Konular

HTML5 Form Yapısı ve Form Elemanları

HTML'in bir metin şekillendirme aracı olduğunu söylemiştik.Form'lar bu tanımın istisnasıdır, HTML kullanarak sayfanızı ziyaret edenlerle temas kurmanızı sağlarlar.Formlar yoluyla ziyaretçilerin herhangi bir konuda görüşlerini alabiliriz; veya hazırlayacağımız bir formla ziyaretçilerden kişisel bilgilerini isteyebiliriz.Formlar .etiketleri arasına yazılırlar.Bu etiketin parametrelerini öğrenmeden önce form türlerine bir göz atalım
FORM Tagı Elemanları

 
<form>
</form>
 
Artık formlarla birlikte dinamik web tasarımına ilk adımı atmış oluyoruz. Formlar yoluyla ziyaretçiden bilgi alabilir, aldığımız bilgi doğrultusunda birçok işlemi gerçekleştirebiliriz. Ziyaretçiye gönderilecek formu hazırlarken, göze hoş görünmesi açısından, tablolar en çok kullanacağımız bileşenler olacaktır.
Form etiketi ile birlikte en çok kullanılan iki kodu aşağıda belirttim. Bunların dışında bir iki kod daha olsa da pek kullanılmamaktadır.
 
Tablo 1.6. Form etiketi yardımcı elemanları
Girilecek Kod Görevi
action = "dosya ismi" Formdan girilecek bilgilerin değerlendirileceği dosyanın tam yolu.
method = "yöntem" Formdan girilecek bilgilerin değerlendirici dosyaya gönderilme yöntem

Formlar hazırlanırken çok değişik elemanlar kullanılır. Şimdi formumuza dahil edilebilecek elemanları kısaca tanıyalım. Tanımladığım elemanların etkin kullanımı için form etiketinin yorum aralığı içinde kullanılması gereklidir!. Bu elemanlar form etiketinin dışında da kullanılabilirlerse de istenen fayda sağlanamayacaktır. (Belgedeki etiket örnekleri böyledir, yani etkisizdir.)

Düğmeler

3 tür düğme vardır.

Gönderme düğmeleri

Tıklandığında formu gönderir. Bir form üzerinde birden fazla gönderme düğmesi bulunabilir.

Sıfırlama düğmeleri

Tıklandığında formun içeriği başlangıç değerlerine döndürür.

Genel amaçlı düğmeler

Öntanımlı bir davranışa sahip olmayan düğmelerdir. Tıklandığında event parametresinde belirtilen betiği çalıştırarak bazı ek işlevlerin gerçekleştirilmesinde kullanılırlar.
Düğmeler ya doğrudan <button> etiketi kullanılarak ya da <input> etiketinde bir parametre olarak belirtilerek kullanılır. Daha fazla seçenek sağladığından doğrudan <button> etiketi kullanımı tercih edilir. Belirtildikleri etiketin type parametresinde bu 3 tür düğme sırasıyla submit, reset, button değerleri verilerek kullanılır.

Onay kutuları

Kare, içine tik bırakılan kutucukları oluşturmak için kullanılır. <input> etiketinde bir parametre olarak belirtilerek kullanılır.

Radyo düğmeleri

Sayfamıza yuvarlak işaret kutucuğu bırakmak için kullanılır. Kullanılan kutucuğun onay kutusundan farkı, sadece bir seçenek işaretlenebilmesidir. <input> etiketinde bir parametre olarak type="radio" belirtilerek ve ek olarak value ve name parametreleriyle birlikte kullanılır.

Menüler

Ziyaretçi bu menüden mevcut seçenekler arasından herhangi birini seçerek bilgi girişinde bulunur. Sayfamıza bu elemanı eklemek için <select> etiketini kullanırız.

Metin girişleri

Metin girdilerini almak için iki tür eleman kullanılır. <input> etiketinde bir parametre olarak type="text" kullanılarak tek satırlık ve <textarea> etiketi ile oluşturulan çok satırlı metin girdi elemanlarıdır.

Dosya seçim elemanları

<input> etiketinde bir parametre olarak type="file" kullanılarak oluşturulan elemanlardır.

Gizli elemanlar

<input> etiketinde bir parametre olarak type="hidden" kullanılarak oluşturulan elemanlardır.

Nesneler

<object> etiketi kullanılarak oluşturulan elemanlardır.
Şimdi tanımlanan elemanlarda belirtilen etiketlerin kullanımına bakalım.

<input>

    Genel amaçlı bir form etiketidir. Sonlandırıcı etiketi yoktur. Girdi türü type öğesinde belirtilerek farklı girdilerin alınmasını sağlar.

 

<Input> Tagı Parametreleri

class="table table-responsible table-striped table-bordered table-hover" Girilecek Kod Görevi type = "eleman türü" Eleman türü belirtilir. text, password, checkbox, radio, submit, reset, file, hidden, image, button değerlerinden biri kullanılır. Etiketin bu değerlerle nasıl kullanıldığını aşağıda örnekleriyle açıklamaya çalıştım. name = "isim" Girilen verinin hangi değişken ismi altında değerlendirileceğini belirtmek için kullanılır. Mutlaka belirtilmelidir. value = "değer" "radio" ve "checkbox" dışında bu parametrenin kullanımı isteğe bağlıdır. Belirtilecek "değer" eleman türüne göre değişir. size = "değer" "text" ve "password" elemanlarında karakter sayısını, diğerlerinde ise piksel cinsinden genişliği belirtmek için kullanılır. maxlength = "değer" "text" ve "password" elemanlarında girilebilecek en çok karakter sayısını belirtmek için kullanılır. Öntanımlı değeri sınırsızdır. checked = "değer" Sadece "radio" ve "checkbox" elemanlarında seçili elemanı "on" olarak belirtmek için kullanılır. Diğerlerinde yoksayılır. src = "dosya ismi" "image" elemanında resim dosyasını belirtmek için kullanılır. alt = "metin" Fare eleman üzerindeyken balon içinde görünecek açıklama metni için kullanılır. align = "left|center|right" Elemanın form üzerinde nasıl konumlanacağını belirtmek için kullanılır. readonly Veri girme amacıyla kullanılmayacak elemanlar içindir. disabled Veri girişi engellenecek elemanlar içindir.

type parametresi ile belirtilebilecek eleman türleri:
 

<input type="text"

Formumuza tek satırlık yazı yazılabilecek alan eklemek için kullanılır.
 
Adı: <input type="text" name="firstname"><br>
Soyadı: <input type="text" name="lastname">
 
Adı:
Soyadı:  

<input type="password"

Formumuza parola yazılabilecek alan eklemek için kullanılır. "text" elemanından farklı olarak bu alana girilen her karakter * ile gösterilir.
 
Kullanıcı: <input type="text" name="username"><br>
Parola: <input type="password" name="password">
 
Kullanıcı:
Parola:  

<input type="checkbox"

Formumuza onay kutuları eklemek için kullanılır.  
<input type="checkbox" name="kutu1" checked="on"> HTML<br>
<input type="checkbox" name="kutu2"> PHP<br>
<input type="checkbox" name="kutu3"> MySQL
 
HTML
PHP
MySQL

<input type="radio"

Formumuza radyo düğmeleri eklemek için kullanılır.

submit, reset, button, image

Formumuzda belirtilen bilgileri ilgili dosyaya yollamak için kullanılacak düğmeler yerleştirmek için kullanılır. Submit formu kabul eder ve yollar, reset ise girilen bilgileri sıfırlar. Button ve image herhangi bir amaçla kullanmak içindir. Diğer ikisi gibi öntanımlı bir davranışı olmayan, gerçekleştireceği eylem bir betikle tanımlanabilen düğmelerdir. Image ile oluşturulan düğme src parametresinde belirtilen dosyadaki düğme resmi kullanılarak oluşturulur. 
 
<form action="http://herhangibirsite.dom/prog/adduser" method="post">
    <p>
    Adınız: <input type="text" name="firstname"><br>
    Soyadınız: <input type="text" name="lastname"><br>
    Eposta adresiniz: <input type="text" name="email"><br>
    <input type="radio" name="cinsiyet" value="erkek" checked="on"> Erkek<br>
    <input type="radio" name="cinsiyet" value="disi"> Dişi<br>
    <input type="submit" value="Send"> <input type="reset" value="Sıfırla">
    </p>
 </form>
 
 
Adınız:
Soyadınız:
Eposta adresiniz:
Erkek
Dişi
 

<input type="file"

Formumuza dosya ismi giriş alanı eklemek için kullanılır.
 
<input type="file">
 
 

<input type="email"

  HTML5 ile gelen bu input tipi ile email girişlerini kontrol etmek daha kolaylaştı.

<input name="email-test" type="email">

HTML5 Form Yapısı ve Form Elemanları

<input type="tel"

   HTML5 ile gelen bu input tipi ile telefon girişlerini kontrol etmek ve biçimlendirmek daha kolaylaştı.

<input name="tel-test" type="tel">

 

<input type="url"  

   HTML5 ile gelen bu input tipi ile URL adres girişlerini kontrol etmek ve biçimlendirmek daha kolaylaştı.

<input name="url-test" type="url">

 

<input type="date"    

 HTML5 ile gelen bu input tipi ile tarih girişlerini kontrol etmek ve biçimlendirmek daha kolaylaştı.

<input name="datetime-test" type="date">

HTML5 Form Yapısı ve Form Elemanları

<input type="datetime"    

HTML5 ile gelen bu input tipi ile tarih ve saat girişlerini kontrol etmek ve biçimlendirmek daha kolaylaştı.

<input name="datetime-test" type="datetime">

 

<input type="datetime-local"    

HTML5 ile gelen bu input tipi ile tarih ve saat girişlerini kontrol etmek ve biçimlendirmek daha kolaylaştı.

<input name="datetime-local-test" type="datetime-local">

 

<input type="month"

HTML5 ile gelen bu input tipi ile Ay girişlerini kontrol etmek ve biçimlendirmek daha kolaylaştı.

<input name="month-test" type="month">

 

<input type="week"

HTML5 ile gelen bu input tipi ile Hafta girişlerini kontrol etmek ve biçimlendirmek daha kolaylaştı.

<input name="week-test" type="week">

  

<input type="time"

HTML5 ile gelen bu input tipi ile saat ve dakika girişlerini kontrol etmek ve biçimlendirmek daha kolaylaştı.

<input name="time-test" type="time">

 

<input type="color"

HTML5 ile gelen bu input tipi ile renk seçimi yapmak daha kolaylaştı.

<input name="color-test" type="color">

HTML5 Form Yapısı ve Form Elemanları

<input type="number"

HTML5 ile gelen bu input tipi ile numara girişi yapmak daha kolaylaştı.

<input name="number-test" min="0" max="100" step="5" type="number">

 

<input type="range"

HTML5 ile gelen bu input tipi ile sürgülü  ile seçim yapmak daha kolaylaştı.  

<input name="range-test" min="0" max="150" step="5" type="range">

HTML5 Form Yapısı ve Form Elemanları

<input type="search"

HTML5 ile gelen bu input tipi ile arama kutucukları ayrı bir isme sahip oldu.

<input name="search-test" results="5" autosave="some_unique_value" type="search">

 

<meter>

<meter min=0 max=20 value=12 optimum=10>12cm</meter>

 

<progress>

<progress value=50 max=100>0%</progress>

 

<output>

<output onforminput="value = number_1.valueAsNumber + number_2.valueAsNumber"></output>

 

<button> </button>

Düğmelerin input etiketiyle kullanımına benzer şekilde kullanılır. Ancak sonlandırıcı etiket içerdiğinden yorum alanında başka etiketlerin yeralabilmesi nedeniyle daha geniş bir kullanım alanı vardır. Yukarıdaki örneği button etiketi ile yazarsak farkları görebilirsiniz. 

 

<form action="http://herhangibirsite.dom/prog/adduser" method="post">
    <p>
    Adınız: <input type="text" name="firstname"><br>
    Soyadınız: <input type="text" name="lastname"><br>
    Eposta adresiniz: <input type="text" name="email"><br>
    <input type="radio" name="cinsiyet" value="erkek" checked="on"> Erkek<br>
    <input type="radio" name="cinsiyet" value="disi"> Dişi<br>
    <button name="submit" type="submit" value="submit">
      <img width="20" height="21" src="../images/belgeler-logo.gif"/>Gönder
    </button>
    <button name="reset" type="reset" value="reset">
      <img width="20" height="21" src="../images/belgeler-logo.gif"/>Sıfırla
    </button>
    </P>
 </form>
 
Adınız:
Soyadınız:
Eposta adresiniz:
Erkek
Dişi
GönderSıfırla

 

<select> </select>, <optgroup> </optgroup>, <option> </option>

<select> etiketi seçim listesi oluşturmakta kullanılır. <option> etiketi ile liste öğeleri belirtilir. <optgroup> etiketi ise bu liste elemanlarını konularına göre gruplamakta kullanılır. Bir select etiketi en azından bir option etiketi içermeli ve optgroup etiketleri iç içe olmamalıdır.
Tek veya çok seimli (multiple parametresi ile), sabit (size parametresi ile) veya aşağıya açılan listeler oluşturulabilir.
Tek seçimli aşağıya açılan liste örneği:

 

<select name="os_type">
    <option value="win">Windows 9x</option>
    <option value="winnt">Windows NT</option>
    <option value="linux">Linux</option>
    <option value="unix">UNIX</option>
    <option value="os2">OS/2</option>
    <option value="macos">MacOS</option>
</select>

 

Çok seçimli (ctrl+farenin sol tuşu ile) liste örneği:

      

<select name="menu" multiple>
  <option selected="" value="none">Hiçbiri</option>
  <optgroup label="Çorbalar">
    <option value="c1">Tarhana</option>
    <option value="c2">Ezogelin</option>
    <option value="c3">İşkembe</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Yemekler">
    <option value="y1">İmambayıldı</option>
    <option value="y2">Sultanbeğendi</option>
    <option value="y3">Kadınbudu</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Tatlılar">
    <option value="t1">Kazandibi</option>
    <option value="t2">Tavukgöğsü</option>
    <option value="t3">Keşkül</option>
  </optgroup>
</select>

 

<textarea> </textarea>

İngilizce “metin alanı” anlamına gelen bu kelime formumuza yazı yazılabilecek alan eklemek için kullanılır. Yardımcı öğeler olarak rows ve cols kullanılır. Örnek aşağıdaki bölümde verilmiştir.
<fieldset> </fieldset>, <legend> </legend>
Form elemanlarını konularına göre gruplamak için kullanılan etiketlerdir. Formun alaşılırlığını arttırması ve kullanımını kolaylaştırması bakımından çok faydalıdır. <legend> etiketi gruplanmış elemanlara bir başlık oluşturur. Aşağıda bir hasta kartı örnek olarak verilmiştir.

 

<fieldset>
  <legend>Kişisel Bilgiler</legend><br/>
  Adı: <input name="personal_fname" type="text" size="20" tabindex="1"/>    
  Soyadı: <input name="personal_lname" type="text" size="25" tabindex="2"/><br/><br/>
  Adresi: <input name="personal_address" type="text" size="55" tabindex="3"/><br/><br/>
  <!-- ...diğer kişisel bilgiler... -->
 </fieldset>
 <fieldset>
  <legend>Tıbbî Geçmişi</legend><br/>
  <input name="gecirilen_hastalik"         type="checkbox"         value="bogmaca" tabindex="20"/> Boğmaca    
  <input name="gecirilen_hastalik"         type="checkbox"         value="kabakulak" tabindex="21"/> Kabakulak    
  <input name="gecirilen_hastalik"         type="checkbox"         value="kizamik" tabindex="22"/> Kızamık    
 <input name="gecirilen_hastalik"         type="checkbox"         value="sucicegi" tabindex="23"/> Suçiçeği<br/><br/>

  <!-- ...tıbbi geçmişi ile ilgili diğer... -->
 </fieldset>
 <fieldset>
  <legend>İlaç Tedavisi</legend><br/>
  Halen kullanmakta olduğunuz ilaçlar var mı?<br/>
  <input name="medication_now"         type="radio"         value="Evet" tabindex="35"/> Evet    
  <input name="medication_now"         type="radio"         value="Hayir" tabindex="35"/>Hayır<br/><br/>

  Eğer ilaç kullanıyorsanız, aşağıya kullandığınız ilaçları ve
  günlük dozlarını belirtiniz:<br/>
  <textarea name="kullandigi_ilaclar"            rows="10" cols="60"            tabindex="40">
  </textarea>
 </fieldset>

 

Kişisel Bilgiler
Adı:      Soyadı:

Adresi:

Tıbbî Geçmişi
Boğmaca     Kabakulak     Kızamık     Suçiçeği

İlaç Tedavisi
Halen kullanmakta olduğunuz ilaçlar var mı?
Evet     Hayır

Eğer ilaç kullanıyorsanız, aşağıya kullandığınız ilaçları ve günlük dozlarını belirtiniz:

Yorumunuzu Ekleyin

Html Tag Listesi

Bazı html tagları hakkında açıklamalı referans listesi

49,522 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 20:15:59 29/05/2014 20:16:20

IMG Tagı Nasıl Kullanılır?

Eger Web sayfalarini gezerken grafik destekleyen bir tarayıcı kullaniyorsaniz, ekranda resimlerin, arkaplanlarin ve hatta animasyonlarin oldugunu farketmissinizdir.Bu resimler genellikle X Bitmap (XBM) , GIF, veya JPG formatli olurlar ve dosyaya görsel bir çekicilik katarlar.Buna ragmen ayni ekranda çok miktarda resim kullanmaktan sakinmalidir, çünkü bu durumda resimler kullaniciya daha geç bir sürede ulasir

48,546 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 14:45:54 07/03/2015 14:56:36

Web Site Tasarımında DIV Kullanımı

Bugün artık tüm web tasarımlarında site temel çatısı olarak DIV tagı kullanılmaktadır. Bunun nedeni DIV tagının parçalı yüklenebilmesi -ki bu sayede yüklenme hızı artar- ve ölçeklendirmesinin (özellikle cep telefonları ekranları için) kolay olmasıdır.

44,928 Okunma 2 Yorum 02/01/2014 19:28:21 08/03/2015 16:25:03

UL OL DL Tagları

Dökümanların göze hoş görünmelerini sağlamak amacıyla listeler yaygın olarak kullanılır. HTML, pek çok liste çeşidi destekler. Bunlar, düz listeler, numaralı listeler, tanımlı listeler ve içiçe listelerdir.

41,530 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 15:22:49 02/07/2019 15:19:14

Meta Tag Nedir?

Meta imlerini ne kadar iyi ve ziyaretçinin umduğuna göre yazarsanız arama motorlarında bulunmanız o kadar kolay olur.Unutmayın ki sitenizi ziyaretçi arayacaktır. Onun gibi düşünmelisiniz

41,026 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/11/2007 01:33:29 22/12/2015 23:06:42

FRAME Tagı

Aynı pencere içinde birden fazla sayfa görünmesini istediğimiz zaman çerçeve (frame) kullanırız. Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç sayfa birden görüntülenmesine olanak verir. Bu tekniğin en çok kullanılan varyasyonu, sayfanın sol veya üst kısmından küçük bir alanı bölmek (yani sayfayı ikiye bölmek), bu küçük alana menü bilgilerini, diğer büyük alana ise sayfanın asıl içeri?ini yerleştirmektir

36,242 Okunma 1 Yorum 05/07/2007 15:10:58 19/09/2014 15:14:22

XHTML Nedir?

XHTML kısaltmasının açılımı İngilizce'de eXtensible Hyper Text Markup Language yani dilimizde ki karşılığı ise "Geliştirilebilir Büyütülmüş Metin İşaretleme Dili"dir

32,656 Okunma 2 Yorum 10/07/2007 21:07:41 27/03/2019 00:51:00

BODY Tagı Nasıl Kullanılır?

Html belgesinin tüm içeriğinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde yer alan içeriğin tümü tarayıcıda görüntülenir.

32,045 Okunma 1 Yorum 02/07/2007 14:43:07 12/05/2014 14:43:16

A Tagı Nasıl Kullanılır?

HTML'nin en büyük özelliklerinden birisi, tek sayfa ile sınırlı kalmamasıdır.

31,573 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/07/2007 14:56:13 12/05/2014 14:56:12

HEAD Tagı Nasıl Kullanılır?

Hazırlayacağımız sayfa ile ilgili bilgilerin bulunduğu sayfa başlığı (title), link özellikleri, siteyi tarayıcıya ve arama motorlarına tanıtmak amacıyla kullanılan Meta etiketlerinin bulunduğu bölümdür.

28,950 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/11/2012 19:54:51 20/12/2015 15:45:41

Html Nedir? Ve Html Tag'leri

Gelişen browser teknolojileri sayesinde, html içine yazılar dışında resim, ses, video, java, javascript, vbscript gibi dillerle yazılmış programlar, ya da diğer nesneler de gömülebilir. Bu sayede bir html dökümanı düzenlenmiş, mizampajı yapılmış bir metin dosyası olmaktan çıkıp tam anlamıyla bir multimedia ortamı olmaya da hizmet edebilir. Örneğin, browser'a özel olarak yazılan gerekli plug-in'ler (~eklentiler) sistemde varsa, html'le online bir gazete, bir slide-show, şirket-içi yazılımların çalışabildiği bir platform yaratabilirsiniz.

27,967 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/07/2007 13:41:57 06/03/2015 17:21:43

DOCTYPE Tagı

Genel bir bilgi vermek gerekirse; web sayfalarınızın tarayıcı tarafından nasıl yorumlanacağını başka bir değişle nasıl görüntüleneceğini ve bu görüntüleme işlemi sırasında hangi standart ve tanımlamaları (DTD: Document Type Definitions / Doküman türü tanımlamaları) kullanacağını belirten ve (X)HTML dokümanlarının en üst kısmında yer alan ifadelerdir.

25,874 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/07/2007 11:06:46 17/10/2012 11:52:03

Table Tagı Nasıl Kullanılır?

Web sayfamıza tablo eklemek için kullandığımız etikettir. Tablolar profesyonel web sayfalarının ayrılmaz öğelerindendir. Web üzerinde kullanılan tüm tablolar satırlar ve bu satırların içerisindeki sütunlardan oluşur. Bu etiket ile birlikte kullanılan kodlar aşağıdadır.

25,542 Okunma 1 Yorum 05/07/2007 14:46:47 10/03/2015 10:45:13

Genel HTML Tagları

Etiket, HTML dosyas?nda kullan?lan komutlara verilen add?r.HTML içinde kullan?lan tüm etiketler ??ile biter.Ayr?ca etiketin yorum aral??? da ?? kal?b? ile bitirilir.A?a??da etiket kullan?m?na k?sa bir örnek

22,617 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 11:53:30 06/03/2015 17:21:28

IFRAME Tagı

Bir web sayfasının içersine daha çok başka bir sitenin içeriğini aktarmak için kullandığımız bir yol

22,516 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/07/2007 02:54:09

FORM Tagı

Form tagı parametreleri

22,009 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/07/2007 02:04:13 16/05/2015 20:06:41

DOCTYPE Tagı Nasıl Kullanılır?

HTML sayfasının nasıl bir HTML versiyonu ile yazıldığını web tarayıcısına bildirmek DOCTYPE tagının görevidir.

21,847 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/11/2012 14:54:25 12/05/2014 14:54:43

HTML nedir?

Html (Hypertext Markup Language), web sayfaları hazırlamak için kullanılan bir dildir.

21,388 Okunma Henüz yorum yapılmamış 10/10/2012 20:26:08 29/05/2014 21:38:56

Meta Tag nedir?

Meta tag’lar HTML kodunuzun HEAD bölümüne yerleştirilmiş bilgi etiketleridir. Arama motorlarına site ve içeriği hakkında bilgi sunar. Her ne kadar günümüzdeki arama motorlarının çoğu meta tag’lardaki bilgileri dikkate almayıp site içeriğini kendi tekniklerine göre indeksleseler de hala bu tag’lardan bazılarına kısmi destek verebiliyorlar. Arama motorlarının özellikleri için buraya bakabilirsiniz. Sitenizin bu arama motorlarınca doğru bir şekilde gösterimi için bazı Meta tag’ları kullanmakta fayda var. Burada sıklıkla kullanılan meta tag’ları açıklamaya ve onları site kodu içerisine nasıl yerleştirebileceğinizi açıklamaya çalışacağım

21,178 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/09/2007 03:38:58

HTML Editörleri

HTML kodu yazarken hata yapmamak ve kodları daha düzgün görmek için HTML editörleri kullanırız. Aynı zamanda bu editörler kodları yazarken kodun alabileceği değerler hakkındada ön bilgi verir.

21,041 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/10/2012 09:21:06 08/10/2012 09:35:05

xml xhtml html hakkında

Xml Html arasındaki fark

20,516 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/11/2007 02:02:18 15/05/2014 02:02:30

HR Tag

etiketi sayfaya yatay çizgi çizmek için kullanılan etikettir. Bu etiket diğer etiketlerden farklı olarak kapatılmaz. Size, width ve align parametreleri mevcuttur.

20,165 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 11:13:48 03/12/2012 11:17:37

DIV Tagı Nedir?

Web sitelerinin iskeletleri DIV tagı kullanarak oluşturulur. Ayrıca web sitesindeki nesnelerin yerleri DIV tagı ile belirlenir.

18,179 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/12/2013 19:55:52 08/03/2015 15:32:04

BR Tag

Bir alt satıra geçmek için kullanılır.

17,897 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 09:35:47 03/12/2012 09:35:55

P Tag

Paragraf oluşturmak için kullanılan etikettir. Kullanıldığı yerde yazıyı kesip bir satır boşluk bırakarak, metne satır başından devam edilmesini sağlar.

17,705 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 10:34:56 05/12/2012 01:50:50

U Tag

İstenilen metni Altı çizili (underline) olarak yazmak için kullanılır.

16,982 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 09:37:57 03/12/2012 09:38:20

Yükleniyor...