$_GET

GET metodu ile Gönderilen Veriler adres Satırınada Eklenirler. Bu metod ile yapılan Gönderimler Adres Satırında Görülür. . Bu Yüzden Şifreli Sistemler İçin Tercih Edilmezler

 GET ve POST Metodunun Farkı

GET İle Aşağıda Görüldüğü Gibi Ad’a Girilen Değer Direk Adres Satırında Gözüküyor

 POST Metotu ile Gönderilen Veriler adres Satırına Eklenmezler.  

<?php

echo $_GET['veri'];

?>
 
$_GET

<?php

foreach($_GET as $DegiskenAdi=>$Veri){
        echo "$_GET['$DegiskenAdi'] = $Veri<br />";
}
?>
 
$_GET
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>

<?php

//if(count($_GET)>0){
//if(isset($_GET)){

if(!empty($_GET['isim'])){

        $Cinsiyet=$_GET['cins']!='K'?'Sayın Bay':'Sayın Bayan';
       
        echo "$Cinsiyet, Merhaba ".$_GET['isim']." ".$_GET['soyisim'];
}

?>

<form iname="form1" method="get" action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>">
  <table border="1">
    <tr>
      <th scope="row"><div align="right">Adı</div></th>
      <td>
          <input type="text" name="isim" />     </td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row"><div align="right">Soyadı</div></th>
      <td> <input type="text" name="soyisim" /></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row"><div align="right">Cinsiyeti</div></th>
      <td><label>
        <select name="cins" id="cins">
          <option value="E">Bay</option>
          <option value="K">Bayan</option>
        </select>
      </label></td>
    </tr>
    <tr>
      <th scope="row">&nbsp;</th>
      <td><label>
        <input type="submit" value="Tamam" />
      </label></td>
    </tr>
  </table>
</form>
</body>
</html>
 
 
$_GET
 
<?php

//if(count($_GET)>0){
if(isset($_SERVER['QUERY_STRING'])){
       
        $Degiskenler=explode("|", $_SERVER['QUERY_STRING']);
       
        echo "$Degiskenler[0] - $Degiskenler[1]";
}

?>
  
$_GET   
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...