Word 2007 - Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

Kenarlıklar ve gölgelendirme

Kenarlıklar ve gölgelendirme menüsüne ulaşmak için 

Word 2007 - Kenarlıklar ve Gölgelendirme

bu seçenek kullanılır veya diğer bir yol ise sayfa düzeni sayfa kenarlıkları seçeneğinden ulaşabiliriz.

Word 2007 - Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

Oluşturduğumuz bir Word belgesinde sayfaya kenarlık eklemek için ve eklenen kenarlıkları şekil vermek için bu bölüm kullanılır.

Word 2007 - Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

Bu menüde istediğimiz yapıya uygun sayfa kenarlıkları ekleyebiliriz.

 1)Kenarlıklar seçeneğinin anlatılması

Word 2007 - Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

1)   Eklenecek kenarlıkların şeklini ayarlamak için kullanılan bir seçenektir.

2)   Kenarlıkların stilini, rengini, genişlik ayarlarının yapılması ve seçilmesi için kullanılır.

3)   Eklenecek kenarlıkların görüntüsünün görüldüğü bölümdür.

4)   Eklenecek kenarlıkların nereye ekleneceğini belirlemek için kullanılır.

5)   Metinin başına, sonuna ve ortasına yatay çizgi eklemek için kullanılır.

6)   Eklenecek kenarlıkların metinden uzaklıklarını ayarlamak için kullanılır.

Word 2007 - Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

 Uygulama

Word 2007 - Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

2)Sayfa kenarlıklarının anlatılması

Word 2007 - Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

1) Sayfa kenarlıklarına isteğimiz resim uygulamamızı ve kullanmamızı sağlar.

Word 2007 - Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

2) Metin içinde birden fazla bölüm olabilir bu bölümler arasında sayfa kenarlıkları eklemek veya değiştirmek ve uygulamak istediğimiz bölümde sayfa kenarlıklarını kullanırız. Word belgesi içinde sayfa kenarlıklarını nereye kullanacağımızı seçmemiz için kullanılır.

Word 2007 - Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

Uygulama

1)Tüm belge; sayfa kenarlıklarının tüm belgede uylanacağını seçmek için kullanılır.

Word 2007 - Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

2)Bu bölümde; oluşturulan sayfa kenarlıkları seçilmiş bölümde kullanmamızı sağlar.

Word 2007 - Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

3)Bu bölüm yalnızca ilk sayfa; oluşturulan bolümün ilk sayfasında sayfa kenarlıkları eklenir.

Word 2007 - Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

4)Bu bölüm ilk sayfa dışında tümü; oluşturulan bölümün ilk sayfasına eklemeden diğer sayfalarına eklememizi sağlar.

Word 2007 - Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

Gölgelendirme  seçeneğinin anlatılması

Word 2007 - Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

Word 2007 - Kenarlıklar Ve Gölgelendirme

Yaşar ay

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...