Konular

Mysql_fetch_object, Mysql_fetch_array, Mysql_fetch_row, Mysql_fetch_assoc, Mysql_result

Mysql_fetch_object, mysql_fetch_array, mysql_fetch_row, mysql_fetch_assoc, mysql_result kullanımı...

mysql_fetch_object

Nesne formunda bir sonuç satırı getirir.

Kullanımı:

object mysql_fetch_object(int result, int [result_typ] );

Getirilen satırla ilişkili olan özellikleri ile bir nesne veya daha fazla satır yoksa false döndürür.
mysql_fetch_object(), mysql_fetch_array()' e çok benzer.

Seçimli değişken olan result_typ bir sabittir ve şu değerleri alabilir: MYSQL_ASSOC, MYSQL_NUM, ve MYSQL_BOTH.

Fonksiyonun hızı, mysql_fetch_array() ile aynıdır ve hemen hemen mysql_fetch_row() kadar hızlıdır. (aradaki fark önemsiz derecede azdır).

Örnek: mysql fetch object

<?php

mysql_connect($host,$user,$password);

   $result = mysql_db_query("database","select * from table");

   while($row = mysql_fetch_object($result)) {

      echo $row->user_id;

      echo $row->fullname;

 }

   mysql_free_result($result);

 ?>

mysql_fetch_array
Bir associative dizi gibi bir sonuç satırını getirir.

Kullanımı

array mysql_fetch_array(int result, int [result_type] );
Getirilen satıra uyan bir dizi veya daha fazla satır yoksa false geri döner.
mysql_fetch_array(), mysql_fetch_row()' un genişletilmiş bir versiyonudur.

mysql_fetch_array() kullanmak, mysql_fetch_row() kullanmaktan önemli düzeyde yavaş değildir. Hatta önemli bir ek değer sunar.

mysql_fetch_array()' deki seçimli ikinci değişken olan result_type bir sabittir ve şu değerleri alabilir: MYSQL_ASSOC, MYSQL_NUM, ve MYSQL_BOTH. (Bu özellik PHP 3.0.7 ile eklenmiştir)

Örnek: mysql fetch array
mysql_connect($host,$user,$password);

$result = mysql_db_query("database","select * from table");

 while($row = mysql_fetch_array($result)) {

    echo $row["user_id"];

    echo $row["fullname"];

 }

   mysql_free_result($result);

 ?>


mysql_fetch_row ()

 Veritabanin'dan SQL komutlari ile secilen kayitlarin programa dondurulmesi mysql_fetch_row () fonksyionu ile saglanir.
 
fetch : Turkcedeki git-getir manasina gelir.Daha cok kedi köpek gibi hayvanlarin atilan bir cismi geri getirmesi gibi oyunlarda emir kelimesi olarak kullanilir.
 
Bu hazir fonksiyon yanlizca sonuclarin dondurulmesinin istendigi sorgu-sonucu-setini argument olarak alir.Bu komutun sonucunda, sorgunun sonucunda eslesen satirlara ait veriler dizinin elemanlari olacak sekilde doner.Daha fazla dondurecek satir kalmadiginda (sorgunun sonucunda secilen butun satirlar bittiginde) "false" -yanlis- degisken degeri doner.
 

$getirilen_satir = mysql_fetch_row($sonuc_seti);
 

mysql_fetch_assoc:


$sonuctan gelen değişkenin kolon sırasını getirir.

 
<?php

$sorgu="select isim,konu,mesaj from iletisim";
$sonuc=mysql_query($sorgu);

while($alanlar=mysql_fetch_assoc($sonuc));
{
echo"isim: {$alanlar['isim']}<br>".
"konu: {$alanlar['konu']}<br>".
"Mesaj: {$alanlar['mesaj']}<br>";
}
?>

veya

<?php

while($alanlar = mysql_fetch_assoc($alan_sorgu)) {
echo "<a href='deneme.php?id=$alanlar[id]'>$alanlar[baslik]</a><br>";

?>
 

gördüğünüz gibi mysql_fetch_assoc ta row ve array a benzer fakat assoc ile kullandıımız kodumuzda sutün bilgilerini çekeceğimiz değişkenler $deneme[ad] olrak çekilecektir...

mysql_result

Sonuç veriyi getirir.

Kullanımı

int mysql_result(int result, int row, mixed [field] );

mysql_result(), bir MySQL sonuç kümesinden bir hücrenin içeriğini döndürür. Saha değişkeni, sahanın ofseti, sahanın ismi veya sahanın tablosu nokta sahanın ismi olabilir (SahaIsmi.TabloIsmi). Eğer sütun ismi alias' lanmışsa ('select foo as bar from...'), sütun ismi yerine alias kullanılır.

Büyük sonuç kümeleri üzerinde çalışıldığında, tüm satırı getirecek fonksiyonlardan biri kullanılmalıdır. Bir fonksiyon çağrımında bu fonksiyonlar birden çok hücrenin içeriğini döndüreceğinden, bunlar, mysql_result()' tan çok daha hızlı olacaktır.

mysql_result()' ı çağırma, sonuç kümesiyle ilgilenen diğer fonksiyonların çağırılmasıyla karıştırılmamalıdır.

Tavsiye edilen yüksek performanslı alternatifler: mysql_fetch_row(), mysql_fetch_array(), ve mysql_fetch_object().

Örnek:mysql_result

<?php
$link = mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_password');
if (!$link) {
    die('Could not connect: ' . mysql_error());
}
$result = mysql_query('SELECT name FROM work.employee');
if (!$result) {
    die('Could not query:' . mysql_error());
}
echo mysql_result($result, 2); // outputs third employee's name

mysql_close($link);
?>
 
 

Yorumunuzu Ekleyin

WinBinder İncelenmesi

WinBinder indirmek ve yüklemek , WinBinder Yapısı Hakkında Bilgiler , WinBinder Örnekleri , WinBinderda Klaslar ve Fonksiyonlar

176,251 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/01/2008 00:58:13

Kurallı İfadeler (regex Engine)

Bir regex'in gerçekte nasıl çalıştığını bilmek daha efektif çalışan regex ifadeleri oluşturmamızı ve regex'leri daha isabetli oluşturmamızı sağlar. Bu yazımızda oluşturduğunuz regex ifadelerinin neden beklediğiniz sonuçları vermediğini ve umduğunuz eşleşmeleri yerine getirmediğini öğreneceksiniz. Bu da bizim tabir yerindeyse daha az kafa patlatmamızı ve daha az zaman harcamamızı sağlayacaktır.

46,642 Okunma 1 Yorum 14/07/2007 05:23:11

PHP ile PDF dosya oluşturmak

Php ile yeni bir pdf dosyası oluşturmak : Öncelikle php ile pdf işlemleri yapmak için bir pdf kütüphanesine ihtiyacınız olacak

38,394 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/09/2007 01:22:38

Nesneye Yönelimli Php

Classlarla ilgili ingilizce bir makale

38,049 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/01/2008 11:24:59

PHP nedir?

HTML kodlarının arasına yerleştirilmiş php kodlarından ayrıştırıp işleyerek sonuçta saf HTML formatında bir çıktı üretmek ve Web sunucusuna iletmektir.

37,044 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/09/2011 14:50:52

$_FILES

Örnek kod ve açıklamalar

36,595 Okunma 4 Yorum 30/12/2007 13:36:25

Php ile Oturum Yönetimi (SESSION)

Türkçesi oturum anlamına gelen session bilgilerin saklanması için kullanılan mantıksal bir nesnedir.Session oturum yönetimini kullanarak şifreli sayfalar oluşturarak ve bu sayfaları belirlediğiniz kullanıcıların görmesini sağlayabilirsiniz.

30,324 Okunma Henüz yorum yapılmamış 22/05/2013 16:29:40 22/05/2013 16:29:55

$_SERVER

$_SERVER host bilgileri, header bilgileri, yollar ve script yolları gibi bilgileri içeren bir dizidir. Bu dizideki değerler web server tarafından üretilir. Tüm server yazılımlarının, tüm değerleri atayacağına dair bir kesinlik yoktur. Yazılım bazılarını atamayabilir, veyahut burada anlatılacak değerlerin haricinde değerler ekleyebilir

29,700 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/10/2007 00:51:55

Oop - Nesne Yönelimli Programlama

Artık ister istemez her programcının bulaştığı bu teknik hakkında sayısız makale yazılmıştır bu güne kadar. Bu makale de onlardan biri

29,370 Okunma 1 Yorum 06/01/2008 11:26:55

Xampp Kurulumu

Xampp apache, mysql, php ve phpmyadmin için kolay ve basit kurulum sağlayan bir uygulamadır.

28,214 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/12/2011 10:00:36

Php İle Excel Dosyası Oluşturmak

Genelde, herhangi bir biçimlendirme söz konusu olmadığında, veritabanındaki bir bilgiyi ya da başka bir tabloyu excel ortamına aktarmak için csv yöntemini kullanırım. Bu yöntem herkesin bildiği gibi, her sütunu tab ya da noktalı virgül gibi bir karakterle ve her satırı da enter karakteri ile bölmekten ibaret. Ama biçimlendirme söz konusu olduğunda, mesela sütunlara bir genişlik vermek, yazıları bold yapmak, bazı hücreleri sayı ya da para tipine çevirmek gibi biçimlendirmelerde bu yöntem işe yaramamakta.

27,518 Okunma 1 Yorum 22/07/2008 01:35:17

Verileri doğrulamak için PHP ile filtreleme işlemleri

Ziyaretçilerden gelen verilerin istediğimiz formata uygunluğunu kontrol etmeliyiz ki, güvenlik açığı yaratmayalım. E-postaları, web adreslerini, bilgi girişlerini ve dahasını Her birine uygun farklı fonksiyonlar yazıldı bu vakte kadar. Ancak PHP 5.2.0 ve üstü sürümlerde bu fonksiyonlara gereksinim azaldı. Çünkü PHP filtreleme fonksiyonları standart oldu.

27,286 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2008 04:19:24

$_ENV

26,964 Okunma Henüz yorum yapılmamış 31/12/2007 09:46:00

En iyi 25 php template motoru

Php tabanlı web siteleri dizayn ederken, php kodlarını html kodlar arasına gömeriz. Fakat gün gelir bu kodları düzenlemek istediğimizde çok büyük bir çaba gerektirir. Bu tarz durumlarla başa çıkabilmek için ve daha kararlı bir sistem kodlamak için tema sistemleri geliştirebilirsiniz. Tema sistemi ya da motorlarının asıl amacı, php kodları ile html kodlarını birbirinden ayırmaktır. Böylece hangi kod üzerinde değişiklik yapmanız gerekiyorsa, kendisine ait dosyalarını açarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz

26,862 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/02/2008 01:35:10

Php Mysql to XML

Bu yapıyı geliştirerek mysql veritabanınızdaki datalarınızı xml standartlarına dönüştürebilirsiniz.

26,186 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/10/2008 01:56:47

Dizi Tanımlamaları

PHP’de array tanımlayıcısını kullanarak içerisinde elemanları yerleştirmek yoluyla ya da index numarasını köşeli parantezler içerisinde belirterek atama yaparak dizi oluşturmak mümkündür

25,866 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/10/2007 00:36:18

Harici Dosya İnclude

İnclude kullanımı ve örnekler

25,691 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/04/2008 01:42:12

$_REQUEST

$_GET, $_POST, ve $_COOKIE değişkenlerini içeriğinden meydana gelen çağrışımlı bir dizidir. Bu değişken bir superglobal olduğu için tüm alanlarda (scope) geçerlidir ve bundan dolayıdır ki global $_REQUEST ; şeklinde bir tanımlamaya ihtiyaç duymaz. Eğer register_globals değişkeni php. İni de ayarlanmışsa bu değişken her yerde (Global Scope) kullanılabilir

25,199 Okunma Henüz yorum yapılmamış 24/12/2007 00:16:58

Yükleniyor...