Konular

Meta Tag Nedir?

Meta imlerini ne kadar iyi ve ziyaretçinin umduğuna göre yazarsanız arama motorlarında bulunmanız o kadar kolay olur.Unutmayın ki sitenizi ziyaretçi arayacaktır. Onun gibi düşünmelisiniz

 <meta> tagı parametrelerle çalışır.

<meta http-equiv="Content-Type" /> Kodu sayfanızda ne tür bir metnin olduğunu(text/html yazmakla metnin düz yazı ve html belgesi olduğunu) ve karakterlerinin hangi kodlama(windows-1254 yazmakla) ile yapıldığını gösterir.
 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr" />

 <meta name="description" />: Kodu sayfanın kısa tanımı yapılmak için kullanılır. Her sayfa için farklı olması gereklidir.

<meta name="description" content="Bilişim Teknolojileri, Yazılım Dünyası" />

<meta name="keywords" /> : Kodu sayfanın hangi kelimeleri içerdiğini gösterir. Burası arama motorları için çok önemlidir. Her sayfa için farklı olması gereklidir.  Belirli bir miktardan sonrası tarayıcı robotlarının sitenizi farklı değerlendirmesine yol açar.

<meta name="keywords" content="ajax, Açık Kaynak, Apache, Donanım, Cpp, Css, Dreamweaver, email, Fireworks, Flash, Actionscript, Html, Java, Applet, Netbeans" />

  <meta name="classification" /> : Sitenin içerik türünü belirttiğimiz yerdir.

<meta name="classification" content="education" />
Agriculture, farming
Budget, financing, fraud
European citizenship, right to vote, ombudsman, protection of privacy
Information society, communication, information, audiovisual, telecommunications, public opinion
Competition, state aid
Consumers, distribution, civil defence, nuclear safety, food safety

Culture, tourism, sport

Education, teaching, vocational training, youth

Enlargement, accession of new states

Employment, work

Energy

Type of business, company law

Environment

Tax system

Industry

Institutions

Justice and home affairs, asylum, judicial cooperation, police cooperation, Schengen, visa, immigration, external frontiers, fight against crime, drugs, terrorism

Free movement of capital, finance

Free movement of goods, customs, public contracts, standardization

Free movement of persons, right of establishment, workers

Free movement of services, insurance, banks, credit, right of establishment, savings, public contracts

Fisheries

Regional policy, OCT

Social policy, public health

Research & development

External relations, CFSP, development cooperation, humanitarian aid

Trans-European networks

Respect for human rights, racism, xenophobia

Transport

Economic and monetary union, euro, single currency

Statistics

Language, multilingualism, translation, interpretation

Administration, management and human resources policy

<meta name="resource-type" /> : Web sitesinin biçimi
<meta name="resource-type" content="document" />

<meta name="robots" /> : Arama motorlarının sayfalarınızı gezerken nasıl bir davranış sergileyeceğini belirtirsiniz. Kodu sayfanızı tüm arama motorlarının veri tabanına kaydolabilme hakkının verilmiş olduğunu gösterir.

<meta name="robots" content="all, follow" />

<meta name="revisit-after" /> : Web sayfasının ne kadar sık aralarla güncellendiğini belirtir. Bu sayede sayfaları cache eden tarayıclar sayfada bir değişiklik olup olmadığını buradan anlarlar.

<meta name="revisit-after" content="1" />

<meta name="distribution" /> :

<meta name="distribution" content="Global / Local" />

  <meta name="rating" /> : Kodu sitenizin hangi kategoride, sınıfta olduğunu gösterir. GENERAL yazmakla bütün katagoride olduğu belirtilmiş oldu.

<meta name="rating" content="All" />

  <meta name="copyright" /> : Kodu sayfanın telif hakkının kime ait olduğunu gösterir.

<meta name="copyright" content="www.dijitalders.com" />

<meta name="author" />: Kodu sayfanın tasarımcı kimliğini gösterir.

<meta name="author" content="www.dijitalders.com" />

<meta name="content-language" />

<meta name="content-language" content="tr" />
<meta name="doc-type" content="Web Page" />
<meta name="doc-class" content="Completed" />
<meta name="doc-rights" content="Copywritten Work" />

<meta name="doc-type" />

<meta name="doc-type" content="Web Page" />
<meta name="doc-class" content="Completed" />
<meta name="doc-rights" content="Copywritten Work" />

 
Bu imler  arama motorları için önemlidir. Sitenizin başkaları tarafından bulunmasını saylayan kodlardır.

En önemlisi <META NAME="keywords" CONTENT="Kelimeler yazılacak"> 'dir. Bu tagdaki kelime yazılacak yere bir ziyaretçinin arama motorunda yazabileceği kelimeler yazılmalıdır. Tabii ki bunu yazarken sitenizle ilgili olan kelimeler olmalı. Gereksiz yere kelime yazılmamalıdır.

Örneğin; bir ziyaretçi arama motoruna "kişisel siteler" yazdığında arama motoru hem "kişisel" hem "siteler" hem de "kişisel siteler" kelimelerinin geçtiği siteleri arar. Tabii ki kendi veritabanında olan sitelerde. Bunun için o arama motoruna kayıt olmalısınız. Eğer sizin siteniz bir kişisel site ise sitenizin bu imine bu kelimeleri eklemelisiniz ki arama sonuçlarında olabilesiniz.Eğer yazmazsanız sonuçlarda olmayabilirsiniz.

Kelimeleri yazarken ziyaretçinin arama motoruna yazabileceği kelimeleri düşünerek yazmalısınız.Kelimeler arasında bir virgül( ,) ve bir boşluk olmalıdır.

Sayfanın HEAD alanında kullanılan meta etiketleri (tag) tarayıcılara, arama motorlarına, robotlara, link analiz vb. programların hepsine sayfa hakkında ihtiyaç duydukları bilgileri sağlar. Bu bilgiler, meta etiketinin name özelliğinin ismini, content özelliğinin değerini oluşturduğu isim-değer çifti olarak sağlanır. Tamamının isteğe bağlı olarak belirtildiği bu değerlerin popüler kullanıma sahip olan özellik isimleri aşağıdaki listede gösterilmektedir.

 1. author
 2. abstract
 3. content-language
 4. content-type
 5. copyright
 6. description
 7. designer
 8. distribution
 9. expires
 10. generator
 11. keywords
 12. language
 13. publisher
 14. reply-to
 15. revisit-after
 16. refresh
 17. robots
 18. title

author

Güncel sayfanın yazarının ve/veya iletişim bilgilerinin belirtilmesini sağlar.

<meta name="author" content="Yasin K., support@mynotlar.com" />

abstract

Güncel sayfanın kısa özetinin belirtilmesini sağlar.

<meta name="abstract" 
	content="HTML meta etiketi tarayıcılara ve arama motorlarına 
	sayfa hakkında bilgiler sağlar." />

content-language

Lisan kodları listesindeki değerlerden birini alarak güncel sayfanın içerik lisanını belirtir.

Aşağıdaki örnek, sayfa lisanının Türkçe olduğunun belirtilmesini gösterir.

<meta name="content-language" content="tr" />

Lisan kodları ile birlikte ayrıca, Ülke kodları listesindeki değerlerden biri kullanılarak lisanın ait olduğu ülke de belirtilebilir.

Aşağıdaki örnek, sayfa lisanının Türkiye Türkçesi olduğunun belirtilmesini gösterir.

<meta name="content-language" content="tr-TR" />

content-type

Güncel sayfanın içerik tipini ve karakter setini belirtir.

Aşağıdaki örnek, sayfa içerik tipinin text/html ve karakter setinin UTF-8 olarak belirtilmesini gösterir.

<meta name="content-type" content="text/html charset=utf-8" />
	
<meta http-equiv="content-type" content="text/html charset=utf-8" />

copyright

Güncel sayfanın kısa kopya/telif hakkı bilgisinin belirtilmesini sağlar.

<meta name="copyright" content="(c) 2009 Yasin K. (mynotlar.com) Tüm Hakları Saklıdır." />

description

Güncel sayfanın açıklamasının belirtilmesini sağlar.

<meta name="description" 
	content="Bu sayfada HTML meta etiketinin içerebileceği 
	değerlerin isimleri açıklanmaktadır." />

designer

Güncel sayfanın (sitenin) tasarımcısının belirtilmesini sağlar.

<meta name="designer" content="Yasin K. - myNotlar Sanat Galerisi" />

distribution

Güncel sayfanın (sitenin) hitap ettiği bölgenin belirtilmesini sağlar. Aşağıdaki değerleri alabilir.

 • Global : Tüm internet ağına hitap ettiğini belirtir.
 • Local : Sitenin bulunduğu IP adres bloğunun ait olduğu ülkeye hitap ettiğini belirtir.
 • IU (Internal Use) : Kamuya hitap etmediğini belirtir.

Aşağıdaki örnek, bu sayfanının sadece Türkiye'ye hitap ettiğinin bildirilmesini göstermektedir.

<meta name="distribution" content="local" />

expires

Güncel sayfanın son geçerli olduğu tarihi GMT formatında belirtir. Sayfayı daimi olarak geçersiz kılmak için content özelliğine '0' değeri atanmalıdır.

<meta name="expires" content="Thu, 31 Dec 2009 23:59:59 GMT" />

generator

Güncel sayfayı oluşturmak için kullanılan programın isminin ve sürümünün belirtilmesini sağlar.

<meta name="generator" content="Notepad IDE v5.1" />

keywords

Güncel sayfanın içeriğini tanımlayacak virgül ile ayrılmış anahtar kelimeleri belirtir.

<meta name="keywords" content="html, meta, name, keywords" />

language

İngilizce olmayan sayfalarda İngilizce sayfa lisan adının belirtilmesini sağlar.

<meta name="language" content="Turkish" />

publisher

Güncel sayfayı yayınlayan uygulamanın isminin ve sürümünün belirtilmesini sağlar.

<meta name="publisher" content="VS 2008" />

reply-to

Güncel sayfa hakkında e-posta adresi belirtilmesini sağlar.

<meta name="reply-to" content="support@mynotlar.com" />

revisit-after

Arama motorlarına gün olarak sonraki ziyaretlerini gerçekleştirme zamanının bildirilmesini sağlar.

<meta name="revisit-after" content="7" />
<meta name="revisit-after" content="7 days" />

refresh

Belirtilen süre sonunda belirtilen bir URL adresinin yüklenmesini sağlar. URL adresi belirtilmezse güncel sayfa adresi tekrar yüklenir.

Aşağıdaki örnek, her 10 saniyede bir güncel sayfanın tekrar yüklenmesini gösterir.

<meta name="refresh" content="10" />

Aşağıdaki örnek, sayfa yüklendikten 60 saniye sonra http://www.mynotlar.com adresinin yüklenmesini gösterir.

<meta name="refresh" content="60;http://www.mynotlar.com" />

robots

Arama motorlarına sayfa ve sayfadaki linklerin takibi hakkındaki davranışlarının bildirilmesini sağlar. content özelliği aşağıdaki değerleri alabilir. Virgül ile ayrılarak birkaç değer birden belirtilebilir.

 • index : Sayfanın dizine eklenmesini bildirir.
 • follow : Sayfa içindeki bağlantıların/linklerin izlenmesini bildirir.
 • archive : Sayfanın ön izleme için ekran görüntüsünün oluşturulmasını bildirir.
 • noindex : Sayfanın dizine eklenmesini engeller.
 • nofollow : Sayfa içindeki bağlantıların/linklerin izlenmesini engeller.
 • noarchive : Sayfanın ön izleme için ekran görüntüsünün oluşturulmasını engeller. Daha önce oluşturulduysa silinmesini sağlar. (Önizlemenin silinmesi arama motorlarına göre farklılık gösterebilir.)
 • all : Tüm olumlu bildirimleri uygular. Arama motorları index, follow ve archive bildirimlerinden farklı bildirimleri de kabul ediyor olabilir. Bu yüzden arama motorunun yardım/destek sayfasına bakınız.
 • none : Sayfanın gözardı edilmesini bildirir.
 • noodp : Eğer sayfa DMOZ dizininde kayıtlı ise arama sonuçlarında DMOZ dizinindeki açıklamanın yerine sayfanın kendi açıklamasının kullanılmasını sağlar. Bu değer, özellikle MSNBOT (live.com) için geçerlidir.

Bir arama motoru robotu aksi belirtilmediği sürece bir sayfayı dizine ekleyebilir, sayfadaki linkleri takip edebilir ve sayfanın önizlemesini oluşturabilir. Bu yüzden robots özelliği ile all, index, follow ve archive değerlerinin kullanımının çok özel bir anlamı yoktur. Bunlar yerine sadece robotu engellemek amacıyla, engelleme amacına göre none, noindex, nofollowve noarchive değerlerinin kullanımı daha doğru olacaktır.

Aşağıdaki örnek, index, follow ve archive değerlerinin uygulamasını göstermektedir.

<meta name="robots" content="all" />

Aşağıdaki örnek, arama motoruna sayfayı dizinine eklememesini fakat, sayfadaki linkeri takip etmesinin bildirilmesini göstermektedir.

<meta name="robots" content="noindex, follow" />

Aşağıdaki örnek, arama motoruna sayfayı dizine eklemesini fakat, sayfadaki linkeri takip etmemesinin ve sayfanın önizlemesinin oluşturulmamasının bildirilmesini göstermektedir.

<meta name="robots" content="index, nofollow, noarchive" />

title

Arama motorunun dizininde gösterilecek başlığı belirler. title etiketinden bir farkı yoktur.

 

<meta name="title" content="HTML Meta Etiket Değerleri" />

Açıklama

Bir META etiketi (tag), sağladığı bilgiyi ihtiyaç duyan programlara bildirmek için sayfaya eklenir. Yukarıdaki listede bir kısmı HTTP protokolü ile bildirilmiş, bir kısmıda arama motorları ve W3C organizasyonu tarafından önerilerek kabul görmüş META değerleri bulunmaktadır. Örneğin, nofollow değerini ilk Google kullanmış, ardından diğer arama motorları da kabul etmiştir.

Bu listedeki META etiketi (tag) özellik değerleri haricinde daha binlerce etiket değeri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları,keyphrases, subject, classification, geography, rating vs. vs. şeklindedir. Bu değerlerin çok büyük bir kısmı birçok program ve arama motoru tarafından tanınmadığı için sayfalarda kullanılmamalıdır. (Hatta, bu listedeki birkaç değer bile fazlalıktır.) Eğer META etiketleri ile herhangi bir konuda özellikle bilgilendirilmesi gereken bir program veya arama motoru varsa ilgili programın veya arama motorunun yardım bölümünde mutlaka ilgili etiket ile ilgili bilgi vardır. Örneğin, herhangi bir sayfanın Google ve MSN dizininde listelenmesini engellemek için aşağıdaki META etiketlerinin kullanılacağı Google ve live.com yardım sayfalarında yer verilmiştir.

<meta name="googlebot" content="noindex" />

<meta name="msnbot" content="noindex" />

* googlebot ve msnbot özellik değerlerine, listede gösterilen robots değerinin alabileceği değerler de atanabilir.

Ayrıca Google, site yöneticisi araçları bölümüne giriş yapan bir kullanıcının sitenin sahibi olup olmadığını kontrol etmek için aşağıdaki gibi verify-v1 değerini içeren rastgele üretilmiş bir anahtar kodun sayfaya eklenmesini isteyebilir. Eğer kullanıcı sayfanın kaynak koduna erişip bu etiketi sayfaya ekleyebiliyorsa sitenin sahibi olduğunu ispatlamış olur.

<meta name="verify-v1" content="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" />

Bununla beraber programlar, arama motorları veya internet hizmeti veren siteler, site yöneticilerinden verify-v1 değerine benzer bir çok META etiket değerini sayfalara eklemesini isteyebilir. Hangi etiketin hangi değerle ekleneceği yalnızca ilgili sitenin yardım sayfalarında bulunabilir.

Son olarak, Google, Yahoo ve MSN (live.com) gibi popüler arama motorlarının yardım sayfalarına bakıldığında en önemli META özellik değerlerinin sadece description ve keywords olduğu görülmektedir. Tüm meta etiketlerinin opsiyonel olmasına rağmen bu iki değerin ve bunlar ile birlikte title etiketinin de kullanımı arama motorlarının sayfayı doğru analiz etmesi açısından önemlidir ve fayda sağlar. Diğer binlerce META özellik değeri bilgilendireceği bir hedef (arama motoru vs.) olmadığı sürece sayfaya eklenmesinin hiç bir anlamı olmayacaktır. Örneğin, yukarıda bahsedilen "rating" değeri, sözde sayfanın hitap ettiği kamu kesimini belirler ki bu Amerikan standartlarına göre 5 farklı değere sahip bir derecelendirmedir. Fakat, bu özellik 1996-97 yıllarındaki çalışmalarda HTML 3.2 önergesinin beraberinde önerilmiş ve hemen ardından iptal edilmiş bir değerdir. Yani en az 10 yıldır herhangi bir geçerliliği olmayan ve güncel olarak popüler arama motorlarının, hakkında bir bildirimi olmayan bir değerdir.

 

Meta İmlerinin Arama Motorları ile İlişkisi(Önemi)
     Bir çok kez belirttiğimiz gibi arama motorları aramayı kendi veritabanındaki sitelerde yapar. Bu sitelerin meta imlerine, title kodlarına ve sitenin içeriğine bakarlar. Öncelik, title kodlarındadır. Daha sonra meta imleri ve en son da içerik gelir.

     Ben sitemde her zaman title kodları arasına <META NAME="keywords" CONTENT=" "> iminde yazdığım bütün kelimeleri yazarım ve gayet de işe yarar. Siz de böyle yaparsanız göreceksiniz ki işe yarayacak.

     Meta imlerini ne kadar iyi ve ziyaretçinin umduğuna göre yazarsanız arama motorlarında bulunmanız o kadar kolay olur. Unutmayın ki sitenizi ziyaretçi arayacaktır.Onun gibi düşünmelisiniz.

Google Sonuç Listesinin En Başında
     Meta imlerini ve title kodlarını en iyi bir şekilde(yukarıda anlattığım gibi) hazırladıktan sonra sitenizi yayınlamanız durumunda google arama motorunun en başlarında olabilirsiniz. Ama bu yine de garanti değildir.

     Ayrıca ne kadar çok site sizin sitenize link verirse sitenizin arama motorunda listelenmesi de o kadar çok olacaktır. Yani mümkün olduğu kadar sitenizi diğer sitelerle bağlayın, sitenizi onların sitelerine ekleyin. Arama sonucunda sizin siteniz çıkmasa bile onların siteleri çıkacak ve sizin sitenizin linki de belirecek.

     Şuna tanık oldum ki bir çok siteye kullanıcı olmak bile o sitenin arama motorlarında listelenmesine sebep oluyor. Böyle benim sayemde kullanıcı adımı aradığımda bir çok site arama motorlarında listelendi ve benim kullanıcı adım sonuçlarda çıktı. Sizde bir siteye kayıt olurken kullanıcı adı o kadar önemli değil de mutlaka sitenizin adresini yazın.

Meta Tag Nedir?


Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin

Html Tag Listesi

Bazı html tagları hakkında açıklamalı referans listesi

50,693 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 20:15:59 29/05/2014 20:16:20

IMG Tagı Nasıl Kullanılır?

Eger Web sayfalarini gezerken grafik destekleyen bir tarayıcı kullaniyorsaniz, ekranda resimlerin, arkaplanlarin ve hatta animasyonlarin oldugunu farketmissinizdir.Bu resimler genellikle X Bitmap (XBM) , GIF, veya JPG formatli olurlar ve dosyaya görsel bir çekicilik katarlar.Buna ragmen ayni ekranda çok miktarda resim kullanmaktan sakinmalidir, çünkü bu durumda resimler kullaniciya daha geç bir sürede ulasir

50,165 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 14:45:54 07/03/2015 14:56:36

Web Site Tasarımında DIV Kullanımı

Bugün artık tüm web tasarımlarında site temel çatısı olarak DIV tagı kullanılmaktadır. Bunun nedeni DIV tagının parçalı yüklenebilmesi -ki bu sayede yüklenme hızı artar- ve ölçeklendirmesinin (özellikle cep telefonları ekranları için) kolay olmasıdır.

46,358 Okunma 2 Yorum 02/01/2014 19:28:21 08/03/2015 16:25:03

HTML5 Form Yapısı ve Form Elemanları

HTML'in bir metin şekillendirme aracı olduğunu söylemiştik.Form'lar bu tanımın istisnasıdır, HTML kullanarak sayfanızı ziyaret edenlerle temas kurmanızı sağlarlar.Formlar yoluyla ziyaretçilerin herhangi bir konuda görüşlerini alabiliriz; veya hazırlayacağımız bir formla ziyaretçilerden kişisel bilgilerini isteyebiliriz.Formlar .etiketleri arasına yazılırlar.Bu etiketin parametrelerini öğrenmeden önce form türlerine bir göz atalım

45,044 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/07/2007 00:41:58 31/12/2015 00:52:19

UL OL DL Tagları

Dökümanların göze hoş görünmelerini sağlamak amacıyla listeler yaygın olarak kullanılır. HTML, pek çok liste çeşidi destekler. Bunlar, düz listeler, numaralı listeler, tanımlı listeler ve içiçe listelerdir.

42,683 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 15:22:49 02/07/2019 15:19:14

FRAME Tagı

Aynı pencere içinde birden fazla sayfa görünmesini istediğimiz zaman çerçeve (frame) kullanırız. Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç sayfa birden görüntülenmesine olanak verir. Bu tekniğin en çok kullanılan varyasyonu, sayfanın sol veya üst kısmından küçük bir alanı bölmek (yani sayfayı ikiye bölmek), bu küçük alana menü bilgilerini, diğer büyük alana ise sayfanın asıl içeri?ini yerleştirmektir

37,784 Okunma 1 Yorum 05/07/2007 15:10:58 19/09/2014 15:14:22

XHTML Nedir?

XHTML kısaltmasının açılımı İngilizce'de eXtensible Hyper Text Markup Language yani dilimizde ki karşılığı ise "Geliştirilebilir Büyütülmüş Metin İşaretleme Dili"dir

33,700 Okunma 2 Yorum 10/07/2007 21:07:41 27/03/2019 00:51:00

BODY Tagı Nasıl Kullanılır?

Html belgesinin tüm içeriğinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde yer alan içeriğin tümü tarayıcıda görüntülenir.

33,007 Okunma 1 Yorum 02/07/2007 14:43:07 12/05/2014 14:43:16

A Tagı Nasıl Kullanılır?

HTML'nin en büyük özelliklerinden birisi, tek sayfa ile sınırlı kalmamasıdır.

32,711 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/07/2007 14:56:13 12/05/2014 14:56:12

HEAD Tagı Nasıl Kullanılır?

Hazırlayacağımız sayfa ile ilgili bilgilerin bulunduğu sayfa başlığı (title), link özellikleri, siteyi tarayıcıya ve arama motorlarına tanıtmak amacıyla kullanılan Meta etiketlerinin bulunduğu bölümdür.

29,835 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/11/2012 19:54:51 20/12/2015 15:45:41

Html Nedir? Ve Html Tag'leri

Gelişen browser teknolojileri sayesinde, html içine yazılar dışında resim, ses, video, java, javascript, vbscript gibi dillerle yazılmış programlar, ya da diğer nesneler de gömülebilir. Bu sayede bir html dökümanı düzenlenmiş, mizampajı yapılmış bir metin dosyası olmaktan çıkıp tam anlamıyla bir multimedia ortamı olmaya da hizmet edebilir. Örneğin, browser'a özel olarak yazılan gerekli plug-in'ler (~eklentiler) sistemde varsa, html'le online bir gazete, bir slide-show, şirket-içi yazılımların çalışabildiği bir platform yaratabilirsiniz.

29,023 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/07/2007 13:41:57 06/03/2015 17:21:43

DOCTYPE Tagı

Genel bir bilgi vermek gerekirse; web sayfalarınızın tarayıcı tarafından nasıl yorumlanacağını başka bir değişle nasıl görüntüleneceğini ve bu görüntüleme işlemi sırasında hangi standart ve tanımlamaları (DTD: Document Type Definitions / Doküman türü tanımlamaları) kullanacağını belirten ve (X)HTML dokümanlarının en üst kısmında yer alan ifadelerdir.

26,685 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/07/2007 11:06:46 17/10/2012 11:52:03

Table Tagı Nasıl Kullanılır?

Web sayfamıza tablo eklemek için kullandığımız etikettir. Tablolar profesyonel web sayfalarının ayrılmaz öğelerindendir. Web üzerinde kullanılan tüm tablolar satırlar ve bu satırların içerisindeki sütunlardan oluşur. Bu etiket ile birlikte kullanılan kodlar aşağıdadır.

26,257 Okunma 1 Yorum 05/07/2007 14:46:47 10/03/2015 10:45:13

Genel HTML Tagları

Etiket, HTML dosyas?nda kullan?lan komutlara verilen add?r.HTML içinde kullan?lan tüm etiketler ??ile biter.Ayr?ca etiketin yorum aral??? da ?? kal?b? ile bitirilir.A?a??da etiket kullan?m?na k?sa bir örnek

23,440 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 11:53:30 06/03/2015 17:21:28

IFRAME Tagı

Bir web sayfasının içersine daha çok başka bir sitenin içeriğini aktarmak için kullandığımız bir yol

23,350 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/07/2007 02:54:09

DOCTYPE Tagı Nasıl Kullanılır?

HTML sayfasının nasıl bir HTML versiyonu ile yazıldığını web tarayıcısına bildirmek DOCTYPE tagının görevidir.

22,777 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/11/2012 14:54:25 12/05/2014 14:54:43

FORM Tagı

Form tagı parametreleri

22,703 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/07/2007 02:04:13 16/05/2015 20:06:41

HTML nedir?

Html (Hypertext Markup Language), web sayfaları hazırlamak için kullanılan bir dildir.

22,252 Okunma Henüz yorum yapılmamış 10/10/2012 20:26:08 29/05/2014 21:38:56

Meta Tag nedir?

Meta tag’lar HTML kodunuzun HEAD bölümüne yerleştirilmiş bilgi etiketleridir. Arama motorlarına site ve içeriği hakkında bilgi sunar. Her ne kadar günümüzdeki arama motorlarının çoğu meta tag’lardaki bilgileri dikkate almayıp site içeriğini kendi tekniklerine göre indeksleseler de hala bu tag’lardan bazılarına kısmi destek verebiliyorlar. Arama motorlarının özellikleri için buraya bakabilirsiniz. Sitenizin bu arama motorlarınca doğru bir şekilde gösterimi için bazı Meta tag’ları kullanmakta fayda var. Burada sıklıkla kullanılan meta tag’ları açıklamaya ve onları site kodu içerisine nasıl yerleştirebileceğinizi açıklamaya çalışacağım

21,964 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/09/2007 03:38:58

HTML Editörleri

HTML kodu yazarken hata yapmamak ve kodları daha düzgün görmek için HTML editörleri kullanırız. Aynı zamanda bu editörler kodları yazarken kodun alabileceği değerler hakkındada ön bilgi verir.

21,793 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/10/2012 09:21:06 08/10/2012 09:35:05

xml xhtml html hakkında

Xml Html arasındaki fark

21,231 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/11/2007 02:02:18 15/05/2014 02:02:30

HR Tag

etiketi sayfaya yatay çizgi çizmek için kullanılan etikettir. Bu etiket diğer etiketlerden farklı olarak kapatılmaz. Size, width ve align parametreleri mevcuttur.

20,876 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 11:13:48 03/12/2012 11:17:37

DIV Tagı Nedir?

Web sitelerinin iskeletleri DIV tagı kullanarak oluşturulur. Ayrıca web sitesindeki nesnelerin yerleri DIV tagı ile belirlenir.

18,967 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/12/2013 19:55:52 08/03/2015 15:32:04

BR Tag

Bir alt satıra geçmek için kullanılır.

18,617 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 09:35:47 03/12/2012 09:35:55

P Tag

Paragraf oluşturmak için kullanılan etikettir. Kullanıldığı yerde yazıyı kesip bir satır boşluk bırakarak, metne satır başından devam edilmesini sağlar.

18,344 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 10:34:56 05/12/2012 01:50:50

U Tag

İstenilen metni Altı çizili (underline) olarak yazmak için kullanılır.

17,605 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 09:37:57 03/12/2012 09:38:20

Yükleniyor...