J
Move Vertical Alt+Shift+Ctrl+K
Planar map faces/patches Enter
Show Seams In Viewport Alt+E
Snap Ctrl+S
Texture Vertex Contract Selection NumPad -, -
Texture Vertex Expand Selection NumPad +, =
Texture Vertex Move Mode W
Texture Vertex Rotate Mode E
Texture Vertex Scale Mode R
Texture Vertex Weld Selected Ctrl+W
Texture VertexTarget Weld Ctrl+T
Unwrap Options Ctrl+O
Update Map Ctrl+U
Zoom Extents Selected Z
Zoom Extents Alt+Ctrl+Z
Zoom Region Ctrl+X
Zoom To Gizmo Shift+Space
Zoom Alt+Z

Diğer

A=ssign Material to Selection
Alt+U=Auto Update Selected Previews
Alt+Ctrl+U=Enable Global Rendering
H=Hide Unused Nodeslots
L=Lay Out All
C=Lay Out Children
O=Material/Map Browser
Alt+C=Move Children
N=Navigator
Alt+P=Pan to Selected
Ctrl+P=Pan Tool
P=Parameter Editor
F2=Rename
Ctrl+A=Select All
Ctrl+C=Select Children
Ctrl+I=Select Invert
Ctrl+D=Select None
S=Select Tool
Ctrl+T=Select Tree
G=Show Grid
U=Update Selected Previews
Z=Zoom Extents Selected
Zoom Extents Alt+Ctrl+Z=
Ctrl+W=Zoom Region Tool
Alt+Z=Zoom Tool

Material Editor

G=Get material
B=Background(arka plan değişimi)
L=Backlight
X=3X2, 5X3, 6X4 (slot sayısını değiştirir)
P=Make a preview
O=options

Kaynak

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...