Konular

Php Regular Expression

İngilizce bir makaledir.

Php Regular ExpressionSpecial Sequences

 • w - Any “word” character (a-z 0-9 _)
 • W - Any non “word” character
 • s - Whitespace (space, tab CRLF)
 • S - Any non whitepsace character
 • d - Digits (0-9)
 • D - Any non digit character
 • . - (Period) – Any character except newline

Meta Characters

 • ^ - Start of subject (or line in multiline mode)
 • $ - End of subject (or line in multiline mode)
 • [ - Start character class definition
 • ] - End character class definition
 • | - Alternates, eg (a|b) matches a or b
 • ( - Start subpattern
 • ) - End subpattern
 • - Escape character

Quantifiers

 • n* - Zero or more of n
 • n+ - One or more of n
 • n ? - Zero or one occurrences of n
 • {n} - n occurrences exactly
 • {n,} - At least n occurrences
 • {,m} - At most m occurrences
 • {n,m} - Between n and m occurrences (inclusive)

Pattern Modifiers

 • i - Case Insensitive
 • m - Multiline mode - ^ and $ match start and end of lines
 • s - Dotall - . class includes newline
 • x - Extended– comments and whitespace
 • e - preg_replace only – enables evaluation of replacement as PHP code
 • S - Extra analysis of pattern
 • U - Pattern is ungreedy
 • u - Pattern is treated as UTF-8

Point based assertions

 • b - Word boundary
 • B - Not a word boundary
 • A - Start of subject
 • Z - End of subject or newline at end
 • z - End of subject
 • G - First matching position in subject

Assertions

 • (?=) - Positive look ahead assertion foo(?=bar) matches foo when followed by bar
 • (?!) - Negative look ahead assertion foo(?!bar) matches foo when not followed by bar
 • (?<=) - Positive look behind assertion (?<=foo)bar matches bar when preceded by foo
 • (? - Negative look behind assertion (?
 • (?>) - Once-only subpatterns (?>d+)bar Performance enhancing when bar not present
 • (?(x)) - Conditional subpatterns
 • (?(3)foo|fu)bar - Matches foo if 3rd subpattern has matched, fu if not
 • (?#) - Comment (?# Pattern does x y or z)

Pattern Modifiers

i (PCRE_CASELESS)

If this modifier is set, letters in the pattern match both upper and lower case letters.

m (PCRE_MULTILINE)

By default, PCRE treats the subject string as consisting of a single "line" of characters (even if it actually contains several newlines). The "start of line" metacharacter (^) matches only at the start of the string, while the "end of line" metacharacter ($) matches only at the end of the string, or before a terminating newline (unless D modifier is set). This is the same as Perl.

When this modifier is set, the "start of line" and "end of line" constructs match immediately following or immediately before any newline in the subject string, respectively, as well as at the very start and end. This is equivalent to Perl's /m modifier. If there are no "n" characters in a subject string, or no occurrences of ^ or $ in a pattern, setting this modifier has no effect.

s (PCRE_DOTALL)

If this modifier is set, a dot metacharacter in the pattern matches all characters, including newlines. Without it, newlines are excluded. This modifier is equivalent to Perl's /s modifier. A negative class such as [^a] always matches a newline character, independent of the setting of this modifier.

x (PCRE_EXTENDED)

If this modifier is set, whitespace data characters in the pattern are totally ignored except when escaped or inside a character class, and characters between an unescaped # outside a character class and the next newline character, inclusive, are also ignored. This is equivalent to Perl's /x modifier, and makes it possible to include comments inside complicated patterns. Note, however, that this applies only to data characters. Whitespace characters may never appear within special character sequences in a pattern, for example within the sequence (?( which introduces a conditional subpattern.

e

If this modifier is set, preg_replace() does normal substitution of backreferences in the replacement string, evaluates it as PHP code, and uses the result for replacing the search string. Single and double quotes are escaped by backslashes in substituted backreferences.

Only preg_replace() uses this modifier; it is ignored by other PCRE functions.

Note: This modifier was not available in PHP 3.

A (PCRE_ANCHORED)

If this modifier is set, the pattern is forced to be "anchored", that is, it is constrained to match only at the start of the string which is being searched (the "subject string"). This effect can also be achieved by appropriate constructs in the pattern itself, which is the only way to do it in Perl.

D (PCRE_DOLLAR_ENDONLY)

If this modifier is set, a dollar metacharacter in the pattern matches only at the end of the subject string. Without this modifier, a dollar also matches immediately before the final character if it is a newline (but not before any other newlines). This modifier is ignored if m modifier is set. There is no equivalent to this modifier in Perl.

S

When a pattern is going to be used several times, it is worth spending more time analyzing it in order to speed up the time taken for matching. If this modifier is set, then this extra analysis is performed. At present, studying a pattern is useful only for non-anchored patterns that do not have a single fixed starting character.

U (PCRE_UNGREEDY)

This modifier inverts the "greediness" of the quantifiers so that they are not greedy by default, but become greedy if followed by "?". It is not compatible with Perl. It can also be set by a (?U) modifier setting within the pattern or by a question mark behind a quantifier (e.g. .*?).

X (PCRE_EXTRA)

This modifier turns on additional functionality of PCRE that is incompatible with Perl. Any backslash in a pattern that is followed by a letter that has no special meaning causes an error, thus reserving these combinations for future expansion. By default, as in Perl, a backslash followed by a letter with no special meaning is treated as a literal. There are at present no other features controlled by this modifier.

u (PCRE_UTF8)

This modifier turns on additional functionality of PCRE that is incompatible with Perl. Pattern strings are treated as UTF-8. This modifier is available from PHP 4.1.0 or greater on Unix and from PHP 4.2.3 on win32. UTF-8 validity of the pattern is checked since PHP 4.3.5.


Kaynak www.phpbuilder.com/manual/en/reference.pcre.pattern.modifiers.php
Yorumunuzu Ekleyin

Kurallı İfadeler (regex Engine)

Bir regex'in gerçekte nasıl çalıştığını bilmek daha efektif çalışan regex ifadeleri oluşturmamızı ve regex'leri daha isabetli oluşturmamızı sağlar. Bu yazımızda oluşturduğunuz regex ifadelerinin neden beklediğiniz sonuçları vermediğini ve umduğunuz eşleşmeleri yerine getirmediğini öğreneceksiniz. Bu da bizim tabir yerindeyse daha az kafa patlatmamızı ve daha az zaman harcamamızı sağlayacaktır.

42,765 Okunma 1 Yorum 14/07/2007 05:23:11

Nesneye Yönelimli Php

Classlarla ilgili ingilizce bir makale

35,532 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/01/2008 11:24:59

PHP ile PDF dosya oluşturmak

Php ile yeni bir pdf dosyası oluşturmak : Öncelikle php ile pdf işlemleri yapmak için bir pdf kütüphanesine ihtiyacınız olacak

34,252 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/09/2007 01:22:38

PHP nedir?

HTML kodlarının arasına yerleştirilmiş php kodlarından ayrıştırıp işleyerek sonuçta saf HTML formatında bir çıktı üretmek ve Web sunucusuna iletmektir.

33,450 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/09/2011 14:50:52

$_FILES

Örnek kod ve açıklamalar

32,886 Okunma 4 Yorum 30/12/2007 13:36:25

Oop - Nesne Yönelimli Programlama

Artık ister istemez her programcının bulaştığı bu teknik hakkında sayısız makale yazılmıştır bu güne kadar. Bu makale de onlardan biri

26,880 Okunma 1 Yorum 06/01/2008 11:26:55

Php ile Oturum Yönetimi (SESSION)

Türkçesi oturum anlamına gelen session bilgilerin saklanması için kullanılan mantıksal bir nesnedir.Session oturum yönetimini kullanarak şifreli sayfalar oluşturarak ve bu sayfaları belirlediğiniz kullanıcıların görmesini sağlayabilirsiniz.

26,706 Okunma Henüz yorum yapılmamış 22/05/2013 16:29:40 22/05/2013 16:29:55

$_SERVER

$_SERVER host bilgileri, header bilgileri, yollar ve script yolları gibi bilgileri içeren bir dizidir. Bu dizideki değerler web server tarafından üretilir. Tüm server yazılımlarının, tüm değerleri atayacağına dair bir kesinlik yoktur. Yazılım bazılarını atamayabilir, veyahut burada anlatılacak değerlerin haricinde değerler ekleyebilir

26,700 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/10/2007 00:51:55

Xampp Kurulumu

Xampp apache, mysql, php ve phpmyadmin için kolay ve basit kurulum sağlayan bir uygulamadır.

25,665 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/12/2011 10:00:36

Verileri doğrulamak için PHP ile filtreleme işlemleri

Ziyaretçilerden gelen verilerin istediğimiz formata uygunluğunu kontrol etmeliyiz ki, güvenlik açığı yaratmayalım. E-postaları, web adreslerini, bilgi girişlerini ve dahasını Her birine uygun farklı fonksiyonlar yazıldı bu vakte kadar. Ancak PHP 5.2.0 ve üstü sürümlerde bu fonksiyonlara gereksinim azaldı. Çünkü PHP filtreleme fonksiyonları standart oldu.

24,937 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2008 04:19:24

Php İle Excel Dosyası Oluşturmak

Genelde, herhangi bir biçimlendirme söz konusu olmadığında, veritabanındaki bir bilgiyi ya da başka bir tabloyu excel ortamına aktarmak için csv yöntemini kullanırım. Bu yöntem herkesin bildiği gibi, her sütunu tab ya da noktalı virgül gibi bir karakterle ve her satırı da enter karakteri ile bölmekten ibaret. Ama biçimlendirme söz konusu olduğunda, mesela sütunlara bir genişlik vermek, yazıları bold yapmak, bazı hücreleri sayı ya da para tipine çevirmek gibi biçimlendirmelerde bu yöntem işe yaramamakta.

24,685 Okunma 1 Yorum 22/07/2008 01:35:17

$_ENV

24,503 Okunma Henüz yorum yapılmamış 31/12/2007 09:46:00

En iyi 25 php template motoru

Php tabanlı web siteleri dizayn ederken, php kodlarını html kodlar arasına gömeriz. Fakat gün gelir bu kodları düzenlemek istediğimizde çok büyük bir çaba gerektirir. Bu tarz durumlarla başa çıkabilmek için ve daha kararlı bir sistem kodlamak için tema sistemleri geliştirebilirsiniz. Tema sistemi ya da motorlarının asıl amacı, php kodları ile html kodlarını birbirinden ayırmaktır. Böylece hangi kod üzerinde değişiklik yapmanız gerekiyorsa, kendisine ait dosyalarını açarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz

24,290 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/02/2008 01:35:10

Php Mysql to XML

Bu yapıyı geliştirerek mysql veritabanınızdaki datalarınızı xml standartlarına dönüştürebilirsiniz.

23,825 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/10/2008 01:56:47

Dizi Tanımlamaları

PHP’de array tanımlayıcısını kullanarak içerisinde elemanları yerleştirmek yoluyla ya da index numarasını köşeli parantezler içerisinde belirterek atama yaparak dizi oluşturmak mümkündür

23,572 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/10/2007 00:36:18

Harici Dosya İnclude

İnclude kullanımı ve örnekler

23,459 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/04/2008 01:42:12

$_REQUEST

$_GET, $_POST, ve $_COOKIE değişkenlerini içeriğinden meydana gelen çağrışımlı bir dizidir. Bu değişken bir superglobal olduğu için tüm alanlarda (scope) geçerlidir ve bundan dolayıdır ki global $_REQUEST ; şeklinde bir tanımlamaya ihtiyaç duymaz. Eğer register_globals değişkeni php. İni de ayarlanmışsa bu değişken her yerde (Global Scope) kullanılabilir

22,320 Okunma Henüz yorum yapılmamış 24/12/2007 00:16:58

if Kullanımı

20,210 Okunma Henüz yorum yapılmamış 09/04/2012 10:31:35 20/09/2014 18:01:36

Yükleniyor...