Mysql_fetch_object, Mysql_fetch_array, Mysql_fetch_row, Mysql_fetch_assoc, Mysql_result

Mysql_fetch_object, mysql_fetch_array, mysql_fetch_row, mysql_fetch_assoc, mysql_result kullanımı...

mysql_fetch_object

Nesne formunda bir sonuç satırı getirir.

Kullanımı:

object mysql_fetch_object(int result, int [result_typ] );

Getirilen satırla ilişkili olan özellikleri ile bir nesne veya daha fazla satır yoksa false döndürür.
mysql_fetch_object(), mysql_fetch_array()' e çok benzer.

Seçimli değişken olan result_typ bir sabittir ve şu değerleri alabilir: MYSQL_ASSOC, MYSQL_NUM, ve MYSQL_BOTH.

Fonksiyonun hızı, mysql_fetch_array() ile aynıdır ve hemen hemen mysql_fetch_row() kadar hızlıdır. (aradaki fark önemsiz derecede azdır).

Örnek: mysql fetch object

<?php

mysql_connect($host,$user,$password);

   $result = mysql_db_query("database","select * from table");

   while($row = mysql_fetch_object($result)) {

      echo $row->user_id;

      echo $row->fullname;

 }

   mysql_free_result($result);

 ?>

mysql_fetch_array
Bir associative dizi gibi bir sonuç satırını getirir.

Kullanımı

array mysql_fetch_array(int result, int [result_type] );
Getirilen satıra uyan bir dizi veya daha fazla satır yoksa false geri döner.
mysql_fetch_array(), mysql_fetch_row()' un genişletilmiş bir versiyonudur.

mysql_fetch_array() kullanmak, mysql_fetch_row() kullanmaktan önemli düzeyde yavaş değildir. Hatta önemli bir ek değer sunar.

mysql_fetch_array()' deki seçimli ikinci değişken olan result_type bir sabittir ve şu değerleri alabilir: MYSQL_ASSOC, MYSQL_NUM, ve MYSQL_BOTH. (Bu özellik PHP 3.0.7 ile eklenmiştir)

Örnek: mysql fetch array
mysql_connect($host,$user,$password);

$result = mysql_db_query("database","select * from table");

 while($row = mysql_fetch_array($result)) {

    echo $row["user_id"];

    echo $row["fullname"];

 }

   mysql_free_result($result);

 ?>


mysql_fetch_row ()

 Veritabanin'dan SQL komutlari ile secilen kayitlarin programa dondurulmesi mysql_fetch_row () fonksyionu ile saglanir.
 
fetch : Turkcedeki git-getir manasina gelir.Daha cok kedi köpek gibi hayvanlarin atilan bir cismi geri getirmesi gibi oyunlarda emir kelimesi olarak kullanilir.
 
Bu hazir fonksiyon yanlizca sonuclarin dondurulmesinin istendigi sorgu-sonucu-setini argument olarak alir.Bu komutun sonucunda, sorgunun sonucunda eslesen satirlara ait veriler dizinin elemanlari olacak sekilde doner.Daha fazla dondurecek satir kalmadiginda (sorgunun sonucunda secilen butun satirlar bittiginde) "false" -yanlis- degisken degeri doner.
 

$getirilen_satir = mysql_fetch_row($sonuc_seti);
 

mysql_fetch_assoc:


$sonuctan gelen değişkenin kolon sırasını getirir.

 
<?php

$sorgu="select isim,konu,mesaj from iletisim";
$sonuc=mysql_query($sorgu);

while($alanlar=mysql_fetch_assoc($sonuc));
{
echo"isim: {$alanlar['isim']}<br>".
"konu: {$alanlar['konu']}<br>".
"Mesaj: {$alanlar['mesaj']}<br>";
}
?>

veya

<?php

while($alanlar = mysql_fetch_assoc($alan_sorgu)) {
echo "<a href='deneme.php?id=$alanlar[id]'>$alanlar[baslik]</a><br>";

?>
 

gördüğünüz gibi mysql_fetch_assoc ta row ve array a benzer fakat assoc ile kullandıımız kodumuzda sutün bilgilerini çekeceğimiz değişkenler $deneme[ad] olrak çekilecektir...

mysql_result

Sonuç veriyi getirir.

Kullanımı

int mysql_result(int result, int row, mixed [field] );

mysql_result(), bir MySQL sonuç kümesinden bir hücrenin içeriğini döndürür. Saha değişkeni, sahanın ofseti, sahanın ismi veya sahanın tablosu nokta sahanın ismi olabilir (SahaIsmi.TabloIsmi). Eğer sütun ismi alias' lanmışsa ('select foo as bar from...'), sütun ismi yerine alias kullanılır.

Büyük sonuç kümeleri üzerinde çalışıldığında, tüm satırı getirecek fonksiyonlardan biri kullanılmalıdır. Bir fonksiyon çağrımında bu fonksiyonlar birden çok hücrenin içeriğini döndüreceğinden, bunlar, mysql_result()' tan çok daha hızlı olacaktır.

mysql_result()' ı çağırma, sonuç kümesiyle ilgilenen diğer fonksiyonların çağırılmasıyla karıştırılmamalıdır.

Tavsiye edilen yüksek performanslı alternatifler: mysql_fetch_row(), mysql_fetch_array(), ve mysql_fetch_object().

Örnek:mysql_result

<?php
$link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
if (!$link) {
    die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
$result = mysql_query('SELECT name FROM work.employee');
if (!$result) {
    die('Could not query:' . mysql_error());
}
echo mysql_result($result, 2); // outputs third employee's name

mysql_close($link);
?>
 
 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...