$_REQUEST

$_GET, $_POST, ve $_COOKIE değişkenlerini içeriğinden meydana gelen çağrışımlı bir dizidir. Bu değişken bir superglobal olduğu için tüm alanlarda (scope) geçerlidir ve bundan dolayıdır ki global $_REQUEST ; şeklinde bir tanımlamaya ihtiyaç duymaz. Eğer register_globals değişkeni php. İni de ayarlanmışsa bu değişken her yerde (Global Scope) kullanılabilir

$_REQUEST

PHP 4.1.0 ile gelmiştir. PHP 4.3.0 den önce $_FILES bilgisi $_REQUEST değişkenine dahil edilmişti

Bu değişkenin taşıdığı veriye adres çubuğundan erişilemez

Anlatımlardaki username formdaki metin alanının (textfield) adı olup aynı olmak zorundadır.ilgili veriye erişmek için verinin girildiği alan adı değişkene yazılır


PHP Kodu: 
<?php

$_POST['username'];

$_GET['username'];

$_REQUEST['username'];

//veya  //Bu örnekler yukarıda bahsettiğim gibi SuperGlobal değildir

$HTTP_POST_VARS['username'];

$HTTP_GET_VARS['username'];

$HTTP_REQUEST_VARS['username'];

?>
 
$_REQUEST uygulaması

$_REQUEST
<?php
session_start(); // sayfa istemciye gönderilmeden önce oturum değişkeni tanımlanır.
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>

<?php

if(!empty($_REQUEST)){

        foreach ($_REQUEST as $Anahtar=>$Deger){
               
                echo "$Anahtar : $Deger <br />";
               
        }
}

setcookie("kukimiz", "nabar");

?>

<form name="formumuz" method="post" style="margin-top:50px;">
<input type="text" name="degisken" />
<input type="submit" />
</form>
</body>
</html>
 
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...