Konular

Mysql İle Veritabanı Bağlantı Fonksiyonları

Mysql_result, mysql_fetch_array, mysql_fetch_row, mysql_fetch_object

1. mysql_result

 Sonuç veriyi (sadece bir field) ekrana getirir. Bu fonksiyon dahili bir sonuç belirleyicisini , satir numarasını ve alan ismini argument olarak alır.

mysql_result(), bir MySQL sonuç kümesinden bir hücrenin içeriğini döndürür.

Büyük sonuç kümeleri üzerinde çalışıldığında, tüm satırı getirecek fonksiyonlardan biri kullanılmalıdır. Bir fonksiyon çağrımında bu fonksiyonlar birden çok hücrenin içeriğini döndüreceğinden, bunlar, mysql_result()'tan çok daha hızlı olacaktır.

Ayrıca saha değişkeni için sayısal bir değer belirlemenin, bir saha ismi veya SahaIsmi TabloIsmi değişkeni belirlemeden daha hızlı olduğu unutulmamalıdır
 

<?php
$sql="select * from table";
$sorgu=mysql_query($sql,$baglantim);
$deger=mysql_result($sorgu,0,0);
echo $deger;
?>

 0,0 ile ilk satırdaki ilk alanın değeri

$deger=mysql_result($sorgu,0,0);
 
mysql_result(sorgumuz, satır, sütun);

 mesela;  adi,soyadi,nick alanlar var ise , ilk kayıtta da Burak Demiroz var ise sonuç Burak olarak dönecektir.

2. mysql_fetch_row ()

Veritabanından SQL komutları ile seçilen kayıtların programa döndürülmesi mysql_fetch_row () fonksiyonu ile sağlanır.

 Bu hazır fonksiyon yalnızca sonuçların döndürülmesinin istendiği sorgu-sonucu-setini argument olarak alır. Bu komutun sonucunda, sorgunun sonucunda eslesen satırlara ait veriler dizinin elemanları olacak şekilde döner. Daha fazla döndürecek satir kalmadığında (sorgunun sonucunda seçilen bütün satırlar bittiğinde) "false" değişken değeri döner.

$getirilen_satir = mysql_fetch_row($sonuc_seti);
 

PHP kendi içinde bir işaretleyici kullanarak bir önceki mysql_fetch_row() fonksiyonun döndürüldüğü satırı bilmektedir. Böylece her seferinde bu fonksiyon çağırıldığında bir sonraki satıra geçilmektedir. Artık geçecek satır kalmadığında bu fonksiyon false yani yanlış değerini döndürür

 
<?php
$sonuc = mysql_query("SELECT id, email FROM people WHERE name = 'tolga'");
if (!$sonuc) {
    echo 'Hatalı sorgu : ' . mysql_error();
    exit;
}
$sorgu_satiri = mysql_fetch_row($sonuc);

echo $sorgu_satiri[0]; // 42 yani tolganın id'si
echo $sorgu_satiri[1]; // tolganın email i

?>

3. mysql_fetch_array

Bir birleşmiş dizi gibi bir sonuç satırını getirir.
 

array mysql_fetch_array(int result, int [result_type]);
 

Getirilen satıra uyan bir dizi veya daha fazla satır yoksa false geri döner.

 
mysql_fetch_array(), mysql_fetch_row()' un genişletilmiş bir versiyonudur. Sonuç dizinin sayısal göstergelerinde saklanan veriye ek olarak, saha isimlerini anahtar olarak kullanarak, ilişkili göstergelerde veriyi de saklar. mysql_fetch_array() kullanmak, mysql_fetch_row() kullanmaktan önemli düzeyde yavaş değildir

Eger sonucun bir veya daha fazla sütunu aynı saha isimlerine sahipse, son sütun önceliği alır. Aynı ismin diğer sütunlarına erişmek için, sütunun sayısal indeks' i mevcut olmalı veya sütun için başka bir isim tanımlanmalıdır.
 

<?php
mysql_connect($host,$user,$password);
$sonuc = mysql_db_query("database","select * from table");

while($row = mysql_fetch_array($sonuc)) {
  echo $sorgu_satiri["uye_id"];
  echo $sorgu_satiri["uye_isim"];
}

mysql_free_result($sonuc);
?>
 

4. mysql_fetch_object

Nesne formunda bir sonuç satırı getirir.
 
object mysql_fetch_object(int result, int [result_type] );

Getirilen satırla ilişkili olan özellikleri ile bir nesne veya daha fazla satır yoksa false döndürür.

mysql_fetch_object(), mysql_fetch_array()' e çok benzer. Tek farkı, bir dizi yerine tek bir nesnenin geri dönmesidir. Dolaylı olarak, bu, veriye onların ofsetleri (sayılar yasal olmayan özellik isimleridir) ile değil, sadece saha isimleriyle erişilebileceği anlamına gelir.

Seçimli değişken olan result_typ bir sabittir ve şu değerleri alabilir: MYSQL_ASSOC, MYSQL_NUM, ve MYSQL_BOTH.

Fonksiyonun hızı, mysql_fetch_array() ile aynıdır ve hemen hemen mysql_fetch_row() kadar hızlıdır. (aradaki fark önemsiz derecede azdır).
 

<?php
mysql_connect($host,$user,$password);
$result = mysql_db_query("database","select * from table");

while($row = mysql_fetch_object($result)) {
  echo $row->user_id;
  echo $row->fullname;
}

mysql_free_result($result);
?>
 


<?php
$Sorgu=mysql_query("SELECT * FROM sozler");
       
//Sorgudan Tek hücre değeri almak için
echo mysql_result($Sorgu, 5, 2); //6. Satir 3. sutundaki veri
       
// Sorgudan Tek satır değeri almak için
       
$Sonuc=mysql_fetch_row($Sorgu);
       
echo $Sonuc[2]; // tek satır döndürür 3. kolondaki bilgi
       
// Sorgudan tüm kayıtları diziye almak için

while($Sonuc=mysql_fetch_array($Sorgu, MYSQL_NUM)){

        //echo "{$Sonuc['soz']} {$Sonuc['soyleyen']} <br />";
        //echo $Sonuc["soz"]." ".$Sonuc["soyleyen"];
}
       
while($Sonuc=mysql_fetch_object($Sorgu)){

        echo "$Sonuc->soz $Sonuc->soyleyen <br />";
       //echo $Sonuc["soz"]." ".$Sonuc["soyleyen"];
}
       
mysql_free_result($Sorgu); // sorgu bellekten temizleniyor

?>
 
Gönderen : Burak DEMİRÖZ
Yorumunuzu Ekleyin

WinBinder İncelenmesi

WinBinder indirmek ve yüklemek , WinBinder Yapısı Hakkında Bilgiler , WinBinder Örnekleri , WinBinderda Klaslar ve Fonksiyonlar

176,281 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/01/2008 00:58:13

Kurallı İfadeler (regex Engine)

Bir regex'in gerçekte nasıl çalıştığını bilmek daha efektif çalışan regex ifadeleri oluşturmamızı ve regex'leri daha isabetli oluşturmamızı sağlar. Bu yazımızda oluşturduğunuz regex ifadelerinin neden beklediğiniz sonuçları vermediğini ve umduğunuz eşleşmeleri yerine getirmediğini öğreneceksiniz. Bu da bizim tabir yerindeyse daha az kafa patlatmamızı ve daha az zaman harcamamızı sağlayacaktır.

46,643 Okunma 1 Yorum 14/07/2007 05:23:11

PHP ile PDF dosya oluşturmak

Php ile yeni bir pdf dosyası oluşturmak : Öncelikle php ile pdf işlemleri yapmak için bir pdf kütüphanesine ihtiyacınız olacak

38,394 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/09/2007 01:22:38

Nesneye Yönelimli Php

Classlarla ilgili ingilizce bir makale

38,049 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/01/2008 11:24:59

PHP nedir?

HTML kodlarının arasına yerleştirilmiş php kodlarından ayrıştırıp işleyerek sonuçta saf HTML formatında bir çıktı üretmek ve Web sunucusuna iletmektir.

37,044 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/09/2011 14:50:52

$_FILES

Örnek kod ve açıklamalar

36,596 Okunma 4 Yorum 30/12/2007 13:36:25

Php ile Oturum Yönetimi (SESSION)

Türkçesi oturum anlamına gelen session bilgilerin saklanması için kullanılan mantıksal bir nesnedir.Session oturum yönetimini kullanarak şifreli sayfalar oluşturarak ve bu sayfaları belirlediğiniz kullanıcıların görmesini sağlayabilirsiniz.

30,325 Okunma Henüz yorum yapılmamış 22/05/2013 16:29:40 22/05/2013 16:29:55

$_SERVER

$_SERVER host bilgileri, header bilgileri, yollar ve script yolları gibi bilgileri içeren bir dizidir. Bu dizideki değerler web server tarafından üretilir. Tüm server yazılımlarının, tüm değerleri atayacağına dair bir kesinlik yoktur. Yazılım bazılarını atamayabilir, veyahut burada anlatılacak değerlerin haricinde değerler ekleyebilir

29,700 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/10/2007 00:51:55

Oop - Nesne Yönelimli Programlama

Artık ister istemez her programcının bulaştığı bu teknik hakkında sayısız makale yazılmıştır bu güne kadar. Bu makale de onlardan biri

29,370 Okunma 1 Yorum 06/01/2008 11:26:55

Xampp Kurulumu

Xampp apache, mysql, php ve phpmyadmin için kolay ve basit kurulum sağlayan bir uygulamadır.

28,215 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/12/2011 10:00:36

Php İle Excel Dosyası Oluşturmak

Genelde, herhangi bir biçimlendirme söz konusu olmadığında, veritabanındaki bir bilgiyi ya da başka bir tabloyu excel ortamına aktarmak için csv yöntemini kullanırım. Bu yöntem herkesin bildiği gibi, her sütunu tab ya da noktalı virgül gibi bir karakterle ve her satırı da enter karakteri ile bölmekten ibaret. Ama biçimlendirme söz konusu olduğunda, mesela sütunlara bir genişlik vermek, yazıları bold yapmak, bazı hücreleri sayı ya da para tipine çevirmek gibi biçimlendirmelerde bu yöntem işe yaramamakta.

27,519 Okunma 1 Yorum 22/07/2008 01:35:17

Verileri doğrulamak için PHP ile filtreleme işlemleri

Ziyaretçilerden gelen verilerin istediğimiz formata uygunluğunu kontrol etmeliyiz ki, güvenlik açığı yaratmayalım. E-postaları, web adreslerini, bilgi girişlerini ve dahasını Her birine uygun farklı fonksiyonlar yazıldı bu vakte kadar. Ancak PHP 5.2.0 ve üstü sürümlerde bu fonksiyonlara gereksinim azaldı. Çünkü PHP filtreleme fonksiyonları standart oldu.

27,287 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2008 04:19:24

$_ENV

26,965 Okunma Henüz yorum yapılmamış 31/12/2007 09:46:00

En iyi 25 php template motoru

Php tabanlı web siteleri dizayn ederken, php kodlarını html kodlar arasına gömeriz. Fakat gün gelir bu kodları düzenlemek istediğimizde çok büyük bir çaba gerektirir. Bu tarz durumlarla başa çıkabilmek için ve daha kararlı bir sistem kodlamak için tema sistemleri geliştirebilirsiniz. Tema sistemi ya da motorlarının asıl amacı, php kodları ile html kodlarını birbirinden ayırmaktır. Böylece hangi kod üzerinde değişiklik yapmanız gerekiyorsa, kendisine ait dosyalarını açarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz

26,862 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/02/2008 01:35:10

Php Mysql to XML

Bu yapıyı geliştirerek mysql veritabanınızdaki datalarınızı xml standartlarına dönüştürebilirsiniz.

26,186 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/10/2008 01:56:47

Dizi Tanımlamaları

PHP’de array tanımlayıcısını kullanarak içerisinde elemanları yerleştirmek yoluyla ya da index numarasını köşeli parantezler içerisinde belirterek atama yaparak dizi oluşturmak mümkündür

25,867 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/10/2007 00:36:18

Harici Dosya İnclude

İnclude kullanımı ve örnekler

25,691 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/04/2008 01:42:12

$_REQUEST

$_GET, $_POST, ve $_COOKIE değişkenlerini içeriğinden meydana gelen çağrışımlı bir dizidir. Bu değişken bir superglobal olduğu için tüm alanlarda (scope) geçerlidir ve bundan dolayıdır ki global $_REQUEST ; şeklinde bir tanımlamaya ihtiyaç duymaz. Eğer register_globals değişkeni php. İni de ayarlanmışsa bu değişken her yerde (Global Scope) kullanılabilir

25,199 Okunma Henüz yorum yapılmamış 24/12/2007 00:16:58

Yükleniyor...