$_SERVER

$_SERVER host bilgileri, header bilgileri, yollar ve script yolları gibi bilgileri içeren bir dizidir. Bu dizideki değerler web server tarafından üretilir. Tüm server yazılımlarının, tüm değerleri atayacağına dair bir kesinlik yoktur. Yazılım bazılarını atamayabilir, veyahut burada anlatılacak değerlerin haricinde değerler ekleyebilir
<?php

foreach
($_SERVER as $Index=>$Deger){
       
        echo "echo <strong>$_SERVER['$Index']</strong>  $Deger<br />";
}

echo "Host: ".$_SERVER['HTTP_HOST']."<br/>";

echo "File Name :".$_SERVER['PHP_SELF']."<br/>";

echo "Query :".$_SERVER['QUERY_STRING']."<br/>";

?>
$_SERVER[‘PHP_SELF’]
O anda işletilen sayfanın doküman dizinine göre relative yolunu barındırır. Örneğin http://www.birsite.com/sayfalar/x.php adresinden çalıştırılan bir sayfada $_SERVER[‘PHP_SELF’] değeri /sayfalar/x.php olacaktır. Tam dosya adını __FILE__ sabiti barındırır.

Eğer PHP bir komut satırı işlemcisi olarak çalıştırılıyorsa, dosya ile gelecek argümanlar $_SERVER[‘argv’] aktarılan parametreleri, $_SERVER[‘argc’] aktarılan parametre sayısını taşır.

$_SERVER['HTTP_HOST'];
O anki isteğin yapıldığı bağlantının host header bilgisini barındırır.

$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE'];
- Sitenin cgi kullanım iznini ve sürümünü kontrol eder. Ayrıca Server yazılımının hangi CGI sürümünü kullandığı bilgisini taşır.

$_SERVER['SERVER_ADDR'];
- siteye ait IP adresini kontrol eder.

$_SERVER['SERVER_NAME'];
- sitenin çalıştığı domain adresini gösterir

$_SERVER['SERVER_PROTOCOL'];
- serverin http protokolunu kontrol eder

$_SERVER['REQUEST_METHOD'];
- serverde request e tanımlı veri gönderme methodunu kontrol eder.

$_SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET'];
- sitenin karakter dilini kontrol eder.

$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'];
- kullanıcının brovserin dilini kontrol eder.

$_SERVER['HTTP_REFERER'];
- ziyaretcinin geldiği adresi kontrol eder.

$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
- Ziyaretcinin genel bilgilerini kontrol eder. Sayfayı görüntüleyen browser bilgilerini barındırır.

$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
- Ziyaretçinin IP adresini kontrol eder.

$_SERVER[‘QUERY_STRING’]
Sayfa isminden sonra gelen veriyi barındırır. http://www.dene.com/deneme.php?birverigirisi&hmm=1234 şeklindeki bir istekte $_SERVER[‘QUERY_STRING’] elemanının değeri birverigirisi&hmm=1234 olacaktır.

$_SERVER
Kaynak Baturay DAYLAK
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...