Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü

TABLO ARAÇLARI MENÜSÜ

Ekle menüsü tablo araçları

Office Word 2007 de tablo araçlarına ulaşabilmek için ilk önce ekle menüsünden belgemize bir tablo eklememiz gerekir.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Yukarıdaki gibi belgemize tablo eklediğimiz zaman karşımıza yeni bir sekme açılır ve bu sekme tablo araçları sekmesidir.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Tablo sitili seçenekleri: Tablo sitili seçeneklerinde belgemizde sitili olan bir tablomuz varsa bu tablomuza bazı özellikler kazandırabiliriz.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım
Menüsü
Belgemizde stili belirlenmiş ya da hazır stilli bir tablo varsa tablo stil seçenekleri bölümünden bu tablomuza belirli özellikler verebiliriz.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Örneğin yukarıdaki gibi stili belirlenmiş bir tablomuz varsa bu tablomuza tablo stilleri seçeneği menüsünden üst bilgi satırı farklı toplam satırı farklı gibi özellikler kazandırabiliriz.
Üst bilgi satırı: Tablomuzun üst kısmının yani başlangıç kısmının renginin farklı gösterilmesini veya farklı bir şekilde gösterilmesini istiyorsak bu seçeneği işaretleriz. Örneğin aşağıdaki gibi.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
İlk sütun: Tablomuzdaki ilk sütunu farklı düzey ve ya farklı bir biçimde göstermek için burayı seçmemiz gerekir. Örneğin aşağıdaki gibi
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Toplam satırı: Tablomuzdaki son satırı farklı düzeyde gösterir. Yani toplam satırını farklı biçimde göstermek istiyorsak buradan yararlanabiliriz. Örneğin aşağıdaki gibi
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Son sütun: Tablomuzdaki son sütunu farklı düzey ve ya farklı bir biçimde göstermek için burayı seçmemiz gerekir. Örneğin aşağıdaki gibi
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Şeritli satırlar: Tabloya şeritli satırlar ekleyerek görünümü güzelleştirir. Örneğin aşağıdaki gibi
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Şeritli sütunlar: Tabloya şeritli sütunlar ekleyerek tablomuzun açıklığını kazandırabilmek için buradan yararlanabiliriz. Örneğin aşağıdaki gibi
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Tablo stilleri:
Bu sekmeden çeşitli veya farklı türlerde tablo sitilleri kullanabiliriz veya var olan tablomuza bu hazır tablo sitilini tablomuza uygulayabiliriz.
Office 2007 Tablo Araçları
Tasarım Menüsü
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım
Menüsü
Office 2007 Tablo Araçları
Tasarım Menüsü
Tablo stilini değiştir:  Buradan belgemizde ki var olan tablo stilini değiştirebiliriz.Tablo stiline tıkladığımızda karşımıza aşağıdaki gibi bir pencere açılır.
Office 2007 Tablo Araçları
Tasarım Menüsü
 Belgemizde bir tablo varsa ve taplomuzun stili belliyse tablomuzdaki var olan stili değiştirmek ve ya üzerinde değişiklikler yapmak istiyorsak (Kenarlık, gölgelendirme, renk vs.) stil değiştirr penceresinden yararlanabiliriz.
Office 2007 Tablo Araçları
Tasarım Menüsü
Temizle: Belgemizdeki tablo stilini kaldırmak veya silmek istiyorsak yada sade bir görünüm kazandırmak istiyorsak buradan yararlanabiliriz.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Office 2007 Tablo Araçları
Tasarım Menüsü
Yeni tablo stili: Yeni tablo stili veya kendi tablo stilimizi oluşturmak istiyorsak buradan yararlanabiliriz. Buraya tıkladığımızda aşağıdaki gibi bir pencere açılır.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım
Menüsü
Gölgelendirme: Tablomuzdaki arkaplan rengini veya stilini farklı bir renkte yani arkaplan rengini değiştirmek için buradan yaralanabiliriz.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Kenarlıklar: Belgemizde ki tablomuza ek olarak bir kenarlık eklemek istiyorsak buradan yaralanabiliriz.Örneğin aşağıdaki örnekte olduğu gibi.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Tablomuza dış kenarlık eklediğimizde şekil yukarıdaki gibi olur.
Kenarlık Çiz
Office 2007 Tablo Araçları
Tasarım Menüsü
Buradaki ayarları istediğimiz gibi ayarladıktan sonra işlemi bilgisayar imlecin yerinde kalem vererek kendimizin istediğimiz yere yapmasını sağlar.Örneğin aşağıdaki örnekte olduğu gibi.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü
Silgi
Buradan imlecin yerine bir silgi vererek istediğimiz yeri silebiliriz.Örneğin aşağıda olduğu gibi.
Office 2007 Tablo Araçları Tasarım Menüsü


Oğuzhan Ergel

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...