Konular

DOCTYPE Tagı Nasıl Kullanılır?

HTML sayfasının nasıl bir HTML versiyonu ile yazıldığını web tarayıcısına bildirmek DOCTYPE tagının görevidir.

<!DOCTYPE> Özellikleri:

  • HTML tagından önce yazılmalıdır.
  • HTML 4.01 de  tanımlaması bir DTD ifadesi barındırır. HTML 4.01 SGML üzerine kuruludur. DTD markup dilinin kurallarını ve özelliklerini belirtir ve bu yüzden sayfayı tarayıcılar doğru tanımlarlar ve gösterirler.
  • HTML5 SGML üzerine kurulu değildir ve DTD referansına ihtiyaç duymaz. HTML5 sayfalarında DOCTYPE tanımlaması yoktur.
  • Her zaman HTML dokümanınıza <!DOCTYPE> tanımlaması yapın ki web tarayıcının sayfanın tamamının yüklemeden sayfa tipini bilebilsin.
  • <!DOCTYPE> tagı bitiş tagına sahip değildir.

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki DOCTYPE tanımlama farkı sadece <!DOCTYPE html>  şeklindedir.

DOCTYPE Tagı
 
HTML versiyonlarına göre DOCTYPE tanımlaması nasıl yapılır?

HTML 5

<!DOCTYPE html>

HTML 4.01 Strict

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

DTD tüm HTML elementlerini ve parametlerini içerir fakat sunum ve önerilmeyen elementleri içermez. Örneğin font tagı gibi. Ayrıca Frameset tagına izin verilmez.

HTML 4.01 Transitional

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

DTD tüm HTML elementlerini ve parametlerini içerir ayrıca sunum ve önerilmeyen elementleride içerir. Örneğin font tagı gibi. Ayrıca Frameset tagına izin verilmez.

HTML 4.01 Frameset

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

DTD HTML 4.01 Transitional'a eşittir. Fakat Framset tagının kullanılmasına izin verir.

 

XHTML 1.0 Strict

This DTD contains all HTML elements and attributes, but does NOT INCLUDE presentational or deprecated elements (like font). Framesets are not allowed. The markup must also be written as well-formed XML.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 

XHTML 1.0 Transitional

This DTD contains all HTML elements and attributes, INCLUDING presentational and deprecated elements (like font). Framesets are not allowed. The markup must also be written as well-formed XML.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 

XHTML 1.0 Frameset

This DTD is equal to XHTML 1.0 Transitional, but allows the use of frameset content.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
 

XHTML 1.1

This DTD is equal to XHTML 1.0 Strict, but allows you to add modules (for example to provide ruby support for East-Asian languages).

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
 

HTML Elemanları ve Geçerli Oldukları DOCTYPE tipleri

 

    HTML 4.01 / XHTML 1.0  
Tag HTML5 Transitional Strict Frameset XHTML 1.1
<a> Yes Yes Yes Yes Yes
<abbr> Yes Yes Yes Yes Yes
<acronym> No Yes Yes Yes Yes
<address> Yes Yes Yes Yes Yes
<applet> No Yes No Yes No
<area> Yes Yes Yes Yes No
<article> Yes No No No No
<aside> Yes No No No No
<audio> Yes No No No No
<b> Yes Yes Yes Yes Yes
<base> Yes Yes Yes Yes Yes
<basefont> No Yes No Yes No
<bdi> Yes No No No No
<bdo> Yes Yes Yes Yes No
<big> No Yes Yes Yes Yes
<blockquote> Yes Yes Yes Yes Yes
<body> Yes Yes Yes Yes Yes
<br> Yes Yes Yes Yes Yes
<button> Yes Yes Yes Yes Yes
<canvas> Yes No No No No
<caption> Yes Yes Yes Yes Yes
<center> No Yes No Yes No
<cite> Yes Yes Yes Yes Yes
<code> Yes Yes Yes Yes Yes
<col> Yes Yes Yes Yes No
<colgroup> Yes Yes Yes Yes No
<command> Yes No No No No
<datalist> Yes No No No No
<dd> Yes Yes Yes Yes Yes
<del> Yes Yes Yes Yes No
<details> Yes No No No No
<dfn> Yes Yes Yes Yes Yes
<dir> No Yes No Yes No
<div> Yes Yes Yes Yes Yes
<dl> Yes Yes Yes Yes Yes
<dt> Yes Yes Yes Yes Yes
<em> Yes Yes Yes Yes Yes
<embed> Yes No No No No
<fieldset> Yes Yes Yes Yes Yes
<figcaption> Yes No No No No
<figure> Yes No No No No
<font> No Yes No Yes No
<footer> Yes No No No No
<form> Yes Yes Yes Yes Yes
<frame> No No No Yes No
<frameset> No No No Yes No
<h1> to <h6> Yes Yes Yes Yes Yes
<head> Yes Yes Yes Yes Yes
<header> Yes No No No No
<hgroup> Yes No No No No
<hr> Yes Yes Yes Yes Yes
<html> Yes Yes Yes Yes Yes
<i> Yes Yes Yes Yes Yes
<iframe> Yes Yes No Yes No
<img> Yes Yes Yes Yes Yes
<input> Yes Yes Yes Yes Yes
<ins> Yes Yes Yes Yes No
<kbd> Yes Yes Yes Yes Yes
<keygen> Yes No No No No
<label> Yes Yes Yes Yes Yes
<legend> Yes Yes Yes Yes Yes
<li> Yes Yes Yes Yes Yes
<link> Yes Yes Yes Yes Yes
<map> Yes Yes Yes Yes No
<mark> Yes No No No No
<menu> Yes Yes No Yes No
<meta> Yes Yes Yes Yes Yes
<meter> Yes No No No No
<nav> Yes No No No No
<noframes> No Yes No Yes No
<noscript> Yes Yes Yes Yes Yes
<object> Yes Yes Yes Yes Yes
<ol> Yes Yes Yes Yes Yes
<optgroup> Yes Yes Yes Yes Yes
<option> Yes Yes Yes Yes Yes
<output> Yes No No No No
<p> Yes Yes Yes Yes Yes
<param> Yes Yes Yes Yes Yes
<pre> Yes Yes Yes Yes Yes
<progress> Yes No No No No
<q> Yes Yes Yes Yes Yes
<rp> Yes No No No No
<rt> Yes No No No No
<ruby> Yes No No No No
<s> Yes Yes No Yes No
<samp> Yes Yes Yes Yes Yes
<script> Yes Yes Yes Yes Yes
<section> Yes No No No No
<select> Yes Yes Yes Yes Yes
<small> Yes Yes Yes Yes Yes
<source> Yes No No No No
<span> Yes Yes Yes Yes Yes
<strike> No Yes No Yes No
<strong> Yes Yes Yes Yes Yes
<style> Yes Yes Yes Yes Yes
<sub> Yes Yes Yes Yes Yes
<summary> Yes No No No No
<sup> Yes Yes Yes Yes Yes
<table> Yes Yes Yes Yes Yes
<tbody> Yes Yes Yes Yes No
<td> Yes Yes Yes Yes Yes
<textarea> Yes Yes Yes Yes Yes
<tfoot> Yes Yes Yes Yes No
<th> Yes Yes Yes Yes Yes
<thead> Yes Yes Yes Yes No
<time> Yes No No No No
<title> Yes Yes Yes Yes Yes
<tr> Yes Yes Yes Yes Yes
<track> Yes No No No No
<tt> No Yes Yes Yes Yes
<u> No Yes No Yes No
<ul> Yes Yes Yes Yes Yes
<var> Yes Yes Yes Yes Yes
<video> Yes No No No No
<wbr> Yes No No No No

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin

Html Tag Listesi

Bazı html tagları hakkında açıklamalı referans listesi

50,692 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 20:15:59 29/05/2014 20:16:20

IMG Tagı Nasıl Kullanılır?

Eger Web sayfalarini gezerken grafik destekleyen bir tarayıcı kullaniyorsaniz, ekranda resimlerin, arkaplanlarin ve hatta animasyonlarin oldugunu farketmissinizdir.Bu resimler genellikle X Bitmap (XBM) , GIF, veya JPG formatli olurlar ve dosyaya görsel bir çekicilik katarlar.Buna ragmen ayni ekranda çok miktarda resim kullanmaktan sakinmalidir, çünkü bu durumda resimler kullaniciya daha geç bir sürede ulasir

50,162 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 14:45:54 07/03/2015 14:56:36

Web Site Tasarımında DIV Kullanımı

Bugün artık tüm web tasarımlarında site temel çatısı olarak DIV tagı kullanılmaktadır. Bunun nedeni DIV tagının parçalı yüklenebilmesi -ki bu sayede yüklenme hızı artar- ve ölçeklendirmesinin (özellikle cep telefonları ekranları için) kolay olmasıdır.

46,357 Okunma 2 Yorum 02/01/2014 19:28:21 08/03/2015 16:25:03

HTML5 Form Yapısı ve Form Elemanları

HTML'in bir metin şekillendirme aracı olduğunu söylemiştik.Form'lar bu tanımın istisnasıdır, HTML kullanarak sayfanızı ziyaret edenlerle temas kurmanızı sağlarlar.Formlar yoluyla ziyaretçilerin herhangi bir konuda görüşlerini alabiliriz; veya hazırlayacağımız bir formla ziyaretçilerden kişisel bilgilerini isteyebiliriz.Formlar .etiketleri arasına yazılırlar.Bu etiketin parametrelerini öğrenmeden önce form türlerine bir göz atalım

45,044 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/07/2007 00:41:58 31/12/2015 00:52:19

UL OL DL Tagları

Dökümanların göze hoş görünmelerini sağlamak amacıyla listeler yaygın olarak kullanılır. HTML, pek çok liste çeşidi destekler. Bunlar, düz listeler, numaralı listeler, tanımlı listeler ve içiçe listelerdir.

42,682 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 15:22:49 02/07/2019 15:19:14

Meta Tag Nedir?

Meta imlerini ne kadar iyi ve ziyaretçinin umduğuna göre yazarsanız arama motorlarında bulunmanız o kadar kolay olur.Unutmayın ki sitenizi ziyaretçi arayacaktır. Onun gibi düşünmelisiniz

42,142 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/11/2007 01:33:29 22/12/2015 23:06:42

FRAME Tagı

Aynı pencere içinde birden fazla sayfa görünmesini istediğimiz zaman çerçeve (frame) kullanırız. Çerçeve tekniği, bir web sayfasını istenilen miktarda parçaya bölüp, bu sayfa üzerinde birkaç sayfa birden görüntülenmesine olanak verir. Bu tekniğin en çok kullanılan varyasyonu, sayfanın sol veya üst kısmından küçük bir alanı bölmek (yani sayfayı ikiye bölmek), bu küçük alana menü bilgilerini, diğer büyük alana ise sayfanın asıl içeri?ini yerleştirmektir

37,784 Okunma 1 Yorum 05/07/2007 15:10:58 19/09/2014 15:14:22

XHTML Nedir?

XHTML kısaltmasının açılımı İngilizce'de eXtensible Hyper Text Markup Language yani dilimizde ki karşılığı ise "Geliştirilebilir Büyütülmüş Metin İşaretleme Dili"dir

33,700 Okunma 2 Yorum 10/07/2007 21:07:41 27/03/2019 00:51:00

BODY Tagı Nasıl Kullanılır?

Html belgesinin tüm içeriğinin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde yer alan içeriğin tümü tarayıcıda görüntülenir.

33,006 Okunma 1 Yorum 02/07/2007 14:43:07 12/05/2014 14:43:16

A Tagı Nasıl Kullanılır?

HTML'nin en büyük özelliklerinden birisi, tek sayfa ile sınırlı kalmamasıdır.

32,710 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/07/2007 14:56:13 12/05/2014 14:56:12

HEAD Tagı Nasıl Kullanılır?

Hazırlayacağımız sayfa ile ilgili bilgilerin bulunduğu sayfa başlığı (title), link özellikleri, siteyi tarayıcıya ve arama motorlarına tanıtmak amacıyla kullanılan Meta etiketlerinin bulunduğu bölümdür.

29,834 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/11/2012 19:54:51 20/12/2015 15:45:41

Html Nedir? Ve Html Tag'leri

Gelişen browser teknolojileri sayesinde, html içine yazılar dışında resim, ses, video, java, javascript, vbscript gibi dillerle yazılmış programlar, ya da diğer nesneler de gömülebilir. Bu sayede bir html dökümanı düzenlenmiş, mizampajı yapılmış bir metin dosyası olmaktan çıkıp tam anlamıyla bir multimedia ortamı olmaya da hizmet edebilir. Örneğin, browser'a özel olarak yazılan gerekli plug-in'ler (~eklentiler) sistemde varsa, html'le online bir gazete, bir slide-show, şirket-içi yazılımların çalışabildiği bir platform yaratabilirsiniz.

29,023 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/07/2007 13:41:57 06/03/2015 17:21:43

DOCTYPE Tagı

Genel bir bilgi vermek gerekirse; web sayfalarınızın tarayıcı tarafından nasıl yorumlanacağını başka bir değişle nasıl görüntüleneceğini ve bu görüntüleme işlemi sırasında hangi standart ve tanımlamaları (DTD: Document Type Definitions / Doküman türü tanımlamaları) kullanacağını belirten ve (X)HTML dokümanlarının en üst kısmında yer alan ifadelerdir.

26,685 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/07/2007 11:06:46 17/10/2012 11:52:03

Table Tagı Nasıl Kullanılır?

Web sayfamıza tablo eklemek için kullandığımız etikettir. Tablolar profesyonel web sayfalarının ayrılmaz öğelerindendir. Web üzerinde kullanılan tüm tablolar satırlar ve bu satırların içerisindeki sütunlardan oluşur. Bu etiket ile birlikte kullanılan kodlar aşağıdadır.

26,257 Okunma 1 Yorum 05/07/2007 14:46:47 10/03/2015 10:45:13

Genel HTML Tagları

Etiket, HTML dosyas?nda kullan?lan komutlara verilen add?r.HTML içinde kullan?lan tüm etiketler ??ile biter.Ayr?ca etiketin yorum aral??? da ?? kal?b? ile bitirilir.A?a??da etiket kullan?m?na k?sa bir örnek

23,439 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/07/2007 11:53:30 06/03/2015 17:21:28

IFRAME Tagı

Bir web sayfasının içersine daha çok başka bir sitenin içeriğini aktarmak için kullandığımız bir yol

23,349 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/07/2007 02:54:09

FORM Tagı

Form tagı parametreleri

22,703 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/07/2007 02:04:13 16/05/2015 20:06:41

HTML nedir?

Html (Hypertext Markup Language), web sayfaları hazırlamak için kullanılan bir dildir.

22,251 Okunma Henüz yorum yapılmamış 10/10/2012 20:26:08 29/05/2014 21:38:56

Meta Tag nedir?

Meta tag’lar HTML kodunuzun HEAD bölümüne yerleştirilmiş bilgi etiketleridir. Arama motorlarına site ve içeriği hakkında bilgi sunar. Her ne kadar günümüzdeki arama motorlarının çoğu meta tag’lardaki bilgileri dikkate almayıp site içeriğini kendi tekniklerine göre indeksleseler de hala bu tag’lardan bazılarına kısmi destek verebiliyorlar. Arama motorlarının özellikleri için buraya bakabilirsiniz. Sitenizin bu arama motorlarınca doğru bir şekilde gösterimi için bazı Meta tag’ları kullanmakta fayda var. Burada sıklıkla kullanılan meta tag’ları açıklamaya ve onları site kodu içerisine nasıl yerleştirebileceğinizi açıklamaya çalışacağım

21,962 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/09/2007 03:38:58

HTML Editörleri

HTML kodu yazarken hata yapmamak ve kodları daha düzgün görmek için HTML editörleri kullanırız. Aynı zamanda bu editörler kodları yazarken kodun alabileceği değerler hakkındada ön bilgi verir.

21,790 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/10/2012 09:21:06 08/10/2012 09:35:05

xml xhtml html hakkında

Xml Html arasındaki fark

21,230 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/11/2007 02:02:18 15/05/2014 02:02:30

HR Tag

etiketi sayfaya yatay çizgi çizmek için kullanılan etikettir. Bu etiket diğer etiketlerden farklı olarak kapatılmaz. Size, width ve align parametreleri mevcuttur.

20,876 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 11:13:48 03/12/2012 11:17:37

DIV Tagı Nedir?

Web sitelerinin iskeletleri DIV tagı kullanarak oluşturulur. Ayrıca web sitesindeki nesnelerin yerleri DIV tagı ile belirlenir.

18,966 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/12/2013 19:55:52 08/03/2015 15:32:04

BR Tag

Bir alt satıra geçmek için kullanılır.

18,617 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 09:35:47 03/12/2012 09:35:55

P Tag

Paragraf oluşturmak için kullanılan etikettir. Kullanıldığı yerde yazıyı kesip bir satır boşluk bırakarak, metne satır başından devam edilmesini sağlar.

18,344 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 10:34:56 05/12/2012 01:50:50

U Tag

İstenilen metni Altı çizili (underline) olarak yazmak için kullanılır.

17,605 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2012 09:37:57 03/12/2012 09:38:20

Yükleniyor...