DOCTYPE Tagı Nasıl Kullanılır?

HTML sayfasının nasıl bir HTML versiyonu ile yazıldığını web tarayıcısına bildirmek DOCTYPE tagının görevidir.

<!DOCTYPE> Özellikleri:

  • HTML tagından önce yazılmalıdır.
  • HTML 4.01 de  tanımlaması bir DTD ifadesi barındırır. HTML 4.01 SGML üzerine kuruludur. DTD markup dilinin kurallarını ve özelliklerini belirtir ve bu yüzden sayfayı tarayıcılar doğru tanımlarlar ve gösterirler.
  • HTML5 SGML üzerine kurulu değildir ve DTD referansına ihtiyaç duymaz. HTML5 sayfalarında DOCTYPE tanımlaması yoktur.
  • Her zaman HTML dokümanınıza <!DOCTYPE> tanımlaması yapın ki web tarayıcının sayfanın tamamının yüklemeden sayfa tipini bilebilsin.
  • <!DOCTYPE> tagı bitiş tagına sahip değildir.

HTML 4.01 ile HTML5 arasındaki DOCTYPE tanımlama farkı sadece <!DOCTYPE html>  şeklindedir.

DOCTYPE Tagı
 
HTML versiyonlarına göre DOCTYPE tanımlaması nasıl yapılır?

HTML 5

<!DOCTYPE html>

HTML 4.01 Strict

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

DTD tüm HTML elementlerini ve parametlerini içerir fakat sunum ve önerilmeyen elementleri içermez. Örneğin font tagı gibi. Ayrıca Frameset tagına izin verilmez.

HTML 4.01 Transitional

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

DTD tüm HTML elementlerini ve parametlerini içerir ayrıca sunum ve önerilmeyen elementleride içerir. Örneğin font tagı gibi. Ayrıca Frameset tagına izin verilmez.

HTML 4.01 Frameset

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

DTD HTML 4.01 Transitional'a eşittir. Fakat Framset tagının kullanılmasına izin verir.

 

XHTML 1.0 Strict

This DTD contains all HTML elements and attributes, but does NOT INCLUDE presentational or deprecated elements (like font). Framesets are not allowed. The markup must also be written as well-formed XML.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 

XHTML 1.0 Transitional

This DTD contains all HTML elements and attributes, INCLUDING presentational and deprecated elements (like font). Framesets are not allowed. The markup must also be written as well-formed XML.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 

XHTML 1.0 Frameset

This DTD is equal to XHTML 1.0 Transitional, but allows the use of frameset content.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
 

XHTML 1.1

This DTD is equal to XHTML 1.0 Strict, but allows you to add modules (for example to provide ruby support for East-Asian languages).

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
 

HTML Elemanları ve Geçerli Oldukları DOCTYPE tipleri

 

    HTML 4.01 / XHTML 1.0  
Tag HTML5 Transitional Strict Frameset XHTML 1.1
<a> Yes Yes Yes Yes Yes
<abbr> Yes Yes Yes Yes Yes
<acronym> No Yes Yes Yes Yes
<address> Yes Yes Yes Yes Yes
<applet> No Yes No Yes No
<area> Yes Yes Yes Yes No
<article> Yes No No No No
<aside> Yes No No No No
<audio> Yes No No No No
<b> Yes Yes Yes Yes Yes
<base> Yes Yes Yes Yes Yes
<basefont> No Yes No Yes No
<bdi> Yes No No No No
<bdo> Yes Yes Yes Yes No
<big> No Yes Yes Yes Yes
<blockquote> Yes Yes Yes Yes Yes
<body> Yes Yes Yes Yes Yes
<br> Yes Yes Yes Yes Yes
<button> Yes Yes Yes Yes Yes
<canvas> Yes No No No No
<caption> Yes Yes Yes Yes Yes
<center> No Yes No Yes No
<cite> Yes Yes Yes Yes Yes
<code> Yes Yes Yes Yes Yes
<col> Yes Yes Yes Yes No
<colgroup> Yes Yes Yes Yes No
<command> Yes No No No No
<datalist> Yes No No No No
<dd> Yes Yes Yes Yes Yes
<del> Yes Yes Yes Yes No
<details> Yes No No No No
<dfn> Yes Yes Yes Yes Yes
<dir> No Yes No Yes No
<div> Yes Yes Yes Yes Yes
<dl> Yes Yes Yes Yes Yes
<dt> Yes Yes Yes Yes Yes
<em> Yes Yes Yes Yes Yes
<embed> Yes No No No No
<fieldset> Yes Yes Yes Yes Yes
<figcaption> Yes No No No No
<figure> Yes No No No No
<font> No Yes No Yes No
<footer> Yes No No No No
<form> Yes Yes Yes Yes Yes
<frame> No No No Yes No
<frameset> No No No Yes No
<h1> to <h6> Yes Yes Yes Yes Yes
<head> Yes Yes Yes Yes Yes
<header> Yes No No No No
<hgroup> Yes No No No No
<hr> Yes Yes Yes Yes Yes
<html> Yes Yes Yes Yes Yes
<i> Yes Yes Yes Yes Yes
<iframe> Yes Yes No Yes No
<img> Yes Yes Yes Yes Yes
<input> Yes Yes Yes Yes Yes
<ins> Yes Yes Yes Yes No
<kbd> Yes Yes Yes Yes Yes
<keygen> Yes No No No No
<label> Yes Yes Yes Yes Yes
<legend> Yes Yes Yes Yes Yes
<li> Yes Yes Yes Yes Yes
<link> Yes Yes Yes Yes Yes
<map> Yes Yes Yes Yes No
<mark> Yes No No No No
<menu> Yes Yes No Yes No
<meta> Yes Yes Yes Yes Yes
<meter> Yes No No No No
<nav> Yes No No No No
<noframes> No Yes No Yes No
<noscript> Yes Yes Yes Yes Yes
<object> Yes Yes Yes Yes Yes
<ol> Yes Yes Yes Yes Yes
<optgroup> Yes Yes Yes Yes Yes
<option> Yes Yes Yes Yes Yes
<output> Yes No No No No
<p> Yes Yes Yes Yes Yes
<param> Yes Yes Yes Yes Yes
<pre> Yes Yes Yes Yes Yes
<progress> Yes No No No No
<q> Yes Yes Yes Yes Yes
<rp> Yes No No No No
<rt> Yes No No No No
<ruby> Yes No No No No
<s> Yes Yes No Yes No
<samp> Yes Yes Yes Yes Yes
<script> Yes Yes Yes Yes Yes
<section> Yes No No No No
<select> Yes Yes Yes Yes Yes
<small> Yes Yes Yes Yes Yes
<source> Yes No No No No
<span> Yes Yes Yes Yes Yes
<strike> No Yes No Yes No
<strong> Yes Yes Yes Yes Yes
<style> Yes Yes Yes Yes Yes
<sub> Yes Yes Yes Yes Yes
<summary> Yes No No No No
<sup> Yes Yes Yes Yes Yes
<table> Yes Yes Yes Yes Yes
<tbody> Yes Yes Yes Yes No
<td> Yes Yes Yes Yes Yes
<textarea> Yes Yes Yes Yes Yes
<tfoot> Yes Yes Yes Yes No
<th> Yes Yes Yes Yes Yes
<thead> Yes Yes Yes Yes No
<time> Yes No No No No
<title> Yes Yes Yes Yes Yes
<tr> Yes Yes Yes Yes Yes
<track> Yes No No No No
<tt> No Yes Yes Yes Yes
<u> No Yes No Yes No
<ul> Yes Yes Yes Yes Yes
<var> Yes Yes Yes Yes Yes
<video> Yes No No No No
<wbr> Yes No No No No

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...