Kolay bir ?ekilde pürüzsüz cilt yap?m?
1- ?lk olarak resmimizi aç?yoruz. Layer paletten ana layer sa? t?klay?p duplicate yaparak ayn?s?ndan bir tane daha olu?turuyoruz. Sonra üste kalan layer ? silme i?lemini farkedebilmek için alttaki layer ? görünmez yap?yoruz.2- Cildin haricindeki heryeri siliyoruz, buna karanl?k bölgelerde dahil.3- Filter/blur/guassian blur efektini veriyoruz. 2.5 degeri yeterlidir. Bu de?er foto?raftaki cilde göre degi?ir.4- E?er gerek duyarsan?z image>adjusments>brightness seçerek biraz degi?ilik yapabilirsiniz.5- Alttaki layer ? tekrar görünür hale getirin.

Kaynak www.photoshopmagazin.com/sources/sourceDetail.asp
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...