Konular

Php5 İle Xml Dosya Oluşturmak

İngilizce bir makaledir.

Php5 İle Xml Dosya OluşturmakXML Review

As a (very) quick reminder about what XML is, you work with tags much like you do in HTML, but with two very important distinctions:

 1. (restriction) You must close every tag
 2. (benefit) You get to define the name of these tags in your XML document

In other words, what you are doing is creating a “tree” of XML entities where you are defining the data structure for the objects you want to manage (or allow others to manage).

By way of example, you might have the following XML file represent the teams in Major League Baseball.

 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<teams>
        <team>
                <name>Atlanta Braves</name>
                <stadium>Turner Field</stadium>
                <league>National</league>
        </team>
        <team>
                <name>Chicago Cubs</name>
                <stadium>Wrigley Field</stadium>
                <league>National</league>
        </team>

        ...

        <team>
                <name>Baltimore Orioles</name>
                <stadium>Camden Yards</stadium>
                <league>American</league>
        </team>

        ...

</teams>
 

 

Creating XML in DOM

The general workflow for creating an XML document using DOM is (where Steps 2 and 3 are repeated to complete the XML):

 1. Create a new DOM document
 2. Create elements
 3. Append children

In our example (considering only the first two teams), the code would be:

 

<?php

// xml_teams_dom.php

// create the new XML document
$dom = new DOMDocument('1.0', 'iso-8859-1');

// create the root element
$list_of_teams = $dom->createElement('teams');
$dom->appendChild($list_of_teams);

// create the first team element
$team = $dom->createElement('team');
$list_of_teams->appendChild($team);

// now create all the subelements for the team
$name = $team->appendChild($dom->createElement('name'));
$name->appendChild($dom->createTextNode('Atlanta Braves'));

$stadium = $team->appendChild($dom->createElement('stadium'));
$stadium->appendChild($dom->createTextNode('Turner Field'));

$league = $team->appendChild($dom->createElement('league'));
$league->appendChild($dom->createTextNode('National'));

// create the second team element
$team = $dom->createElement('team');
$list_of_teams->appendChild($team);

// now create all the subelements for the second team
$name = $team->appendChild($dom->createElement('name'));
$name->appendChild($dom->createTextNode('Chicago Cubs'));

$stadium = $team->appendChild($dom->createElement('stadium'));
$stadium->appendChild($dom->createTextNode('Wrigley Field'));

$league = $team->appendChild($dom->createElement('league'));
$league->appendChild($dom->createTextNode('National'));

$xml_result = $dom->saveXML();

// simple mechanism to see the XML

print <<<XML_SHOW
<textarea cols='80' rows='40' name='xml_result'>$xml_result</textarea>
XML_SHOW;

?>
 

 

XML Parsing

Now that we have an XML structure, how exactly do we interrogate it for information?

The general workflow for parsing an XML document for specific elements is:

 1. Create a new DOM document
 2. Load an XML tree into the DOM document
 3. Query the new XML tree and loop through the desired elements

In our case, we might add the following code to our script:

 

<?php

// pull in the work we've just done
$team_xml = new DOMDocument();
$team_xml->loadXML($xml_result);

// statement block to get at the elements of the xml document
$team_list = $team_xml->getElementsByTagName('team');
foreach ($team_list AS $team) {
        foreach ($team->childNodes AS $item) {
                print $item->nodeName . " = " . $item->nodeValue . "<br />";
        }
}

?>

 

This obviously only scratches the surface of using XML in PHP 5. XML is an extremely important tool in PHP (and everywhere else), particularly in the development of web services.

 

If you need to create XML files in PHP, you can do it without having to create the tags yourself with strings. This code shows you how to use the new_child functions to create an XML file.

 

<?
$doc = new_xmldoc('1.0');
$root = $doc->add_root('members');
$member = $root->new_child('member','');

$member->new_child('lastName','John');
$member->new_child('firstName','Adams');
$member->new_child('contribution','3400');

$member = $root->new_child('member','');

$member->new_child('lastName','Debra');
$member->new_child('firstName','Hones');
$member->new_child('contribution','2400');

$member = $root->new_child('member','');

$member->new_child('lastName','Jake');
$member->new_child('firstName','Tudor');
$member->new_child('contribution','1200');

$fp = @fopen('members.xml','w');
if(!$fp) {
    die('Error cannot create XML file');
}
fwrite($fp, $doc->dumpmem());
fclose($fp);
?>

  would create the following XML file.

 

<members>
  <member>
    <lastName>John</lastName>
    <firstName>Adams</firstName>
    <contribution>3400</contribution>
  </member>
  <member>
    <lastName>Debra</lastName>
    <firstName>Hones</firstName>
    <contribution>2400</contribution>
  </member>
  <member>
    <lastName>Jake</lastName>
    <firstName>Tudor</firstName>
    <contribution>1200</contribution>
  </member>
</members>

 Standart olmayan başka bir yöntem

<?php
$dosya_adi = "deneme.xml";  // Oluşturulacak Dosya Adı
$host = "localhost";   //mysql adresiniz
$user = "kullaniciadi";  //veritabanı kullanıcı adı
$pass = "sifre";  //veritabanı kullanıcı şifresi
$database = "veritabani_adi";  //veritabanı adı
$linkID = mysql_connect($host, $user, $pass) or die("Veritabanına bağlanılamadı.");  //bağlantı kuruluyor
mysql_select_db($database, $linkID) or die("Veritabanı bulunamadı.");
 $resultID = mysql_query($query, $linkID) or die("Veri bulunamadı.");
$xml_output = "<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>n";
//xml dil kodlaması belirleniyor veritabanı karakter setiyle aynı olmalı,aksi halde web sayfasında görüntülerken hata alırsınız.
$xml_output .= "<Ogrenciler>n";  //ilk xml etiketiyle başlığı açıyoruz

for($x = 0 ; $x < mysql_num_rows($resultID) ; $x++){
$row = mysql_fetch_assoc($resultID);  //Veritabanında kaç satır olduğunu öğrenerek tüm satırlar için işlem yapmasını istediğimizi belirtiyoruz.
$xml_output .= "tt<isim>". $row['isim'] ."</isim>n";  //isim etiketinin içine veritabanındaki isim alanının verilerini doldurtuyoruz.
$xml_output .= "tt<soyisim>". $row['soy_isim'] ."</soyisim>n";  //aynı şekilde soy_isim alanı için
$xml_output .= "tt<okulno>". $row['okul_no'] ."</okulno>n";  //aynı şekilde okul_no alanı için
}

$xml_output .= "</Ogrenciler>";  // başta açtığımız etiketi kapatıyoruz.
$yaz=fopen($dosya_adi, "w"); //en başta belirlediğimiz isimde bir dosya yaratıyoruz.

fwrite($yaz,$xml_output);   //veritabanından gelen bilgileri açtığımız dosyaya yazdırıyoruz.
fclose($yaz);   //yazma işlemini kapatıyoruz.

?>

 

Bu yapıyı geliştirerek mysql veritabanınızdaki datalarınızı xml standartlarına dönüştürebilirsiniz.

Oluşması Gereken Sonuç :

 

<?xml version=&#8221;1.0&#8243; encoding=&#8221;iso-8859-9&#8243;?>
<Ogrenciler>
<isim>Suphi Özgür</isim>
<soyisim>CANKURT</soyisim>
<okulno>2405010033</okulno>
</Ogrenciler>

 

 

Kaynak weblog.bignerdranch.com/ , www.developerfusion.co.uk/show/3944/ , www.seoyarismasi.net/php-mysql-to-xml/

Yorumunuzu Ekleyin
Php5 İle Xml Dosya Oluşturmak Yorumları +1 Yorum
 • EVREN ARICI
  1
  EVREN ARICI
  3 kayıt olduğunu varsayarsak veritabanımızda. sadece 2 sini gösteriyor ilkini gösteremiyor. Neden olabilir?
  26 Ocak 2010 16:20:38, Salı

WinBinder İncelenmesi

WinBinder indirmek ve yüklemek , WinBinder Yapısı Hakkında Bilgiler , WinBinder Örnekleri , WinBinderda Klaslar ve Fonksiyonlar

176,291 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/01/2008 00:58:13

Kurallı İfadeler (regex Engine)

Bir regex'in gerçekte nasıl çalıştığını bilmek daha efektif çalışan regex ifadeleri oluşturmamızı ve regex'leri daha isabetli oluşturmamızı sağlar. Bu yazımızda oluşturduğunuz regex ifadelerinin neden beklediğiniz sonuçları vermediğini ve umduğunuz eşleşmeleri yerine getirmediğini öğreneceksiniz. Bu da bizim tabir yerindeyse daha az kafa patlatmamızı ve daha az zaman harcamamızı sağlayacaktır.

46,643 Okunma 1 Yorum 14/07/2007 05:23:11

PHP ile PDF dosya oluşturmak

Php ile yeni bir pdf dosyası oluşturmak : Öncelikle php ile pdf işlemleri yapmak için bir pdf kütüphanesine ihtiyacınız olacak

38,395 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/09/2007 01:22:38

Nesneye Yönelimli Php

Classlarla ilgili ingilizce bir makale

38,049 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/01/2008 11:24:59

PHP nedir?

HTML kodlarının arasına yerleştirilmiş php kodlarından ayrıştırıp işleyerek sonuçta saf HTML formatında bir çıktı üretmek ve Web sunucusuna iletmektir.

37,045 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/09/2011 14:50:52

$_FILES

Örnek kod ve açıklamalar

36,596 Okunma 4 Yorum 30/12/2007 13:36:25

Php ile Oturum Yönetimi (SESSION)

Türkçesi oturum anlamına gelen session bilgilerin saklanması için kullanılan mantıksal bir nesnedir.Session oturum yönetimini kullanarak şifreli sayfalar oluşturarak ve bu sayfaları belirlediğiniz kullanıcıların görmesini sağlayabilirsiniz.

30,326 Okunma Henüz yorum yapılmamış 22/05/2013 16:29:40 22/05/2013 16:29:55

$_SERVER

$_SERVER host bilgileri, header bilgileri, yollar ve script yolları gibi bilgileri içeren bir dizidir. Bu dizideki değerler web server tarafından üretilir. Tüm server yazılımlarının, tüm değerleri atayacağına dair bir kesinlik yoktur. Yazılım bazılarını atamayabilir, veyahut burada anlatılacak değerlerin haricinde değerler ekleyebilir

29,700 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/10/2007 00:51:55

Oop - Nesne Yönelimli Programlama

Artık ister istemez her programcının bulaştığı bu teknik hakkında sayısız makale yazılmıştır bu güne kadar. Bu makale de onlardan biri

29,370 Okunma 1 Yorum 06/01/2008 11:26:55

Xampp Kurulumu

Xampp apache, mysql, php ve phpmyadmin için kolay ve basit kurulum sağlayan bir uygulamadır.

28,215 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/12/2011 10:00:36

Php İle Excel Dosyası Oluşturmak

Genelde, herhangi bir biçimlendirme söz konusu olmadığında, veritabanındaki bir bilgiyi ya da başka bir tabloyu excel ortamına aktarmak için csv yöntemini kullanırım. Bu yöntem herkesin bildiği gibi, her sütunu tab ya da noktalı virgül gibi bir karakterle ve her satırı da enter karakteri ile bölmekten ibaret. Ama biçimlendirme söz konusu olduğunda, mesela sütunlara bir genişlik vermek, yazıları bold yapmak, bazı hücreleri sayı ya da para tipine çevirmek gibi biçimlendirmelerde bu yöntem işe yaramamakta.

27,519 Okunma 1 Yorum 22/07/2008 01:35:17

Verileri doğrulamak için PHP ile filtreleme işlemleri

Ziyaretçilerden gelen verilerin istediğimiz formata uygunluğunu kontrol etmeliyiz ki, güvenlik açığı yaratmayalım. E-postaları, web adreslerini, bilgi girişlerini ve dahasını Her birine uygun farklı fonksiyonlar yazıldı bu vakte kadar. Ancak PHP 5.2.0 ve üstü sürümlerde bu fonksiyonlara gereksinim azaldı. Çünkü PHP filtreleme fonksiyonları standart oldu.

27,287 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2008 04:19:24

$_ENV

26,965 Okunma Henüz yorum yapılmamış 31/12/2007 09:46:00

En iyi 25 php template motoru

Php tabanlı web siteleri dizayn ederken, php kodlarını html kodlar arasına gömeriz. Fakat gün gelir bu kodları düzenlemek istediğimizde çok büyük bir çaba gerektirir. Bu tarz durumlarla başa çıkabilmek için ve daha kararlı bir sistem kodlamak için tema sistemleri geliştirebilirsiniz. Tema sistemi ya da motorlarının asıl amacı, php kodları ile html kodlarını birbirinden ayırmaktır. Böylece hangi kod üzerinde değişiklik yapmanız gerekiyorsa, kendisine ait dosyalarını açarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz

26,863 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/02/2008 01:35:10

Php Mysql to XML

Bu yapıyı geliştirerek mysql veritabanınızdaki datalarınızı xml standartlarına dönüştürebilirsiniz.

26,187 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/10/2008 01:56:47

Dizi Tanımlamaları

PHP’de array tanımlayıcısını kullanarak içerisinde elemanları yerleştirmek yoluyla ya da index numarasını köşeli parantezler içerisinde belirterek atama yaparak dizi oluşturmak mümkündür

25,867 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/10/2007 00:36:18

Harici Dosya İnclude

İnclude kullanımı ve örnekler

25,691 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/04/2008 01:42:12

$_REQUEST

$_GET, $_POST, ve $_COOKIE değişkenlerini içeriğinden meydana gelen çağrışımlı bir dizidir. Bu değişken bir superglobal olduğu için tüm alanlarda (scope) geçerlidir ve bundan dolayıdır ki global $_REQUEST ; şeklinde bir tanımlamaya ihtiyaç duymaz. Eğer register_globals değişkeni php. İni de ayarlanmışsa bu değişken her yerde (Global Scope) kullanılabilir

25,199 Okunma Henüz yorum yapılmamış 24/12/2007 00:16:58

Yükleniyor...