Konular
$_cookıe

Cookie'ler web server tarafından üretilen bilgi parçalarıdır ve client bilgisayarakaydedilirler. Cookie'ler html kod içine gömülüdür ve server-client arasında gidipgelirler. Client'ınız sizin web browser'ınızdır (örneğin netscape, lynx). Server iseweb sayfasının bulunduğu makinenin web serveri.(örneğin cclub. Ktu. Edu. Tr ın 80 no'luportta çalışan web server'i apache)cookie'ler kişiye özel web sayfası yapmak, sayaç yapmak ve browse yapılırken veri kaydetmek,istatistik tutmak gibi işlerde kullanılır

19,026 Okunma 0 Yorum 17/12/2007 01:45:37

$_GET

GET metodu ile Gönderilen Veriler adres Satırınada Eklenirler. Bu metod ile yapılan Gönderimler Adres Satırında Görülür. . Bu Yüzden Şifreli Sistemler İçin Tercih Edilmezler

18,454 Okunma 0 Yorum 22/10/2007 09:56:53

PEAR nedir?

İlk önce PEAR nedir? sorusundan başlayalım. PEAR ingilizce PHP Extension and Application Repository nin kısaltılmasıdır. Yani türkçe PHP eklenti ve uygulanma deposu (kaynağı) diyebiliriz. Biraz daha açmak gerekirse PHP kullanıcıları için yazılmış hazır fonksiyonlar ve sınıflar kütüphanesi de diyebiliriz. PEAR 1999 yılında Tig S. Bakken tarafından başlatılmıştır ve birçok serbest yazılım gönüllüsünün desteği ile gelişerek bugüne kadar gelmiştir. PEAR 2003 yılında PHP Community tarafından stable olarak kabul edilmiştir

18,228 Okunma 0 Yorum 12/09/2007 00:33:20

Fonksiyonlar

Php'de fonksiyon mantığına bir bakış

17,653 Okunma 0 Yorum 26/11/2007 02:16:47 26/09/2014 14:22:33

$GLOBALS

$GLOBALS global tanım kapsamında tanımlanmış bütün değişkenleri barındırır ve sayfada herhangi bir noktadan bu değişkenlere ulaşmak için kullanılabilir. PHP 3. 0. 0 sürümünden beri kullanılabilen $GLOBALS dizisine değişken tanımlamaları global anahtar sözcüğü ile yapılabilir ancak güvenlik açıkları sebebiyle bu yolun kullanımı önerilmemektedir

17,469 Okunma 0 Yorum 23/10/2007 00:42:26

While, Do While , For, Foreach Döngüleri

Bazı uygulamalarda, programın bir koşul gerçekleşmediği sürece devam etmemesi gerekebilir. Yada bir işlemin defalarca tekrar etmesi ancak her işlem sonucunun verdiğimiz parametrelerle sonuçlanması gerekebilir. Bu gibi durumlarda döngüleri kullanırız.Phpde iki tip döngü vardır: birincisi, verdiğimiz değer kadar tekrar eden for döngüsü, ikincisi de, verdiğimiz şart gerçekleşinceye kadar tekrar eden while döngüsüdür.

17,237 Okunma 0 Yorum 04/11/2007 21:56:07 22/09/2014 14:36:15

WinBinder İncelenmesi

WinBinder indirmek ve yüklemek , WinBinder Yapısı Hakkında Bilgiler , WinBinder Örnekleri , WinBinderda Klaslar ve Fonksiyonlar

17,154 Okunma 0 Yorum 15/01/2008 00:58:13

Xampp Kurulumu

Php,apache,mysql hepsini tek dosyayla kurulumu

17,021 Okunma 0 Yorum 19/12/2011 10:01:47

$_sessıon

$_sessıon[] değişkeni o anki oturumla ilgili olan değişkenleri tutmakta görevli olan varsayılan olarak gelen değişkendir

16,833 Okunma 0 Yorum 31/12/2007 01:42:31

Karar Kontrol Mekanizması

Php 5 ile gelen yeniliklerin başında hata kontrol mekanizmasında yapılan yenilik gelmektedir. Php 4'te tüm olasılıklar mantıksal denetlemelerle yapılırken php 5'te ise tıpkı java'da olduğu gibi "try" yapısı kullanılarak, bir nevi java'yla entegrasyona gidilmekte olduğu görülüyor. Her ne kadar anlaşılması çok kolay bir yöntem olsa da, bu yöntem biraz amatör olarak değerlendirilebilir. İşte bu mantıktan yola çıkan php geliştiriciler grubu, php dilini nesne tabanlı bir dile çevirmek için çaba sarf ettiler. Aldığımız duyumlara göre java’nın web teknolojisinde tıpkı microsoft’un asp’sinde olduğu gibi jsp’de de artık farklı diller kullanabileceğiz. En azından bunun üzerinde çalışan firmalar işin sonunu getirebilirlerse java’nın altyapısından yararlanarak jsp içerisinde php, perl, python gibi dilleri kullanabileceğiz

16,531 Okunma 0 Yorum 25/02/2008 11:38:07 22/09/2014 14:05:41

PHP kurulumu

Windows 7 Üzerine Apache, Mysql, Php ve NetBeans Kurulumu (WAMP)

15,972 Okunma 0 Yorum 13/12/2011 14:46:54

PHPde fonksiyon kullanmak ve yazmak

Fonksiyon, tekrar eden işlemlerde kullanabileceğiniz bir yapıdır. Tekrar edecek kodun her işlem için yeniden yazılması yerine bir defa fonksiyon olarak yazılıp her yerde kullanılabilir. PHP'de fonksiyonlar; veritabanı okuma-yazma, form kontrolleri, metin işlemleri ve benzeri işlemlerde oluşturulup, kullanılabilirler; lakin PHP ile birlikte gelen pekçok fonksiyon ve eklentilerle(extension) kullanılabilecek çok sayıda fonksiyon ve destek vardır

15,851 Okunma 0 Yorum 09/12/2007 01:08:09

Include mı, Require mı?

İnclude yerine require kullanırsa, ve o dosya yoksa veya çağrılamıyorsa php fatal error verir. Ama include kullanırsa o dosyayı çağırmadan işleme devam eder

15,298 Okunma 0 Yorum 29/10/2007 11:31:35

PHP de değişkenler

Değişken tanımlamak, Değişken tip atamaları, Değişkenlerin farklı kullanımları, Değişkenlerin etki alanı, Özel tanımlı değişken dizileri

15,105 Okunma 0 Yorum 09/10/2007 14:54:19

PHP’de pointer kullanımı

PHP’de pointer kullanımı oldukça basittir. Pointer’lar bir değişkenin değerini aktarmak ya da kullanmak gerektiğinde bellekten tasarruf etmek ya da işlem sayısını optimize etmek için, o değişkenin değerini referans alarak veya işaret ederek kullanmayı olanaklı kılar

15,045 Okunma 0 Yorum 23/10/2007 00:35:54

Php ye giriş

Rasmus Lerdorf, tarihin ilk dönemlerinde yani Internet'in henüz yayıldığı 1990'ların ortalarına doğru iş arıyordu; hayat öyküsünü bir kişisel sayfada yayınlamak ve başvuracağı yerlere bu sayfanın adresini verebileceğini düşündü. Fakat o dönemde özellikle üniversitelerin Unix ağlarında kurulan Web Sunucularda kişisel sayfa yapmak kolay değildi

14,595 Okunma 0 Yorum 21/10/2007 04:00:55

PHP-GTK2 Nedir?

PHP-GTK2 nedir. ? Ne işe yarar. Bunları Öğrenelim

14,045 Okunma 0 Yorum 31/08/2007 02:55:25

Excepiton

Exception türkçe anlamı istisna olan kelimedir. İstisnalar php'de hata yönetimini kolay, genişletilebilir, bakımı yapılabilir ve nesne yönelimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar

13,500 Okunma 0 Yorum 03/03/2008 11:40:17

PHP Eklentileri

PHP extensions yani PHP eklentileri

12,924 Okunma 0 Yorum 31/08/2007 02:54:28

PHP ile Switch Kullanımı

Switch ile If kullanımındaki benzerlikler

12,187 Okunma 0 Yorum 25/02/2014 12:23:06 22/09/2014 14:29:50

Dosya Sistemi

Dosya okutma ve yazdırma işlemleri dolayısıyla bir dosyanın varlığı veya yokluğu, ya da bir dosyaya ait sandığımız ismin bid klasöre ait olması, programımızın sağlıklı işleyebilmesi açısından büyük önem taşır

11,763 Okunma 0 Yorum 24/12/2007 01:43:47

Yükleniyor...