Line Üzerinde Trim Uygulamak

Edit Spline komutu yardımı ile trim işlemleri

Edit Spline komutu ; yüzey bilgisi olmayan , iki boyutlu spline objeleri edit etme ( düzenleme ve değişiklik yapma ) amacıyla kullanılır.Edit Spline da inceleyeceğimiz 3 alt birim vardır.

1. Vertex ; uzaydaki herhangi bir nokta demektir.
2. Segment ; iki vertexi birleştiren doğru parçasıdır.
3. Spline ; segmentlerin birleşmesi ile oluşan doğrular bütünüdür.

Bu 3 birimin herbirine ait özellikleri vardır.

Vertexe tıkladığınızda açılan alt parametrelerde :
Refine : Yeni vertex eklememizi sağlar.
Connect : Vertexleri birleştirir.İki vertex arasına segment ekler.
Weld : Vertexleri birleştirip , tek bir vertex haline getirir.
Make First : Başlangıç vertexini değiştirir.
Show Vertex Numbers : Vertexleri numaralandırır.
Filled : Seçili olan vertexleri radius vererek yuvarlatır.

Segmente tıkladığımızda açılan alt parametrelerde :
Break : Spline ' ı istediğimiz noktadan ayırmaya yarar.
Hide : Seçtiğimiz segmenti gizler.
Delete : Seçili olan segmenti siler.

Spline ' a tıkladığımızda açılan alt parametrelerde :
Create Line : Daha önceden çizmiş olduğumuz line ' ı ya da herhangi bir splineı çizmeye devam etmemizi sağlar.
Attach : İki farklı splline objeyi birleştirip tek bir spline haline geitirir.
Detach : Attachlenmiş olan objeleri yeni bir isim vererek ayırmanıızı sağlar.
Outline : Girilen değer doğrultusunda spline' ın içine ya da dışına yeni bir spline çizmemizi sağlar.

 

Öncelikle Bir rectagle çizelim.

Line Üzerinde Trim Uygulamak

Bu Rectangle üzerine bir başka Rectangle daha çizelim.

Line Üzerinde Trim Uygulamak

Line Üzerinde Trim Uygulamak

Her iki Rectangle üzerinde sağ tıklayıp Convert To: Convert Editable Spline seçelim

Line Üzerinde Trim Uygulamak

Line Üzerinde Trim Uygulamak

Line Üzerinde Trim Uygulamak

Editable Spline seçeneği içerisindeki Spline'ını seçip aşağdalki menüden Attach ile nesnelere dokunursanız, nesneleri bir birine bağlarsınız.

Line Üzerinde Trim Uygulamak

Line Üzerinde Trim Uygulamak

Aynı menü altında Delete butonunu buluyoruz.

Line Üzerinde Trim Uygulamak

Silmek istediğimiz Splinelar üzerine tıklıyoruz.

Line Üzerinde Trim Uygulamak

Line Üzerinde Trim Uygulamak

Kaynaklar

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...