Fonksiyonlar

Php'de fonksiyon mantığına bir bakış

Fonksiyonlar


Geriye Değer Döndürmeyen Fonksiyon (Void)

Fonksiyonu çağırdığımızda, fonksiyon kendisini çağıran koda hiç bir değer geri döndürmüyor.

<?php

function Islem($Dizi, $Isagret){ //Geriye Değer Döndürmeyen Fonksiyon (Void)

        $Carpim=1;
        foreach($Dizi as $Eleman){
               
                switch($Isagret){
                        case '+':$Toplam+=$Eleman; break;
                        case '*':$Carpim*=$Eleman; break;
                }
        }
       
        echo number_format($Toplam.$Carpim);
}

Islem(array(5,7,8,9,10), '*');

?>

 
Geriye Değer Döndürmeyen Fonksiyon (Void) ve Kendini Devamlı Çağıran Fonksiyon

<?php

function Faktoriyel($Sayi, $Sonuc=NULL){

        $Sonuc*=$Sayi;
       
        $Sayi--;
       
        if($Sayi>0){
                Faktoriyel($Sayi, $Sonuc);
        }
        else {
                echo number_format($Sonuc);
        }
}

Faktoriyel(4, 1);

?>

 

Geriye Değer Döndüren Fonksiyon

<?php

function IlkUc(){

    return array (0, 1, 2);
}

list ($Sifir, $Bir, $Iki) = IlkUc();

echo "$Sifir $Bir $Iki"; // 0 1 2

?>

 

<?php

function SayiUret($Min, $Max) {

    $UretilenSayi = rand($Min, $Max);

    return $UretilenSayi; //Fonksiyonun çağrıldığı yere geri gönder
}

$Sayi1 = SayiUret(5, 10);
$Sayi2 = SayiUret(50, 100);
$Sayi3 = SayiUret(100, 200);

echo "$Sayi1 $Sayi2 $Sayi3";

//echo SayiUret(5, 10) . ' '. SayiUret(50, 100) . ' ' . SayiUret(100, 200);

?>

 

 Başlangıç Değerli Fonksiyon  

<?php

function BaslangicDegerliFonksiyon($bir, $iki, $uc=7){

        echo "$bir $iki $uc";
}

BaslangicDegerliFonksiyon(4, 5); //4 5 7

BaslangicDegerliFonksiyon(4, 5, 9); //4 5 9

?>

 

 Başlanğıç Değerli Fonksiyonlar

<?php

//Deger Bekleyen Fonksiyonu Değer Yollamadan Çalıştırmak
function SayiUretim($Min = 10, $Max = 100) {

    $UretilenSayi = rand($Min, $Max);

    return $UretilenSayi; //Fonksiyonun çağrıldığı yere geri gönder
}

$Sayi1 = SayiUretim(5, 10);
$Sayi2 = SayiUretim();

echo "$Sayi1 $Sayi2";

?>

 

 Başlanğıç Değerli Geriye Değer Döndüren Fonksiyon

<?php

function KahveYap($KahveCesidi = array("türk kahvesini"), $NeIleYapalim = 'elle'){
    return "Bir fincan  ".join(" ve ", $KahveCesidi)." $NeIleYapalim yap lütfen.n";
}

echo KahveYap(); //Bir fincan türk kahvesini elle yap lütfen.
echo KahveYap(array("çay", "oraleti"), "su ısıtıcısıyla"); //Bir fincan çay ve oraleti su ısıtıcısıyla yap lütfen.

?>

   
Fonksiyonun Değişkenlere Referans ile Erişimi (Pointers)

<?php

function PointersalFonksiyon(&$OzelDegisken, $NormalDegisken){
               
       $OzelDegisken+=3;
               
       $NormalDegisken+=4;
}


$Degisken1=5;
               
$Degisken2=7;

PointersalFonksiyon($Degisken1, $Degisken2);
               
echo "$Degisken1 $Degisken2"; // 8 7

?>

 

Fonksiyon dışındada geçerli değişken tanımlamak

<?php

function Sayici(){

        $GLOBALS['Dizi']=array('ahmet', 'mehmet', 'ali', 'soner');
       
        $Veriler=array(5, 34, 54, 365);
       
}


Sayici(); //Ekrana hiç bir şey yazmaz.

echo $Dizi[3]; //Ekrana soner yazar.

echo $Veriler[0]; // Ekrana hiç bir şey yazmaz. Çünkü fonksiyonda bu değişken global tanımlanmadı.

?>

 

Fonksiyon içerisinde değeri saklanan değişken tanımlamak  

<?php

function Sayici($Sayi=NULL){

        static $Toplam; // Toplam değişkeni static olarak tanımlanmasaydı sonuç  0 olurdu. static olduğu için sonuç 22'dir
       
        $Toplam+=$Sayi;
       
        if(empty($Sayi)){
                echo "Sayilar toplami: $Toplam";
        }
}


Sayici(5);

Sayici(15);

Sayici(2);

Sayici();

?>

 

Örnekler:

<?php

function UretimBandiModel1() { //Parametre Almadan Geriye Değer Döndürmeyen Fonksiyon
    echo '<div style="width:150px; height:150px; background-color:red; float:left; margin: 5px;"></div>';
}

function UretimBandiModel2($En, $Boy) { //Parametreli Fonksiyon
    echo '<div style="width:' . $En . 'px; height:' . $Boy . 'px; background-color:green; float:left; margin: 5px;"></div>';
}

function UretimBandiModel3($En=100, $Boy=100) { //Ön Parametreli Fonksiyon
    echo '<div style="width:' . $En . 'px; height:' . $Boy . 'px; background-color:magenta; float:left; margin: 5px;"></div>';
}

function UretimBandiModel4($En=100, $Boy=100) { //Ön Parametreli ve Değer Döndüren Fonksiyon
    return '<div style="width:' . $En . 'px; height:' . $Boy . 'px; background-color:yellow; float:left; margin: 5px;"></div>';
}

UretimBandiModel1();
UretimBandiModel1();
UretimBandiModel1();

//UretimBandiModel2(); //Hata Döndürür

UretimBandiModel2(100, 50);
UretimBandiModel2(70, 150);
UretimBandiModel2(30, 10);
UretimBandiModel2(50, 40);


UretimBandiModel3();
UretimBandiModel3(50, 40);

echo UretimBandiModel4();
echo UretimBandiModel4();
echo UretimBandiModel4();
echo UretimBandiModel4();

?>

 

Fonksiyonlar

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...